ARAMA SONUÇLARI

Toplam 24 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Elastisite teorisi denklemlerinin mikromekaniğe uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
OSMAN BULUT
Şenol Ataoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Yerel olmayan problemlerin Green fonksiyonu ve bazı elastisite problemlerine uygulanması
XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Gaziantep, 1 Haziran 2004
ORUÇOĞLU KAMİL
Kamil Oruçoğlu Tam metin bildiri
Betonda basınç dayanımı ile elastisite modülü arasındaki ilişkiler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ENVER BURAK TÜRKEL
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Betonun elastisite modülüne çakıl agregasının etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ÇAĞDAŞ KORKMAZ
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Maksimum agrega dane boyutunun betonun elastisite modulüne etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
OĞUZ EROĞLU
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nanomekanikte yerel olmayan elastisite teorisi ve çok-ölçekli modellemeye uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MERAL TUNA EROĞLU
Mesut Kırca Tez Doktora Tamamlandı
NANO ÇUBUKLARIN DİNAMİK PROBLEMLERİNİN YEREL OLMAYAN ELASTİSİTE TEORİSİ İLE ÇÖZÜMÜ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
NURİ EGE SÖNMEZ
Ekrem Tüfekci Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Düşük elastisite modüllü cam lifli polimerle sargılanmış düşük dayanımlı betonun eksenel yükler altında davranışı ve sonlu eleman metodu ile analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
KORHAN DENİZ DALGIÇ
Abdullah Gedikli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nanoteknolojide nano ölçekteki yapıların yerel olmayan elastisite çerçevesinde incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
AYŞEGÜL TEPE
Reha Artan Tez Doktora Tamamlandı
Yerel olmayan elastisite teorisinde açı ve Ritz yöntemlerinin nanoteknolojiye uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AYŞE KÖSEGİL TOKSÖZ
Reha Artan Tez Doktora Tamamlandı
Yerel olmayan elastisite teorisine göre nano ölçekteki kirişlerin doğrusal olmayan teoriye göre incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MUSTAFA ÖZGÜR YAYLI
Reha Artan Tez Doktora Tamamlandı
Nanoçubuklarda büyük yer değiştirme ve yerel olmayan elastisite teorilerine göre deplasman hesabı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
GÖKHAN GÜÇLÜ
Reha Artan Tez Doktora Tamamlandı
Eğrisel kesite sahip gergi çubuğunun yerel olmayan elastisite yöntemiyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
TANKUT OĞULBULAN
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gradyan Elastisite de Timoshenko Çubuğunun Titreşiminin Başlangıç Değerler Yöntemi İle İrdelenmesi'
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
CEYDA NUR
Reha Artan Tez Doktora Devam Ediyor
Tekil yük etkisi altındaki ankastre mesnetli kirişin yerel olmayan elastisite yöntemiyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
MUSTAFA ATEŞ
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düzgün yayılı yükle yüklenmiş ankastre mesnetli çubuğun yerel olmayan elastisite yöntemiyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
BAHRİ AYKAN AYKANAT
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eğri eksenli nano çubukların düzlem dışı statik ve dinamik problemlerinin yerel olmayan elastisite teorisi ile analitik çözümü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
SERHAN AYDIN AYA
Ekrem Tüfekci Tez Doktora Tamamlandı
Out of Plane Static Analysis of Nanoarches Using Eringen s Nonlocal Elasticity Theory
The 2nd World Congress on New Technologies (NewTech'16), budapeşte/MACARİSTAN, 18 Ağustos 2016
AYA SERHAN AYDIN,TÜFEKCİ EKREM
A Nonlocal Elasticity Approach for the In Plane Static Analysis of Nanoarches
The 2nd World Congress on New Technologies (NewTech'16), 18 Ağustos 2016
AYA SERHAN AYDIN,TÜFEKCİ EKREM,OLDAÇ OLCAY
Sınır Eleman Yönteminin Çok Bağımlı Bir Bölgede Tanımlanmış Lineer Elastisite Problemlerine Uygulanması ve Sınırda Gerilme Hesabı İçin Yeni Bir Formülasyon
VIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 1 Eylül 1993, s. 349-358
KADIOĞLU N,ATAOĞLU ŞENOL
Şenol Ataoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930