ARAMA SONUÇLARI

Toplam 35 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sentez gaz yanmasında parametrik çalışma ve hedeflenen çıktıların genetik algoritmayla optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MURAT DEHA DEĞER
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Perovskit güneş hücreleri için boşluk taşıyıcı malzemelerin sentez ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
BÜŞRA ÇUHADAR
Ayfer Kalkan Burat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Conversion of homochiral amines, β-amino alcohols and α-amino acids to their chiral 2-substituted pyrrole derivatives
Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, No. 10, Nisan 2001, s. 1162-1167, ISSN: 14727781
DEMİR AYHAN SITKI, AKHMEDOV IDRİS M, ŞEŞENOĞLU ÖZGE, ALPTÜRK ONUR, APAYDIN SİNEM, GERÇEK ZUHAL, İBRAHİMZADE NEZİRE
YENİ KSANTEN TÜREVİ YAKIN-IR BAKIR SENSÖRLERİNİN SENTEZ ve KARAKTERİZASYONU
VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19 Haziran 2019, s. 181
KARAOĞLU KAAN, YILMAZ İSMAİL
İsmail Yılmaz Özet Bildiri
Synthesis and characterization of multi hollow opaque polymer pigments
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 133, No. 29, Ağustos 2016, ISSN: 00218995
ASMAOĞLU SERDAR,GÜNDÜZ GÜNGÖR,MAVİŞ BORA,ÇOLAK ÜNER
Üner Çolak Özgün Makale SentezPigment
Synthesis of zirconium tungstate zirconia core shell composite particles
Materials Research Bulletin, Vol. 46, No. 11, Kasım 2011, s. 2025-2031, ISSN: 00255408
KHAZENİ NASSER,MAVİŞ BORA,GÜNDÜZ GÜNGÖR,ÇOLAK ÜNER
Üner Çolak Özgün Makale Sentez
Otoklavda sentezlenen ZrB2-ZrO2 tozlarının farklı tekniklerle sinterlenmesi ve yığın yapıların mikroyapısal ve bazı mekanik özelliklerinin incelenmesi
Bor Dergisi, Vol. 2, No. 1, Mart 2017, s. 1-10, ISSN: 2149-9020
BALCI ÖZGE,AKÇAMLI NAZLI,AĞAOĞULLARI DUYGU,ÖVEÇOĞLU MUSTAFA LUTFİ,DUMAN İSMAİL
Süperhidrofob Yüzeyler Yeni Florlu Kopolimerlerin Sentez Karakterizasyon ve Elektroeğirme Uygulamaları
VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 4 Eylül 2016
ÇAKIR ÇANAK TUBA
Tuba Çakır Çanak Özet Bildiri
Orta ve Batı Toroslar da Kuvaterner buzul kronolojisi ve eski iklimi kozmojenik Cl 36 yaşlandırması ve buzul modellemesinden elde edilen bir sentez
68. Türkiye jeoloji Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 6 Nisan 2015
SARIKAYA MEHMET AKİF,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Mehmet Akif Sarıkaya Özet Bildiri
Floresans özellikli Boranil bileşikleri sentez , karakterizasyon ve biyotiyol sensörü olarak uygulamaları
30. Ulusal Kimya Kongresi, 5 Kasım 2018
KAYA SİBEL,ÖZDEMİR AYŞE
Ayşe Özdemir Özet Bildiri
Yeni Kuaterner Azaftalosiyaninlerin Sentez ve Çözelti Çalışmaları
İTÜ Dergisi/ C Fen Bilimleri, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 8, No. 1, Kasım 2010, s. 109-118
USLU KOBAK RABİA ZEYNEP,GÜL AHMET
Rabia Zeynep Kobak Özgün Makale
Letonya Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi AB36 Mümkün Mü?
Bursa/TÜRKİYE, 2015, s. 269-306, Sentez Yayıncılık
YURTTAŞ ŞÜKRÜ ALPER
Spark plasma sinterability of TiC ceramics with different nitride additives
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Ocak 2021, ISSN: 1876-1070
NAMİNİ ABBAS SABAHİ, DELBARİ SEYED ALİ, BAYDOĞAN NİLGÜN, VAJDİ MOHAMMAD, MOGHANLOU FARHAD SADEGH, ASL MEHDİ SHAHEDİ
Nilgün Baydoğan Özgün Makale sentez
Görünür Bölge Işığı Altında pH'dan Bağımsız Polidopamin Sentez Yöntemi
Patent No: 2021/00462, Patent Sınıfı: IPC, 2023
KEREM KAYA, YUSUF YAĞCI
Kerem Kaya Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY
Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşke Alanı Düzenlemesi (2008). 1/25.000 Üst Ölçekli Analitik Etüt ve Sentez Çalışmaları, 1/5000 Nazım İmar Planı ve Raporu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı, Tasarım İlkeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri
İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ-Taşkışla, 1 Ocak 2008 - 1 Mayıs 2008
DEMİR, Y., ORUÇ, G. D., KORAMAZ, K., TERZİ, F.
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930