ARAMA SONUÇLARI

Toplam 32 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sentez Gazlarının Dönüştürülmesi için Katalizör Geliştirme
DENİZ UYKUN
Hüsnü Atakül Tez Doktora Tamamlandı
Kitosan temelli kontrollü salım sistemlerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AHMET KÜÇÜKÇALIK
Cüneyt Hüseyin Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sentez sıcaklığı ve çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun ipek fibroin kriyojelerinin özelliklerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ZEYNEP ÖZTOPRAK
Oğuz Okay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğrudan ısıtma sentez yönteminin yüksek silika içeren zeolitlerin kaplamalarının hazırlanmasında kullanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
MESUT DEMİR
Melkon Tatlıer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin Ekocoğrafya Modelleri: Çok Değişkenli Ekolojik Sentez ve Holosen Dönemi Polen Temelli Vejetasyon Değişimleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020
AHMET KÖSE
Tolga Görüm Tez Doktora Devam Ediyor
Yer altı kömür gazlaştırma teknolojisi ile Eskişehir-Alpu linyit rezervinden sentez gazı üretimi: Tekno-ekonomik değerlendirmeler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FATMA ÜNAL
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analiz ve sentez seyreklik için sözlük öğrenme algoritmaları ve görüntü işlemede uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZDEN BAYIR
Ender Mete Ekşioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İyonlaşabilen gruplar içeren N-izopropilakrilamid kopolimer jellerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
SEVAL ARAS
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
4`-didodesil-3-hidroksiflavon temelli floresan probların sentez ve tasarımları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ŞULE TAŞKIRAN
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tiyenotiyofen ve bor içeren floresans materyallerin sentez ve karakterizasyonları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SEBAHAT TOPAL
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tiyenotiyofen ve bor içeren OLED materyallerinin sentez ve karakterizasyonları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GAREN SUNA
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Propiyonik asitten reformlama prosesleri ile sentez gazı ve hidrojen üretiminin termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
AYBÜGE PELİN ÖZTÜRK
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sentez gaz yanmasında parametrik çalışma ve hedeflenen çıktıların genetik algoritmayla optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MURAT DEHA DEĞER
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Poliakrilamid jellerinin sentez şartları ve ağ yapı özellikleri arası ilişkiler
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 1997
NURGÜL KALYONCU BALIMTAŞ
Oğuz Okay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tetrabenzoporfirin sentez için yeni taç eter türevleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1994
HALUK AKKUŞ
Ahmet Gül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
H-ZSM-5 tipi katalizörlerin MTBE sentez aktivitelerinin artırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
BERİL KOÇAK
Ayşe Erdem Tez Doktora Tamamlandı
Gazlaştırma yoluyla elde edilen sentez gazından kimyasal üretimine yönelik proses simülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
OĞUZ ALP KURUCU
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Perovskit güneş hücreleri için boşluk taşıyıcı malzemelerin sentez ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
BÜŞRA ÇUHADAR
Ayfer Kalkan Burat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeni sentez edilen kalkon türevlerinin elektrokimyasal ve indikatör özelliklerinin belirlenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
YELİZ AKBAŞ
Gülcemal Yıldız Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İki faz sentez yöntemi kullanılarak kadmiyum ve çinko içeren kalkojenit (İ ve İe) kuantum nokta yapılarının sentezi ve fotofiziksel karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
GÜLHAN GÜLEROĞLU
Caner Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930