ARAMA SONUÇLARI

Toplam 40 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sokrates ve Yedi Bilgi Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, Sentez
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel KitapKitap Bölümü
Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, SENTEZ
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel Kitap
Kuklalar, Güneş Işığı ve Öteki Dünya: Asil yalan ve Orfik Mitler Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, s. 47-58, Sentez
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel KitapKitap Bölümü
Platoncu Mutluluk (Eudaimonizm): Ruhun Sağlığı Olarak Adalet Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, s. 59-69, Sentez
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel KitapKitap Bölümü
Hangi Adalet? Kimin Rasyonalitesi? Şehir-Ruh Benzetmesinde Ruh-İçi ve Ruhlar-Arası Adalet Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, s. 29-46, Sentez
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel KitapKitap Bölümü
Yapı, Karakter, Sembolizm, Çevre: Prosopografi ve Peloponez Savaşı’nın Politiği Platon’un Devlet’i Üzerİne Makaleler
Bursa/TÜRKİYE, 2019, s. 15-28, Sentez
BOVE GEOFF
Geoff Bove Bilimsel KitapKitap Bölümü
Sanat Felsefesi ve Estetik Yazıları: Kuram, Eleştiri, Düşünce Notları
Bursa/TÜRKİYE, 2019, Sentez
HAŞLAKOĞLU OĞUZ
Oğuz Haşlakoğlu Bilimsel Kitap
Platon Düşüncesinde Tekhnê: Sanat ve Felsefenin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme
Bursa/TÜRKİYE, 2016, Sentez
HAŞLAKOĞLU OĞUZ
Oğuz Haşlakoğlu Bilimsel Kitap
Yeşil Sentez Yöntemi ile Sentezlenen Nanoparçacıkların Sodyum Borhidrür Hidrolizi
2nd International Conference on Recent Academic Studies ICRAS 2023, 19 Ekim 2023
EKİNCİ ARZU, BAYTAR ORHAN, ŞAHİN ÖMER
Ömer Şahin Tam metin bildiri
GESİ BAĞLARI / Sentez/Synthesis / Kadir VERİM Solo Albüm
Youtube, Spotify, Apple Müzik, Deezer vb., 1 Temmuz 2022
ANADOLU MÜZİK/THE ORCHARD, KADİR VERİM
Kadir Verim Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Doğal ve sentetik polimerlerin değişik kombinasyonları ile hazırlanan ilaç ve gen taşıyıcı sistemler: Sentez ve karakterizasyonları ile birlikte uygulama alanlarının belirlenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
CEYDA ŞİMŞEK
Candan Erbil Tez Doktora Tamamlandı
FINDIK KABUKLARININ GAZLAŞTIRILMASI İLE HİDROJENCE ZENGİN SENTEZ GAZI ÜRETİMİNİN EKSERJİ ANALİZİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
EMİRHAN KARAGÖZ
Serdar Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeşil sentez yöntemi ile üretilen metal oksit katalizörlerinin PEM yakıt pili hücrelerinde uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2023
SUNA TARHAN
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gazlaştırma yoluyla elde edilen sentez gazından kimyasal üretimine yönelik proses simülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
OĞUZ ALP KURUCU
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer altı kömür gazlaştırma teknolojisi ile Eskişehir-Alpu linyit rezervinden sentez gazı üretimi: Tekno-ekonomik değerlendirmeler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FATMA ÜNAL
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan temelli kontrollü salım sistemlerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AHMET KÜÇÜKÇALIK
Cüneyt Hüseyin Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İyonlaşabilen gruplar içeren N-izopropilakrilamid kopolimer jellerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
SEVAL ARAS
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin Ekocoğrafya Modelleri: Çok Değişkenli Ekolojik Sentez ve Holosen Dönemi Polen Temelli Vejetasyon Değişimleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020
AHMET KÖSE
Tolga Görüm Tez Doktora Devam Ediyor
İki faz sentez yöntemi kullanılarak kadmiyum ve çinko içeren kalkojenit (İ ve İe) kuantum nokta yapılarının sentezi ve fotofiziksel karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
GÜLHAN GÜLEROĞLU
Caner Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analiz ve sentez seyreklik için sözlük öğrenme algoritmaları ve görüntü işlemede uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZDEN BAYIR
Ender Mete Ekşioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930