ARAMA SONUÇLARI

Toplam 51 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Cheng-Yau Operator and Gauss Map of Rotational Hypersurfaces in the Four Dimensional Euclidean Space
16th International Geometry SymposiumJuly 4-7, 2018 Manisa Celal Bayar University, Manisa-TURKEY, 4 Temmuz 2018
GÜLER ERHAN,TURGAY NURETTİN CENK
Nurettin Cenk Turgay Özet Bildiri
Yunus Dilinden
Yunus Emre Belediyesi Millet Çarşısı Etkinlik Salonu, 30 Ekim 2021
DÜZENLEYEN: MANİSA YUNUS EMRE BELEDİYESİ, İCRACILAR: EROL PARLAK, ÇİĞDEM GÜRDAL, ERHAN USLU, NEŞE DEMİR, SALİH GÜNDOĞDU, UĞURCAN SEKENDUR, ELİF BUSE DOĞAN, İHSAN GÜVENÇ
Erhan Uslu Sanatsal Faaliyet SERGİ
Some Results for CA Surfaces with Higher Codimension
16th International Geometry Symposium, Manisa/TÜRKİYE, 4 Temmuz 2018
KELLECİ ALEV,TURGAY NURETTİN CENK,ERGÜT MAHMUT
Nurettin Cenk Turgay Özet Bildiri
Hydrothermal Fluids and Polymetallic Ore Genesis Process, Yayladalı (Manisa)
ICELIS 2018, 26 Nisan 2018
KABİRU MOHAMMED,KUMRAL MUSTAFA,SENDİR HÜSEYİN,ÜNLÜER ALİ TUĞCAN,AYDOĞAN MUSTAFA SELMAN,KOCATÜRK HÜSEYİN
Hüseyin Kocatürk Özet Bildiri
Avatar Tabanlı Türk İşaret Dili Eğitim Oyunu
Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi (BILTEVT' 15), MANİSA/TÜRKİYE, 2 Eylül 2015
RABİA YORGANCI,AKALIN NEZİHA,KÖSE HATİCE
Hatice Köse Tam metin bildiri
Alteration of glassy volcanic rocks to Na and Ca smectites in the Neogene basin of Manisa western Anatolia Turkey
CLAY MINERALS, Haziran 2013
ÇİFLİKLİ MURAT,ÇİFTÇİ EMİN,BAYHAN HASAN
Emin Çiftçi Özgün Makale
Sardis Arkeolojik Kazıları
Sard, Manisa, 1 Temmuz 2002 - 30 Ağustos 2002
UNİVERSİTY OF CALİFORNİA, BERKELEY
Derya Güleç Özer Sanatsal Faaliyet Diğer
12 Eylül 2016 Manisa-Akhisar deprem dizilerinin sismolojik yöntemlerle analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2021
AYŞE ÇAKIR
Tuna Eken Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Turgutlu (Manisa) neojen oluşuklarının tuğla-kiremit hammaddesi yönünden minerolojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
GÜRSEL YANIK
Recep Fahri Esenli Tez Doktora Tamamlandı
Manisa bölgesi için kısa dönemli rüzgar enerjisi tahmini kapsamında CFD modellerinin performans analizi
ÇİGDEM AKTAR
Şükran Sibel Menteş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Economic development and the state: Industrial upgrading policies in Turkey, the case of Manisa
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ÜMMÜ GÜLSÜM BEKTAŞ
Elvan Gülöksüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında bir model olarak güneş şehirler: Manisa örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ECE ÖZMEN
Funda Yirmibeşoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Genesis of polymetallic (Pb-Zn-Cu±Ag±Au) mineralization at Yayladali and its environs (Manisa), Turkey
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
KABIRU MOHAMMED
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Preliminary results of the radiolarian-chert hosted manganese deposit within the Vezirler ophiolitic mélange (Kula-Manisa, western Turkey): constraints on the origin, paleo-redox conditions, and depositional environments
Arabian Journal of Geosciences, Vol. 11, Ekim 2018, s. 628-638, ISSN: 1866-7511
KILIÇ GÜVEN,AYDOĞAN MUSTAFA SELMAN,KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kumral Özgün Makale
Solar Cities as a Model in the Utilization of Renewable Energy Sources: The Case of Manisa
4THINTERNATIONALSUSTAINABLEBUILDINGSSYMPOSIUM–ISBS2019, Dallas/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 18 Temmuz 2019, s. 405-415
ÖZMEN ECE, YİRMİBEŞOĞLU FUNDA, ÖZMEN TUĞBERK
Funda Yirmibeşoğlu Tam metin bildiri
Characterization of Turkali Pluton Yuntdag Volcanics Related Ore Genesis (Manisa-Turkey)
Magmatism of The Earth and Related Strategic Metal Deposits Proceedings of XXXV International Conference, 3-7 September 2018 Moscow, Rusia, 3 Eylül 2018
KABİRU MOHAMMED,KOCATÜRK HÜSEYİN,YILDIRIM DEMET,KUMRAL MUSTAFA,ÜNLÜER ALİ TUĞCAN,BUDAKOĞLU MURAT
Murat Budakoğlu Tam metin bildiri
Üç Boyutlu Elastik Kirişlerin Geometri Bakımından Doğrusal Olmayan Analizi: Asal Eksen Transformasyon Yöntemi
18. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, MANİSA/TÜRKİYE, 26 Ağustos 2013, s. 697-707
YILMAZ MURAT
Murat Yılmaz Tam metin bildiri
Tekrarlı Yükleme Altındaki Betonarme Kolonlarda Maksimum Yük Öncesi Davranışın Modellenmesi
18. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, MANİSA/TÜRKİYE, 26 Ağustos 2013, s. 689-696
YILMAZ MURAT
Murat Yılmaz Tam metin bildiri
Düzlem Kirişlerin Elastik Büyük Yer Değiştirmeleri için Yeni Bir Şekil Değiştirme Alanı ve Sonlu Eleman Analizi
18. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, MANİSA/TÜRKİYE, 26 Ağustos 2013, s. 678-688
YILMAZ MURAT
Murat Yılmaz Tam metin bildiri
On the Classification Of Generalized m-Quasi Einstein Manifolds
16th International Geometry Symposium, Manisa/TÜRKİYE, 4 Temmuz 2018, s. 256-256
ATASEVER MERVE,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930