ARAMA SONUÇLARI

Toplam 97 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Mey ve Metodu
1996, İnkılap Kitapevi
KARAHASANOĞLU SONGÜL
Boltzmann Denkleminin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Uygulanması
TUMTMK
ŞULE CELASUN, YILMAZ ÖZTÜRK
Şule Celasun Poster
”“Çağdaş Müzik Eğitimine Bir Örnek : Suzuki Metodu“”
musıkıonline, Kasım 2002
BARUT ZEYNEP
Zeynep Barut Özgün Makale
Eşlenik gradyan metodu ve uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2015
BİRSEN ÖZKAN AYHAN
Ersin Özuğurlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sesaltı Bir Kanadın Pk Metodu ile Flutter Analizi
Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, KAYSERİ/TÜRKİYE, 15 Mayıs 2008
DURMAZ SEHER, ÖZDEMİR ÖZGÜMÜŞ ÖZGE, ÖZÜNCER AYŞE DENİZ, KAYA METİN ORHAN
Tekrarlama Operatörü Metodu ile Integre Edilebilir EvrimDenklemlerinin Sınıflandırılması Hakkında
TUMTMK, XI. Ulusal Mekanik Kongresi Abant, BOLU/TÜRKİYE, 6 Eylül 1999
ÖZDEMİR FATMA,BİLGE AYŞE HÜMEYRA
Çalgılar İçin Bir Kayıt Teknikleri Belirleme Metodu Önerisi
Porte Akademik, No. 8, Ocak 2012, s. 182-197
SONGÜL KARAHASANOĞLU, SERTAÇ KAKI
Songül Karahasanoğlu Özgün Makale
Başlangıç Metodu ve Teorik Bilgiler ile Viyolonsel
İstanbul/TÜRKİYE, 2007, Hiperlink Yayınları
ÖZTÜRK CENK
Cenk Öztürk Ders Kitabı
Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi İnşaatı Sektöründeki Uygulamaları
2000, Türk Loydu Vakfı
ERGİN AHMET
Ahmet Ergin Kitap
Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi İnşaatı Sektöründeki Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2000, Türk Loydu Vakfı
ERGİN AHMET,BAYRAKTARKATAL ERTEKİN,ÜNSAN YALÇIN
Ertekin Bayraktarkatal Bilimsel Kitap
Viskoz akım hesaplamalarında, gemi ve etrafındaki akım için hibrit bir hızlı grid (ağ) oluşturma metodu
Deniz Harp Okulu Bülteni, 1997, ISSN: 1111
BARLAS BARIŞ
Barış Barlas Özgün Makale
Dilsiz Kaval Metodu
Porte Akademik, No. 9, Eylül 2014, s. 121-126, ISSN: 2146-2453
ŞENER SERKAN
Serkan Şener Kitap Kritiği
Boşluğu takip et metodu ile otonom sollama manevrası tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MÜNİRE DAMLA DEMİR
Volkan Sezer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul Boğazı'nda gemi boyu faktörünün güvenli seyre etkisinin ahp metodu kullanılarak analiz edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TUBA KEÇECİ
Cemil Yurtören Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düşük elastisite modüllü cam lifli polimerle sargılanmış düşük dayanımlı betonun eksenel yükler altında davranışı ve sonlu eleman metodu ile analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
KORHAN DENİZ DALGIÇ
Abdullah Gedikli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kara dut antosiyaninlerinin iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsülasyonu ve enkapsülasyon parametrelerinin tepki yüzeyi metodu ile optimize edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
TUĞÇE ÇORUHLİ
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kara havuç ekstraktının kompleks koaservasyon metoduyla nanoenkapsülasyonu: Tepki yüzey metodu ile optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
EDA NUR AYAR
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pancar antioksidanlarının koaservasyon metodu ile enkapsülasyonu ve enkapsülasyon parametrelerinin kismi faktöriyel tasarim ile optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HANDE NUR AKHAN
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnsansız araçlarda harmonik potansiyel fonksiyon tabanlı çoğul panel metodu ile otonom navigasyon
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2011
TUFAN KOÇ
Hakan Temeltaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeşil liman kriterlerinin AHS metodu ile analiz edilerek liman performans değerlendirilmesinin yapılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ELİF DEMİR
Özcan Arslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930