ARAMA SONUÇLARI

Toplam 325 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İstanbul’da Alternatif Mekan Kullanımı Olarak Yer Altı Alanları ve Kullanıcı Değerlendirmeleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Planlama, Kavramlar ve Arayışlar
2021, Şehir Plancıları Odası
MANNASOĞLU HATİCE BETÜL, ORUÇ GÜLDEN DEMET
Gülden Demet Oruç Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kent Planlama ve CBS Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
İstanbul/TÜRKİYE, 2012, s. 199-201, Ninova Yayınları
TÜRKOĞLU HANDAN,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü
Atıksu Yönetimi Ulusal Çevre Eylem Planı
1998, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
SÖZEN SEVAL
Seval Sözen Kitap
Akustik Uygulamalar İçin Sürdürülebilir Tekstil Malzemeleri. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar – II
ANKARA/TÜRKİYE, 2020, Gece Kitaplığı
KÜÇÜKALİ ÖZTÜRK MERVE,NERGİS FATMA BANU,CANDAN CEVZA
Fatma Banu Nergis Bilimsel KitapKitap Bölümü
Süreksiz Şehircilik ve Mülteciler: İstanbul’da Kent-Kamp-Kent Göç-Mekân-Siyaset: Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama
Ankara/TÜRKİYE, 2019, TMMOB Şehir Plancıları Odası
EKER GÜLŞAH,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
GÖRSEL ANALİZ TEKNİKLERİ KENTSEL PLANLAMA ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK
İSTANBUL/TÜRKİYE, 2012, s. 128-129, NİNOVA
AYATAÇ HATİCE
Hatice Ayataç Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü GÖRSEL ANALİZTEKNİKSÖZLÜK
KENTLERDE TAKTİKSEL YAKLAŞIMLA DOMİNO ETKİSİ YARATMAK: TÜRKİYE’DE TAKTİKSEL YAKLAŞIM Mimarlık,Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışması
ANKARA/TÜRKİYE, 2020, s. 31-45, GECE KİTAPLIĞI
ÇINAR HANDE SANEM,YİRMİBEŞOĞLU FUNDA
Funda Yirmibeşoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türk Kültüründe Bahçe ve En Görkemli Halka; Osmanlı Saray Bahçeleri Mimarlık ,Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri
Ankara/TÜRKİYE, 2019, s. 113-127, GECE Kitaplığı
ÇINAR HANDE SANEM, YİRMİBEŞOĞLU FUNDA
Funda Yirmibeşoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kentsel Dönüşüm Sürecine Planlama İlke ve Kriterlerinin Eklemlenmesi Kent ve Planlama
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, s. 373-398, YEM Yayın
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,OCAKÇI MEHMET,TERZİ FATİH
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
Koruma Planlaması Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar
Ankara/TÜRKİYE, 2020, s. 489-510, İmge
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Planlaması Kent ve Planlama
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, s. 453-468, YEM Yayın
OCAKÇI MEHMET,TERZİ FATİH,OKUMUŞ GÖKÇER,TÜRKOĞLU HANDAN
Fatih Terzi Bilimsel KitapKitap Bölümü
Afet Riskli Alanların Dönüşüm Projeleri İçin Bir Uygulama Modeli Önerisi Kent ve Planlama
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, YEM Kitabevi
ZEREN GÜLERSOY NURAN,KORAMAZ TURGAY KEREM
Turgay Kerem Koramaz Bilimsel KitapKitap Bölümü
İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama Metot ve Örnekleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2002, Çağlayan Kitapevi
KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Bilimsel Kitap
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Birsen Yayınları
OCAKÇI MEHMET,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Bilimsel Kitap
Yeni liberal kentleşme kavramı ve politikaları Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 492-495, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Planlaması Kent ve Planlama
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, s. 453-468, YEM Yayın
OCAKÇI MEHMET,TERZİ FATİH,OKUMUŞ GÖKÇER,TÜRKOĞLU HANDAN
Handan Türkoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Tarihi çevre ve kültürel miras Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 418-419, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kentsel koruma kavramı ve politikaları Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 232-234, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Rüzgar Enerji Santralleri İle Planlama İlişkisi: İzmir Karaburun ve Urla-Ovacık Örnekleri Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar – II
Ankara/TÜRKİYE, 2020, s. 21-42, Gece Akademi
ÖZMEN ECE,YİRMİBEŞOĞLU FUNDA
Funda Yirmibeşoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Koruma Planlaması Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar
Ankara/TÜRKİYE, 2017, s. 485-506, İmge
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930