ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Vol. 29, Ekim 2009, s. 29-42
TUNÇER ONUR
5-fluorourasil için polimer/biyoseramik ve grafen oksit içerikli ilaç taşıyıcı malzeme üretimi ve kinetik çalışmaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
EBRU KAHRAMAN
Gülhayat Saygılı Tez Doktora Tamamlandı
Hafif olefin üretimi için destekli demir temelli fıscher tropsch katalizörleri üzerinde bir kinetik çalışma ve model analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
KEREM BÜLBÜL
Alper Sarıoğlan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
FİSCHER-TROPSCH İLE HAFİF OLEFİN ÜRETİMİ PROSESİ İÇİN KİNETİK MODELLEME VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
SELİN GÜMÜŞBOĞA
Gamze Gümüşlü Gür Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Büyük ölçekli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine ait havalandırma havuzu kapasitesinin kinetik değerlendirme ile artırılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2022
CEMAL SAMET ERGİN
Hayrettin Güçlü İnsel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sarımsak filizinden asit fosfatazın kısmi saflaştırması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
DİDEM SALOĞLU
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tatlı patatesten asit fosfataz enziminin kısmi saflaştırması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
ENGİN AYKANAT
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ozmotik membran distilasyon sisteminde galaktooligosakkarit sentezinin optimizasyonu ve kinetik modellenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
KADİR ÇINAR
Gürbüz Güneş Tez Doktora Tamamlandı
Birincil çamurun anaerobik çürütülmesinde farklı kinetik modellerin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
SERPİL GÖNÜLDİNÇ
İzzet Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
JP-8 yakıtı için 6-adımlı global-kinetik depozit oluşum modeli
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ŞENGÜN KAAN CAN
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Reaktif sistemlerde termal ve kinetik olayların sayısal modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2008
MAHMUT NEDİM CİNBİZ
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Serbest ve immobilize lipaz enziminin kinetik parametrelerinin belirlenmesi
13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 2018, Van/TÜRKİYE, 3 Eylül 2018
GİZEM KARİP,NAZLI KAPUSUZ,ÜLKER CANSU,GÜVENİLİR FATOŞ YÜKSEL
Fatoş Yüksel Güvenilir Tam metin bildiri
Lipaz&Poliakrilamid süper absorbant hidrojellerinin şişme kinetik modeli ve difüzyon katsayısı’
IV. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ, 5 Haziran 2014
OZCAN NAZLI,SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri
Sarımsak filizinden asit fosfatazın izolasyonu ve kısmi saflaştırılması ve karakteristik ve kinetik özelliklerinin incelenmesi
XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8 Eylül 2003
SALOĞLU DERTLİ DİDEM,GÜVENİLİR FATOŞ YÜKSEL
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri
Benzen Uçucu Organik Bileşiğinin Badem Kabuğundan Üretilen Char Üzerine Gaz Fazı Adsorpsiyonu: Kinetik, Denge ve Termodinamik
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 8, No. 4, Aralık 2019, s. 1432-1445, ISSN: 2147-3129
KUTLUAY SİNAN
Sinan Kutluay Özgün Makale
Kitosan Filmlere Boyar Madde Adsorpsiyonunun Kinetik Modellemesi
8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ISPARTA/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2016
KAHYA NİLAY,KAYGUSUZ HAKAN,AKIN EVİNGÜR GÜLŞEN,BERKER FATMA BEDİA
Nilay Kahya Özet Bildiri
CEVHER ZENGİNLEŞTİRME ARTIKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KİNETİK KOLON YÖNTEMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU,, MUĞLA/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 27 Eylül 2017, s. 663-725
BAŞÇETİN ATAÇ,EKER HASAN,TÜYLÜ SERKAN,ADIGÜZEL DENİZ
Ataç Başçetin Tam metin bildiri
Kinetik Studies on Phenylphosphopolyperoxotungstates Catalyzed Epoxidation of Olefins with Hydrogen Peroxide
J.Mol.Cat.A: ChemicaL, Vol. 287, 2008, s. 159-164
AL AJLOUNİ AHMAD M,SAĞLAM ÖZGÜL,DİAFLA TARIQ,KÜHN FRİTZ E
Özgül Sağlam Özgün Makale
Leaching of iron and chromium from an indigenous ferro chromium alloy via a rotary evaporator: optimum conditions determination and kinetic analysis
Journal of Materials Research and Technology, Vol. 9, No. 6, Ekim 2020, s. 14103-14115, ISSN: 2238-7854
GÜLCAN FERYAT MEHMET, KARAHAN BİLLUR DENİZ, GÜRMEN SEBAHATTİN
Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas/TÜRKİYE, 24 Haziran 2009
TUNÇER. O
Onur Tunçer Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930