ARAMA SONUÇLARI

Toplam 173 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fay denetimli bir havzada sedimanter dolgunun niteliği ve evrimi Çankırı havzası kuzeyinden Lütesiyen yaşlı bir örnek
Yerbilimleri, Mayıs 1997
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Erciyes Volkani Geç Kuvaterner buzul çökelleri Late Quaternary glacial deposits of the Erciyes Volcano
Yerbilimleri, Şubat 2003
SARIKAYA MEHMET AKİF,ÇİNER TAHSİN ATTİLA,ZREDA MAREK
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Thermal Modeling of Slow Spreading Mid Ocean Ridges in the Presence of Magma Chamber
Yerbilimleri, 2012, ISSN: 2687-2978
DOĞAN DOĞA,ESCARTİN JAVİER
Doğa Doğan Özgün Makale
DENİZ TABANI BATİMETRİSİNİN HİDROTERMAL DOLAŞIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: LUCKY STRIKE ÖRNEĞİ
İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Ocak 2021, ISSN: 1012-3741
ERÇETİN ENGİN,DOĞAN DOĞA
Doğa Doğan Özgün Makale
Riske dayalı Afet Yönetiminde Yerbilimleri Verilerinin Güvenirliliği.
International Disaster Management Exhibition (IDME), Kasım 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Riske dayalı Afet Yönetiminde Yerbilimleri Verilerinin Güvenirliliği.
International Disaster Management Exhibition (IDME), Kasım 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Effect of Oxalic Acid on Cleaning of Glass Sand
YER 2017, Yerbilimleri Öğrenci Bitirme Tasarım Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Haziran 2017
GÜNGÖRMEZ BARTU,BAŞTÜRKÇÜ HÜSEYİN,BULUT GÜLAY
Gülay Bulut Tam metin bildiri
Flotation Behaviour of A Wollastonite Ore,
YER 2017, Yerbilimleri Öğrenci Bitirme Tasarım Sempozyumu, istanbul/TÜRKİYE, 12 Haziran 2017
AKÇİN SUNA ELİF,TARSUS ZEYNEP,BULUT GÜLAY
Gülay Bulut Tam metin bildiri
Çokal Vadisindeki (Gelibolu) Alüvyal Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli
Yerbilimleri Dergisi, Vol. 16, Mart 2003, s. 67-80
ÜNDÜL ÖMER,OKAY GÜRPINAR
Ömer Ündül Özgün Makale
Sakarya zonunun orta kesiminde yer alan jura öncesine ait temelin özellikleri ve kökeninin belirlenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ALİ YETKİN EGİ
Gürsel Sunal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratigraphy, geochemistry, and petrology of the upper cretaceous volcanic arc sequence north of istanbul, western pontides, NW Turkey
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
CEMRE AY
Gürsel Sunal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Climate impacts of GAP on Southeast Anatolia Region
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
SAİT ALTUĞ EKİCİ
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Erken kar erimelerinin Fırat ve Dicle havzasındaki nehirlerin akım zamanına etkisi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
BAHADIR ALTÜRK
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye için gözleme ve modele dayalı yağış veri kümelerinin kapsamlı bir değerlendirmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
GİZEM GİRGİN
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Climate change impacts on the hydrology of the Euphrates-Tigris basin
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
DENİZ BOZKURT
Ömer Lütfi Şen Tez Doktora Tamamlandı
Trajectories of cyclones affecting Turkey: NCEP 2 versus ERA-Interim
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MERİH BOZBURA
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Performance of wrf in simulating the hail event over İstanbul on 27 July 2017
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
EMİR TOKER
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Trend analysis of climate extreme indices for Turkey
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BERNA DÜNDAR
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
A numerical investigation of meso-scale flow and air pollutant transport patterns over the region of Istanbul
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
YASEMİN EZBER
Ömer Lütfi Şen Tez Doktora Tamamlandı
Sustainability problem of the Euphrates - Tigris basin water resources under a changing climate
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MAHSA ZEYNALZADEH
Ömer Lütfi Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930