ARAMA SONUÇLARI

Toplam 187 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için WRF Kısa Vadeli Güneş Radyasyonu Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları ile İyileştirilmesi
10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 16, İstanbul/TÜRKİYE, 24 Ekim 2016
BARUTÇU BURAK, TANRIÖVER ŞEYDA TİLEV, SAKARYA SERİM, İNCECİK SELAHATTİN, SAYINTA F MERT, ÇALIŞKAN ERHAN, KAHRAMAN ABDULLAH, AKSOY BÜLENT, KAHYA CEYHAN, ASLAN ZAFER, TOPÇU HATİCE SEMA
Burak Barutçu Tam metin bildiri
Improving WRF GHI Forecasts with Model Output Statistics Progress in Clean Energy, Volume 1.
Cham/İSVİÇRE, 2015, s. 291-299, IMPACT OF INTEGRATED CLEAN ENERGY ON THE FUTURE OF THE MEDITERRANEANENVIRONMENT
BARUTÇU BURAK, TANRIÖVER ŞEYDA TİLEV, SAKARYA SERİM, İNCECİK SELAHATTİN, SAYINTA F MERT, ÇALIŞKAN ERHAN, KAHRAMAN ABDULLAH, AKSOY BÜLENT, KAHYA CEYHAN, TOPÇU HATİCE SEMA
WRF Modeli ile Güneş Radyasyonu Öngörüsünde Aerosol Etkisinin Değerlendirilmesi
V. HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU (HKK2013), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2013
ÖZTANER BURAK, KAHRAMAN ABDULLAH, ÇALIŞKAN ERHAN, TANRIÖVER ŞEYDA TİLEV, KAHYA CEYHAN, AKSOY BÜLENT, İNCECİK SELAHATTİN, TOPÇU HATİCE SEMA, ASLAN ZAFER, BARUTÇU BURAK, SEZEN İSMAİL, SAKARYA SERİM, DENİZ ALİ
Burak Barutçu Tam metin bildiri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için WRF Kısa Vadeli Güneş Radyasyonu Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları ile İyileştirilmesi
10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 16, İSTANBUL/TÜRKİYE, 24 Ekim 2016, s. 518-529
BARUTÇU BURAK,TANRIÖVER ŞEYDA TİLEV,SAKARYA SERİM,İNCECİK SELAHATTİN,SAYINTA F MERT,ÇALIŞKAN ERHAN,KAHRAMAN ABDULLAH,AKSOY BÜLENT,KAHYA CEYHAN,ASLAN ZAFER,TOPÇU HATİCE SEMA
Burak Barutçu Tam metin bildiri
A Study of Surface Radiation in a Two Floor Enclosure
ULIBTK'99, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya/TÜRKİYE, No. 1, 28 Şubat 2000, s. 277-282
ERGİN SELMA
Selma Ergin Tam metin bildiri
A Climate Change Impact: Variation in Precipitation Patterns, and Increased Drought Risk in Turkey
Sakarya University Journal of Science, Vol. 23, No. 2, Ekim 2018, s. 1-1, ISSN: 1301-4048
DABANLI İSMAİL
İsmail Dabanlı Özgün Makale
KÖMÜR NEM İÇERİĞİNİN EMİSYONLARA VE VERİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ
12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya/TÜRKİYE, 27 Şubat 2000, s. 602-607
BÖKE YAKUP ERHAN,ERDÖL AYDIN NALAN,ÖZTÜRK ALİ,ARISOY AHMET,EKİNCİ EKREM,OKUTAN HASAN CAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
İleri ve Geri Alevsiz Yanmanın Deneysel İncelenmesi
12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya/TÜRKİYE, 27 Şubat 2000, s. 101-106
BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Doğal Gaz Yanmasında Alev Sıcaklığının Deneysel Ve Sayısal Değerlerinin Karşılaştırılması
10 th International Combustion Symposium, Sakarya/TÜRKİYE, s. 451-457
AYDIN ÖZER,BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Seyitömer termik santralinde kazan boru yırtıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
10 th International Combustion Symposium, Sakarya/TÜRKİYE, 9 Ekim 2008, s. 277-283
YILDIZAY HASAN DONAT,DURAK MM,AYDIN ÖZER,BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Tepe akım modu kontrollü Zeta dönüştürücünün küçük işaret analizi (Small signal analysis of peak current mode controlled Zeta converter)
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 21, No. 2, Nisan 2017, s. 270-277, ISSN: 1301-4048
YILMAZ ABDURRAHMAN,GARİP MUHAMMET
Abdurrahman Yılmaz Özgün Makale
Origin and evolution of the Havran Unit Western Sakarya basement NW Turkey new LA ICP MS U Pb dating of the metasedimentary metagranitic rocks and possible affiliation to Avalonian microcontinent
Geodinamica Acta, Paris/FRANSA, Vol. 25, No. 3-4, Haziran 2012, s. 226-247, ISSN: 0985-3111
AYSAL NAMIK,SİNAN ÖNGEN,IRINA PEYTCHEVA,KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Early-Middle Devonian Magmatism in The Sakarya Zone: Lower Crustal Melts at a Consuming Plate Margin.
