ARAMA SONUÇLARI

Toplam 76 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Endüstriyel Tesis Kaynaklı Emisyonların Yakın Çevredeki Hava Kalitesi Üzerindeki Etkilerine Dayalı Karar Verme Süreçlerinde Model Kullanımı
İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 17 Ekim 2012
GÖKMEN ÖZGE,KAYNAK BURÇAK,ALP KADİR
Burçak Kaynak Tezel Tam metin bildiri
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Kent Akademisi, Vol. 10, No. 2, Haziran 2017, s. 255-267, ISSN: 2146-9229
AYYILDIZ ERTUĞRUL,MURAT MİRAÇ
Miraç Murat Özgün Makale
An Integrated Decision Making Framework For Vehicle Selection in Shuttle Services: Case of A University Campus
6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS2019), Krakow/POLONYA, 5 Haziran 2019
AKTİ SERCAN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Prioritization of smart bicycle cages locations at district level using AHP method: The case of Istanbul
Transport Research Arena 2022, Lizbon/PORTEKİZ, 14 Kasım 2022
GARİPAĞAOĞLU SERRA, ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
A MCDM MODEL DESIGN FOR HER2 BREAST CANCER TREATMENT TECHNIQUE USING AHP METHOD.
PONTE International Scientific Researchs Journal, Vol. 75, No. 1, Ocak 2019, s. 160-172, ISSN: 0032423X
CAMGÖZ AKDAĞ HATİCE,ALEMDAR ÇAĞKAN,AYDIN ERAY
Yükseköğretimde Örgütsel Kültürün Öğrencilerin Karar Verme Stillerine Etkisi
Journal of International Educational Science, Vol. 3, No. 9, Aralık 2016, s. 223-232, ISSN: 2149-0848
DOĞAN BAHAR, ÇETİN MÜNEVVER, FAYDA KINIK FATMA ŞEHKAR
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi: Van İli Örneği
75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2023
MUTLU S, ÖZKAN A KUL, SAĞLAM SELÇUK AZAD, ÜNER S, OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Özet Bildiri
Makine Techizat Seçim Probleminde Bulanık Karar Verme Süreci
Mühendis ve Makine Dergisi, Vol. 576, Mart 2008, s. 8-14
ÇEVİKCAN EMRE,KAYA İHSAN
Emre Çevikcan Özgün Makale
Uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi için bir karar verme yaklaşımı
İTÜ Dergisi / a, 2010, ISSN: 1303-7005
D. ILTER, A. DIKBAS
Deniz Artan Makale
Uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi için bir karar verme yaklaşımı
İTÜ Dergisi / a, 2010, ISSN: 1303-7005
D. ILTER, A. DIKBAS
Deniz Artan Makale
Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı
Alphanumeric Journal, Vol. 6, No. 1, Ocak 2018, s. 1-12, ISSN: 2148-2225
ÖZCAN TUNCAY
Tuncay Özcan Özgün Makale
Çok Kriterli Karar Verme Metodolojilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ve Depo Yer Seçim Problemine Uygulanması
VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 24 Ekim 2008, s. 255-266
ÖZCAN TUNCAY,ÇELEBİ NUMAN,ESNAF ŞAKİR
Tuncay Özcan Tam metin bildiri
İnovasyon performansına etki eden faktörlerin bulanık bilişsel haritalama yöntemi ile önceliklendirilmesi ve telekomünikasyon sektöründe bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile proje seçimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ALİ CAN MUHTAR
Seda Yanık Özbay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
S400 vs Patriot: Belirsizlik altında karar verme yöntemleri ile kısa bir analiz
2nd-International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent/ÖZBEKİSTAN, 16 Aralık 2022
ÖZKAYA MURAT, İZGİ BURHANEDDİN
Burhaneddin İzgi Tam metin bildiri
DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ İLE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜM
XI. ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI, İstanbul/TÜRKİYE, 17 Kasım 2017, s. 83-88
KADAİFÇİ ÇİĞDEM, ÇEVİK ONAR SEZİ
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinde Uygulamaları
Gemi ve Deniz Teknolojisi, No. 220, Aralık 2021, s. 54-68, ISSN: 1300-1973
TAMER SALİM, BARLAS BARIŞ, GÜNBEYAZ SEFER ANIL
Barış Barlas Derleme Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930