ARAMA SONUÇLARI

Toplam 325 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

CBS İçin İstanbul’un Jeodezik Altyapısı
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003 – Deprem ve Planlama, İstanbul/TÜRKİYE, 8 Ekim 2003
ÇELİK RAHMİ NURHAN,ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK,DENİZ RASİM,AYAN TEVFİK
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Denge Diyagramları (LOB) Planlama Tekniğinin Türk İnşaatSektöründe Doğrusal Hat Takip Eden Projelerde KullanımınınAnalizi ve Değerlendirilmesi
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
KURUOĞLU MURAT,HAZNEDAROĞLU FEYZİ,AKTÜRK ÖZGÜR
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Yüklenici İnşaat firmalarında Planlama Departmanlarının durumu ve sorunları açısından yeniden düzenleme önerisi
2. Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 1 Haziran 2000
SORGUÇ V DOĞAN,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Proje Planlama ile ilgili yazılımların etkin kullanılması için Sistematik bir yaklaşım
1. Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 1 Ekim 1996
SORGUÇ V DOĞAN,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama Metot ve Örnekleri
Vol. 1. Cilt, Mart 2002, Çağlayan Kitapevi
MURAT KURUOGLU
Akıllı Eko-Köy Yerleşim Modeli
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ile Planlama, Koruma ve Tasarım Üzerine Sempozyumu, Taşkışla,, İSTANBUL/TÜRKİYE, 11 Kasım 2019
AKOĞLU ZEYNEP,YİRMİBEŞOĞLU FUNDA,ÖZMEN ECE,BAYKARA NURKAN,ÇINAR HANDE SANEM,BASLO AYŞE MELTEM,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Mekânsal Planlama Eğitiminde Yeni Bir Dönemin Kapısını Aralayacak Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
3rd International Science, Education, Art & Technology Symposium, İzmir/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 23 Eylül 2022, s. 268-278
ERTÜRK ŞEYDA, EREN FATİH
Fatih Eren Tam metin bildiri
Türkiye’nin Sağlık Göstergelerinin Bölgesel ve Uluslararası Karşılaştırma Perspektifinden Değerlendirilmesi
20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Virtual/TÜRKİYE, 20 Mayıs 2021
ÜSTÜN ÇİĞDEM, KARAKAŞ DERYA
Derya Gültekin Özet Bildiri
Yoksulluğun Önlenmesinde İnsan Faktörü
Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama Temalı Dünya Şehircilik Günü 26.Kolokyumu, ANKARA/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 7 Kasım 2002, s. 479-480
EREN FATİH
Fatih Eren Tam metin bildiri
Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımının Yargı Kararları Açısından İncelenmesi: Bursa Örneği
18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
ERDOĞAN ZEYNEP,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özet Bildiri
MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SÜREÇ ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA- LASTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler (Online), Vol. 8, No. 2, Eylül 2020, s. 191-211, ISSN: 2146-0272
UÇAL SARI İREM, SERGİ DUYGU, ÖZUDURUK SEMİH FARUK
İrem Uçal Sarı Özgün Makale
Esnek Planlama Rejimi Baskısı Altında Katı Bir İmar Rejiminin Uygulanabilirliği Boğaziçi Alanında Zorlu Center Örneği
39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Kasım 2015
ERTURAN GÜLHAYAT ARZU,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Yapısı ve Yetkilerinin Yargı Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017
KURT EBRU,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özet Bildiri
Population agglomerations and its implication in developing countries A survey of green areas in the Turkish megacity Istanbul International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering 4 1 713 724
International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering,, Vol. 4, No. 1, 2015, s. 713-724
SAMSUNLU AHMET,BAYKAL AYŞE BİLSEN,AKSOY YILDIZ,ALLAR AYŞE D
Ayşe Bilsen Baykal Özgün Makale PLANLAMA
Şehir eski merkezlerinde yeniden canlandırma: İstanbul-Eminönü örneği
itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Vol. 5, No. 2, Eylül 2006, s. 233-241, ISSN: 233-241
ORUÇ GÜLDEN DEMET,GİRİTLİOĞLU CENGİZ
Gülden Demet Oruç Özgün Makale
Sınıraşan Suların Tahsisinde Tarım ve Enerji Politikaları Fırat ve Dicle Havzaları Örneği
13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mart 2010
KÜÇÜKMEHMETOĞLU MEHMET
Mehmet Küçükmehmetoğlu Tam metin bildiri
Toplu Taşım Sistemlerinin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi İstanbul Kadıköy Kartal Metro Hattı Örneği
16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta/TÜRKİYE, 1 Aralık 2016
KÜÇÜKMEHMETOĞLU MEHMET,ÖZHEKİM NİDA
Mehmet Küçükmehmetoğlu Tam metin bildiri
Sınırları Aşan Sularda Ülkelerin Su Tutma Kapasitelerinin Çoklu Dönemler Arası Kaynak Nakli İçin Kullanımı Etkileri Ve Ülkeler Arası Koalisyona Tesirleri Fırat ve Dicle Havzaları Modeli
11. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 21 Ocak 2004
KÜÇÜKMEHMETOĞLU MEHMET
Mehmet Küçükmehmetoğlu Tam metin bildiri
Aile Sağlığı Merkezlerinin Konumlandırılmasında Optimizasyon Esaslı Çözümler ve Değerlendirmeler
20. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Erzincan/TÜRKİYE, 20 Mayıs 2021
ÖZDEMİR NESRİN, KÜÇÜKMEHMETOĞLU MEHMET
Beton Prefabrike İlköğretim Binalarında Dış Duvar – Çevre Kirliliği İlişkisi
itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Vol. 6, No. 1, Mart 2007, s. 55-65, ISSN: 1303-7005
GÖÇER CANER, IŞIK AYŞE BİLGE
Caner Göçer Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930