ARAMA SONUÇLARI

Toplam 16 adet sonuçtan 16 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Changes in physico mechanical properties of ultramafic rocks due to weathering
European Rock Mechanics Symposium, Eurock 2010, Lozan/İSVİÇRE, 15 Haziran 2010
ÜNDÜL ÖMER,TUĞRUL ATİYE
Ömer Ündül Tam metin bildiri Yerbilimi
Grouting of Leakage Problems at the Sazlıdere Dam Turkey
International Symposium on Latest Natural Disasters- New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Sofya/BULGARİSTAN, 5 Eylül 2005
ÜNDÜL ÖMER,GÖRÜCÜ KADİR
Ömer Ündül Tam metin bildiri Yerbilimi
The engineering geology of İstanbul Turkey
IAEG 2006 Engineering Geology for tomorrow’s cities, Nottingham/İNGİLTERE, 6 Eylül 2006, s. 34-34
ÜNDÜL ÖMER,TUĞRUL ATİYE
Ömer Ündül Tam metin bildiri Yerbilimi
Origin and evolution of the Havran Unit Western Sakarya basement NW Turkey new LA ICP MS U Pb dating of the metasedimentary metagranitic rocks and possible affiliation to Avalonian microcontinent
Geodinamica Acta, Paris/FRANSA, Vol. 25, No. 3-4, Haziran 2012, s. 226-247, ISSN: 0985-3111
AYSAL NAMIK,SİNAN ÖNGEN,IRINA PEYTCHEVA,KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Low pressure high temperature metamorphism during extension in a Jurassic magmatic arc Central Pontides Turkey
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, Londra/İNGİLTERE, Vol. 32, No. 1, Ocak 2014, s. 49-69, ISSN: 0263-4929
OKAY ARAL,SUNAL GÜRSEL,TÜYSÜZ OKAN,SARAH CHRISTINE SHERLOCK,KESKİN MEHMET,ANDREW KYLANDER CLARK
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Mantle convection in the Middle East Reconciling Afar upwelling Arabia indentation and Aegean trench rollback
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, Vol. 375, Ağustos 2013, s. 254-269, ISSN: 0012-821X
CLAUDİO FACCENNA,THORSTEN W BECKER,LAURENT JOLİVET,KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Origin of the Early Middle Devonian magmatism in the Sakarya Zone NW Turkey Geochronology geochemistry and isotope systematics
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, Vol. 45, Ocak 2012, ISSN: 1367-9120
AYSAL NAMIK,USTAÖMER TİMUR,SİNAN ÖNGEN,KESKİN MEHMET,KÖKSAL SERHAT,IRENA PEYTCHEVA,MARK FANNING
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
AFC Modeler A Microsoft Excel Workbook Program for Modeling Assimilation Combined with Fractional Crystallization AFC Process in Magmatic Systems by Using Equations of DePaolo 1981
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Vol. 22, Mart 2013, s. 304-319, ISSN: 1300-0985
KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Heterogeneous mantle sources feeding the volcanic activity of Mt Karacadağ SE Turkey
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, Vol. 46, Mart 2012, ISSN: 1367-9120
MICHELE LUSTRINO,KESKİN MEHMET,MCHELE MATTIOLI,KAVAK ORHAN
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
İz ve nadir toprak elementlerin K feldspatlar ile magma ergiyiği arasında dağılımı
İstanbul Üniversitesi,İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), Vol. 11, Nisan 1998, s. 103-112, ISSN: 0144-686X
KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KUVATERNER YAŞLI BAZALTİK KAYAÇLARDAN YERMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN SAPTANMASI
İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), Vol. 25, No. 1, Ocak 2014, s. 1-16, ISSN: 0144-686X
BAYDEMİR NIYAZI, HİSARLI ZIHNI MÜMTAZ, CENGİZ ÇİNKU MUALLA, KESKİN MEHMET, KAYA N.
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Cenozoic volcano stratigraphy and petrological evolution of post collisional volcanic rocks in Eastern Biga Peninsula Nw Anatolia Turkey
International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2011), Vol. 1, Ekim 2011, s. 19-26
AYSAL NAMIK,SİNAN ÖNGEN,KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özgün Makale Yerbilimi
Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesinin Neotektoniği Jeodinamik Evrimi ve Genç Volkanizmasını Denetleyen Manto Dinamikleri ve Konveksiyon Mekanizması
66. Türkiye Jeoloji Kongresi, Vol. 66, 1 Nisan 2013, s. 40-43
KESKİN MEHMET, FACCENNA CLAUDIO, BECKER THORSTEN W., JOLIVET LAURENT
Mehmet Keskin Özet Bildiri Yerbilimi
Van Gölü Kuzey ve Kuzeydoğusundaki Pliyosen Bazaltik Volkanizmasının Manto Kaynak Alanı ve Kısmi Ergime Süreçleri
66. Türkiye Jeoloji Kongresi, Vol. 66, 1 Nisan 2013, s. 382-383
OYAN VURAL, KESKİN MEHMET, ÖZDEMİR YAVUZ
Mehmet Keskin Özet Bildiri Yerbilimi
Kars Volkanik Platosu nun Doğusunun Volkano Stratigrafisi Jeokimyası ve Petrolojisi Çıldır Kuzeyi Ardahan
66. Türkiye Jeoloji Kongresi, Vol. 66, 1 Nisan 2013, s. 370-373
DURU OLGUN, KESKİN MEHMET
Mehmet Keskin Özet Bildiri Yerbilimi
Van Gölü Kuzeyindeki Kuvaterner Mafik Alkalen Volkanizmanın Jeokimyası ve Petrolojisi
66. Türkiye Jeoloji Kongresi, Vol. 66, 1 Nisan 2013, s. 384-385
OYAN VURAL, KESKİN MEHMET, ÜNAL ESIN
Mehmet Keskin Özet Bildiri Yerbilimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930