GOLDSCHMIDT-2017, PARIS/FRANSA, 13 Ağustos 2017
AYSAL NAMIK,USTAÖMER TİMUR,ÖNGEN ABDULLAH SİNAN,KESKİN MEHMET,PEYTCHEVA IRENA
Mehmet Keskin Özet Bildiri
Origin of the Early Middle Devonian magmatism in the Sakarya Zone NW Turkey Geochronology geochemistry and isotope systematics
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, Vol. 45, Ocak 2012, ISSN: 1367-9120
AYSAL NAMIK,USTAÖMER TİMUR,SİNAN ÖNGEN,KESKİN MEHMET,KÖKSAL SERHAT,IRENA PEYTCHEVA,MARK FANNING
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Early-Middle Devonian magmatism in the Sakarya Zone: lower crustal melts at a consuming plate margin
Goldschmidt 2017, Paris/FRANSA, 13 Ağustos 2017, s. 375-375
AYSAL NAMIK,USTAÖMER TİMUR,ÖNGEN SİNAN,KESKİN MEHMET,PEYTCHEVA IRENA
Mehmet Keskin Özet Bildiri
Tectonic Setting of the Jurassic bimodal magmatism in the Sakarya Zone Central and Western Pontides Northern Turkey A geochemical and isotopic approach
Lithos, Vol. 118, No. 1, 2010, s. 94-111
GENÇ ŞENGÜL CAN,TÜYSÜZ OKAN
Şengül Can Genç Özgün Makale
Extended Back-EMF Based Industrial Sensorless Drive System for PMSMs
Sakarya University Journal of Science, Vol. 25, No. 4, Temmuz 2021, s. 1049-1060, ISSN: 1301-4048
GÖRDÜK BURAK, YILMAZ MURAT
Kuzey Anadolu Fayı Mudurnu Vadisi Segmenti’nin Kayma Hızının Belirlenmesi
ATAG-19 Çalıştayı, SAKARYA/TÜRKİYE, 7 Ekim 2015, s. 44-44
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ZABCI CENGİZ,SUNAL GÜRSEL
Cengiz Zabcı Özet Bildiri
Quantifying the differantial uplift on the western branches of the North Anatolian Fault: Sakarya River Terraces, NW Turkey
The International Conference on Astronomy and Geophysics in Mongolia, Ulan Batur/MOĞOLİSTAN, 20 Temmuz 2017, s. 124-128
ERTURAÇ MEHMET KORHAN, ZABCI CENGİZ, ŞAHİNER EREN, İKİEL CERCİS
Cengiz Zabcı Tam metin bildiri
Lates Cretaceous A2 Type granites in Sakarya Zone NE Turkey, partial melting of mafic crust in response to roll-back of NeoTethyan oceanic lithosphere
LITHOS, Ocak 2018, s. 312-328, ISSN: 0024-4937 / 1872-6143
KARSLI ORHAN,AYDİN FARUK,UYSAL İBRAHİM,DOKUZ ABDURRAHMAN,KUMRAL MUSTAFA,KANDEMİR RAİF,BUDAKOĞLU MURAT,KETENCİ MURAT
Murat Budakoğlu Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930