ARAMA SONUÇLARI

Toplam 21 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Armutlu yarımadası Eosen volkaniklerinin paleomanyetizması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ÜMİT AVŞAR
Turgay İşseven Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Orhaniye Güvenç KB Ankara karasal çökellerinin Paleosen Erken Eosen sedimanter evrimi
Türkiye Jeoloji Bülteni, Nisan 1995
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
İZNİK-MECİDİYE (BURSA) BÖLGESİ’NDE EOSEN VOLKANİTLERİNDEKİ KUVARS DAMARLARINA BAĞLI GELİŞEN CEVHERLEŞME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
2018
FATMA KALELİ
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Dededağ çevresindeki (Beyçayır-Çanakkale) eosen, oligo-miyosen volkaniklerinin krono-stratigrafik konumu ve Biga Yarımadası'nda bölgesel volkanizma içindeki önemi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014
OYA ERENOĞLU
Zekiye Karacık Tez Doktora Tamamlandı
Almacık dağı eosen yaşlı volkaniklerinin paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TUNÇ DEMİR
Turgay İşseven Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğu Pontid'lerin jura-eosen zaman aralığında tektonik gelişiminin paleomanyetik çalışmalar ile incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
BAHADIRHAN SEFA ALGUR
Turgay İşseven Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İznik-Mecidiye (Bursa) bölgesinde eosen volkanitlerindekikuvars damarlarına bağlı gelişen cevherleşme potansiyelinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FATMA KALELİ
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Almacık Dağı eosen volkanizmasının petrografik ve petrolojik olarak incelenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
FATMA GÜLMEZ
Şengül Can Genç Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Almacık Dağı eosen volkanizmasının petrografik ve petrolojik olarak incelenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
FATMA GÜLMEZ
Zekiye Karacık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yıldızeli (Sivas) batısında yer alan eosen yaşlı volkanik kayaların jeokimyasal özellikleri ve petrojenezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
CANSU DOĞA TOPBAY
Şengül Can Genç Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tokay ve Sivas yöreleri (KD Türkiye) Orta Eosen volkanik kayalarının petrojenezi ve tektonomagmatik evrimi
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
GÖÇMENGİL GÖNENÇ,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN
Şengül Can Genç Özet Bildiri
Biga yarımadasında Orta Üst Eosen volkanizması ve denizel ignimbritler
MTA Dergisi, No. 131, 2005, s. 49-61
DÖNMEZ MUSTAFA,ALİ EKBER AKÇAY,GENÇ ŞENGÜL CAN,ACAR Ş
Şengül Can Genç Özgün Makale
Edirne-Lalapaşa (KB Trakya) Bölgesinde Eosen-İslambeyli Formasyonunun bentonit Karakterizasyonu
17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Muğla/TÜRKİYE, 4 Ekim 2017, s. 160-169, ISSN: 978-605-4397-62-4
EKİNCİ ŞANS BALA,ESENLİ RECEP FAHRİ
Bala Ekinci Şans Tam metin bildiri
Petrography, Mineral Chemistry and Geothermobarometry of the Gürgenyayla Pluton (NW Anatolia)
International Earth Science Colloquium On the Aegean Region 2019 (IESCA 2019), İzmir/TÜRKİYE, 7 Ekim 2019, s. 43-46
GÜRASLAN IŞIL NUR, ALTUNKAYNAK ŞAFAK
Edirne-Lalapaşa (KB Trakya) Bölgesinde Eosen-İslambeyli Formasyonunun bentonit Karakterizasyonu
17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Muğla/TÜRKİYE, 4 Ekim 2017, s. 160-169, ISSN: 978-605-4397-62-4
EKİNCİ ŞANS BALA,ESENLİ RECEP FAHRİ
Recep Fahri Esenli Tam metin bildiri
Adapazarı Bolu Batı Karadeniz yöresi Geç Paleosen Eosen sedimanter istifinin kil mineralojisi
Yerbilimleri, ANKARA/TÜRKİYE, Vol. 23, Ocak 2001, s. 145-158, ISSN: 1301-2894
BAYHAN EMEL,ŞAHBAZ ABDÜRRAHİM,GÖRMÜŞ SEZAİ,YAKUPOĞLU TÜRKER,HASDİĞEN SEZİN,SARIKAYA MEHMET AKİF,BAŞARA BÜLENT
Mehmet Akif Sarıkaya Özgün Makale
Petrology and petrogenesis of the Eocene Volcanic rocks in Yildizeli area Sivas Central Anatolia Turkey
EGU2015-719-3-Viyana, Vol. 17, No. 04/2015, 12 Nisan 2015
TOPBAY DOĞA,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN,GÖÇMENGİL GÖNENÇ
Petrography, Mineral Chemistry and Geothermobarometry of the Gürgenyayla Pluton (NW Anatolia)
International Earth Science Colloquium On the Aegean Region 2019 (IESCA 2019), İzmir/TÜRKİYE, 7 Ekim 2019, s. 43-46
GÜRASLAN IŞIL NUR, ALTUNKAYNAK ŞAFAK
Çarpışma sonrası Orta Eosen volkaniklerinde saptanan magma odası süreçleri (Tokat ve Sivas bölgeleri, KD Türkiye)
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
GÖÇMENGİL GÖNENÇ,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN,PRELEVİC DEJAN
Zekiye Karacık Özet Bildiri
Çarpışma sonrası Orta Eosen volkaniklerinde saptanan magma odası süreçleri (Tokat ve Sivas bölgeleri, KD Türkiye)
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
GÖÇMENGİL GÖNENÇ,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN,PRELEVİC DEJAN
Şengül Can Genç Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930