ARAMA SONUÇLARI

Toplam 9 adet sonuçtan 9 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes veAktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 21, No. 62, Ocak 2019, s. 499-508, ISSN: 1302-9304
KÖSE MUTLU BÖRTE, TÜRKEN TÜRKER, OKATAN SELİN, DURMAZ GAMZE, ÜRPER GÜLSÜM MELİKE, GÜÇLÜ SERKAN, ÖVEZ SÜLEYMAN, KOYUNCU İSMAİL
Yeni sekonder sülfonamidlerin sentezi ve in vitro karbonik anhidraz izoenzimleri üzerine inhibisyon aktivitelerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
TANER GÖKÇEN
Turan Öztürk Tez Doktora Tamamlandı
BisBAL'un Escherichia coli üzerine inhibisyon etkisi ve bisbal'lu membranların Xanthan Gum ile filtrasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
SELİN OKATAN
Süleyman Övez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bisbal'un streptococcus pyogenes bakterisi üzerine inhibisyon etkisi ve bisbal içeren membranlar ile aktif çamur filtrasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
GAMZE DURMAZ
Süleyman Övez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bakladan ultrases destekli alkali ekstraksiyon ile protein eldesi: Teknofonksiyonel, ın vıtro biyoerişebilirlik ve ade inhibisyon özelliklerinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ZEHRA MERTDİNÇ
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hesperetin ve türevlerinin Candida glabrata üzerindeki inhibisyon etkisinin moleküler kenetlenme yöntemiyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, 2023
ŞEMSE ASAR
Vildan Enisoğlu Atalay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Depolama aşamasında hububat ve baklagil kökenli tanelerde bulunan küfler üzerine plazma uygulamasının inhibisyon etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008
MERAL SAĞLAM
Pervin Başaran Akocak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aromatik ve heteroaromatik bütansülfonil hidrazon bileşiklerinin karbonik anhidraz II ve IX enzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 Nisan 2017
ÖZDEMİR ÖZMEN ÜMMÜHAN,GÜLER ÇAĞLAR,ADEM ŞEVKİ,KAYHAN NACİYE,YERLİKAYA EMRAH,OKAY SEZER,HAMURCU FATMA,ŞENTÜRK OZAN SANLI
Ozan Sanlı Şentürk Özet Bildiri
Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes ve Aktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi
Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, Vol. 21, No. 62, Mayıs 2019, s. 499-508, ISSN: 1302-9304
KÖSE MUTLU BÖRTE,ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,TÜRKEN TÜRKER,OKATAN SELİN,DURMAZ GAMZE,GÜÇLÜ SERKAN,ÖVEZ SÜLEYMAN,KOYUNCU İSMAİL
Türker Türken Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930