ARAMA SONUÇLARI

Toplam 16 adet sonuçtan 16 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Vol. 29, Ekim 2009, s. 29-42
TUNÇER ONUR
Kinetik sistemlerle çalışan biyomimetik bir kentsel donatı tasarımı-Urbancot
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CEREN BOZKURT
Sinan Mert Şener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Poliakrilamid jellerinde kinetik olarak donmuş yapıların oluşumu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 1997
UFUK AKKAN
Oğuz Okay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Reaktif sistemlerde termal ve kinetik olayların sayısal modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2008
MAHMUT NEDİM CİNBİZ
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ozmotik membran distilasyon sisteminde galaktooligosakkarit sentezinin optimizasyonu ve kinetik modellenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
KADİR ÇINAR
Gürbüz Güneş Tez Doktora Tamamlandı
JP-8 yakıtı için 6-adımlı global-kinetik depozit oluşum modeli
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ŞENGÜN KAAN CAN
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sarımsak filizinden asit fosfatazın kısmi saflaştırması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
DİDEM SALOĞLU
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tatlı patatesten asit fosfataz enziminin kısmi saflaştırması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
ENGİN AYKANAT
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Birincil çamurun anaerobik çürütülmesinde farklı kinetik modellerin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
SERPİL GÖNÜLDİNÇ
İzzet Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan ve grafen oksit-kitosan kompozit malzemeye sulu ortamda boyar madde adsorpsiyonunun kinetik modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
NİLAY KAHYA
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Leaching of iron and chromium from an indigenous ferro chromium alloy via a rotary evaporator: optimum conditions determination and kinetic analysis
Journal of Materials Research and Technology, Vol. 9, No. 6, Ekim 2020, s. 14103-14115, ISSN: 2238-7854
GÜLCAN FERYAT MEHMET, KARAHAN BİLLUR DENİZ, GÜRMEN SEBAHATTİN
Kinetik Studies on Phenylphosphopolyperoxotungstates Catalyzed Epoxidation of Olefins with Hydrogen Peroxide
J.Mol.Cat.A: ChemicaL, Vol. 287, 2008, s. 159-164
AL AJLOUNİ AHMAD M,SAĞLAM ÖZGÜL,DİAFLA TARIQ,KÜHN FRİTZ E
Özgül Sağlam Özgün Makale
Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas/TÜRKİYE, 24 Haziran 2009
TUNÇER. O
Onur Tunçer Tam metin bildiri
Untersuchungen zur Kinetik des anaeroben Abbaus von Essigsäure und Propionsäure in einem Reaktor mit immobilisierten Bakterien
Zur internen Arbeitssitzung des Fachauasschusses “Bioverfahrenstechnik” der GVC:VDI-Ges. Verf.techn. und Chem.Ing.Wesen und des DECHEMA-Arbeitsausschusses “Teknik Biol. Prozesse”, Lüneburg/ALMANYA, 7 Mayıs 1991
KUS FATMA,UDO WIESMANN
Fatma Yonsel Özet Bildiri
Lipaz&Poliakrilamid süper absorbant hidrojellerinin şişme kinetik modeli ve difüzyon katsayısı’
IV. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ, 5 Haziran 2014
OZCAN NAZLI,SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri
Sarımsak filizinden asit fosfatazın izolasyonu ve kısmi saflaştırılması ve karakteristik ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8 Eylül 2003
SALOĞLU DERTLİ DİDEM,GÜVENİLİR FATOŞ YÜKSEL
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930