ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ‘YE AİT AĞIR SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ(EXAMINATION OF BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ’xxS WORKS IN AĞIR SEMÂÎ IN TERMS OF THE ARÛZ-USÛL RELATIONSHIP )
Journal of International Social Research, Vol. 13, No. 71, Ocak 2020, s. 350-358, ISSN: 1307-9581
ALTINEL ÇOBAN NEŞE YEŞİM
DELLÂLZÂDE İSMÂİL EFENDİ’YE AİT YÜRÜK SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
uluslaraarası sosyal araştırmalar dergisi, Vol. 13, No. 70, Ocak 2020, s. 315-326, ISSN: 1307-9581
ALTINEL ÇOBAN NEŞE YEŞİM,ÇOBAN DENİZ ADNAN
“Revisiting the Cyclical Depictions of Usûl”
Analytical Approaches to World Music – AAWM Special Topics Symposium 2023: Theoretical, Analytical, and Cognitive Approaches to Rhythm & Meter in World Musics, New York/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2 Haziran 2023
BAYSAL OZAN
Türk Mûsikîsinde Arûz-Usûl İlişkisi Dârü’l-Elhân Külliyâtı’nda Bulunan Yürük Semâî Formundaki 51 Eserin Arûz Usûl Uyuşması Açısından İncelenmesi
İSTANBUL/TÜRKİYE, 2021, Karekök
ALTINEL ÇOBAN NEŞE YEŞİM
Musiki de Usulün Vezin ve Rakama Göre Tesbit ve İcra nın İlmi The Science of Usul in Music according to Vezin and Number How to transcribe and analyze Cantemir Music Collection within the Rhythmic Pattern Usul and Tempo
Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East. Orient-Institut Istanbul, WWU Münster, Münster/ALMANYA, 27 Şubat 2014
BEŞİROĞLU ŞEFİKA ŞEHVAR,BAYSAL OZAN
Ozan Baysal Sözlü Bildiri Müzikoloji
Osmanlı Türk Müziğinde Melodi Usul Aruz İlişkisi
Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 29 Nisan 2009
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Tam metin bildiri
Türk Halk Oyunları Müziklerine Ait Geleneksel Ritmik Yapıların Ölçü ve Usul Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Erişim, Vol. 9, No. 2, Şubat 2012
UZUNKAYA EYÜP
Eyüp Uzunkaya Özgün Makale
Klasik Türk Mûsikîsi 5 ila 10 zamanlı usûllerde usûl-aruz vezni ilişkisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
AYŞE BAŞAK İLHAN
Nail Yavuzoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polifonik kompozisyonda usûl ve aruz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
MURAT SEMİH NEVŞEHİRLİ
Nail Yavuzoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Güfte mecmualarında vezin, usul, güfte ilişkisi: Haşim Bey Mecmuası örneği
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ŞENGÜL ALTUN ÖNEY
Gözde Çolakoğlu Sarı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türk müziği usûl incelemeleri için bir yöntem önerisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
KAAN BAŞTEPE
Songül Karahasanoğlu Tez Doktora Tamamlandı
1930-2000 yılları arasında bestelenen 180 Türk müziği çocuk şarkısının makam usul konu bestekar ve ses aralıkları açısından incelenmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, 2014
EZGİ YÜRÜMEZ
Şirin Karadeniz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
“Osmanlı-Türk Müziği “Besteleme” Geleneğinde Gizli Kalan Aritmetik: Vezin-Usul ve Güfte”,
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, No. 20, Şubat 2018, s. 1-17, ISSN: 2149-0821
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Özgün Makale
Osmanlı-Türk Müziği “Besteleme” Geleneğinde Gizli Kalan Aritmetik: Vezin-Usul ve Güfte
Sosyal Bilimler Dergisi, No. 20, Ocak 2018, s. 1-17, ISSN: 2149-0821
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Özgün Makale
Melody Usul Poetic Prosodic Meter Relations in Ottoman Turkish Music
Literature and Art, Vol. 2, No. 5, 2015, s. 128-140, ISSN: 2159-5844
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Özgün Makale
Geleneksel Türk Müziği nde Beste ile Güftenin Uyumu ve Ritmi Vezin ve Usul
Kıbrıs Sanat Dergisi, No. 1, 2014, s. 15-25
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Özgün Makale
GELENEĞİN İCADI ÇERÇEVESİNDE MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY ve USULLER
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 8, No. 1, Haziran 2024, s. 381-396, ISSN: 2619-9475
ÖZGELEN ORKUN ZAFER
BİMEN ŞEN’İN REMEL BAHRİNDEN SEÇİLMİŞ 33 AĞIR AKSAK ŞARKISININ ARUZ -USUL İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLARDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, s. 175-191, GECE KİTAPLIĞI
ALTINEL ÇOBAN NEŞE YEŞİM
Hacı Sâdullah Ağa’nın 6 Adet Ağır Semâî Formundaki Eserinin Arûz-Usûl Uyuşumu Yönünden İncelenmesi” Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler Gece Kitaplığı Aralık 2022
İSTANBUL/TÜRKİYE, 2022, s. 3, GECE KİTAPLIĞI
ALTINEL ÇOBAN NEŞE YEŞİM, ÇOBAN DENİZ ADNAN
Türk Müziği Usûl Gösterimi İçin Bir Öneri
Ege Universitesi Devlet Turk Musikisi Konservatuvari Dergisi, No. 19, Aralık 2021, s. 26-41, ISSN: 2651-4818
BAŞTEPE KAAN, KARAHASANOĞLU SONGÜL
Songül Karahasanoğlu Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930