ARAMA SONUÇLARI

Toplam 10 adet sonuçtan 10 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sabit Katı Yakıt Yatağında Yanmanın Matematiksel Modellenmesi
Üçüncü Yanma Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 19 Temmuz 1993
BÖKE YAKUP ERHAN,ARISOY AHMET
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Farklı katı yakıt türlerinin üst ısıl değerlerinin çoklu lineer regresyon, karar ağacı, random forest ve yapay sinir ağları yöntemleriyle belirlenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
KAAN BÜYÜKKANBER
Hanzade Açma Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katı oksit yakıt pillerinde LSGM-BSCF ve LSGM-SCF ara yüzey termokimyası
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
YELİZ EKİNCİ
Nuri Solak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katı membranlı yakıt pillerine yönelik LaSrNiO4 esaslı elektrotların termokimyasal analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ANIL ÇELEBİ
Nuri Solak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir Koster için Yardımcı Güç Kaynağı Olarak Katı Oksit Yakıt Pilinin Termodinamik, Ekonomik ve Çevresel Analizi
Gemi ve Deniz Teknolojisi, Vol. 220, Aralık 2021, s. 86-107, ISSN: 1300-1973
GÜLER ENGİN, ERGİN SELMA, BARLAS BARIŞ
Selma Ergin Özgün Makale
Katı Yakıt Yatağında Efektif Isı İletim Katsayısının İncelenmesi
I. Makine Mühendisliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İstanbul/TÜRKİYE, s. 148-154
BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Sabit Katı Yakıt Yatağında Yanma için Model ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması
Dördüncü Yanma Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 16 Temmuz 1995, s. 337-347
BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Sabit Katı Yakıt Yatağındaki Yanmanın Deneysel İncelenmesi
İkinci Yanma Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Eylül 1989, s. 103-111
BÖKE YAKUP ERHAN,ARISOY AHMET
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
Investigation of the Effects of Slotted Solid Propellant s Sectional Geometry on Structural Strength and Internal Ballistic Performance of a Rocket Motor
6th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, porto/PORTEKİZ, 18 Ekim 2016
TOLA CEYHUN,NİKBAY MELİKE
Melike Nikbay Tam metin bildiri roketkati yakit
Bir Koster için Yardımcı Güç Kaynağı Olarak Katı Oksit Yakıt Pilinin Termodinamik, Ekonomik ve Çevresel Analizi
Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, No. 220, Aralık 2021, s. 86-107, ISSN: 1300-1973
GÜLER ENGİN, ERGİN SELMA, BARLAS BARIŞ
Barış Barlas Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930