ARAMA SONUÇLARI

Toplam 30 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye'de Kırsal Morfoloji ve Değişen Yapı Tipolojilerinin Çözümlenmesi
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018, s. 623-634
AKGÜN ALİYE AHU, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN, AKAY MERT
Türkiye’de Kırsal Morfoloji ve Değişen Doku Tipolojilerinin Çözümlenmesi
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 2018
ALİYE AHU AKGÜN, EREN KÜRKÇÜOĞLU, MERT AKAY
Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Psiko-Mekânsal Etki Değerlendirmesi
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 1. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 2015, s. 486-509
EREN KÜRKÇÜOĞLU, MEHMET OCAKÇI
Sürdürülebilirlik, Kentsel Form, Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Sertifika Sistemleri İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Ulusal Yeşil Sertifika YeS_TR Deneyimi
TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018, s. 797-809
ÖZÇEVİK ÖZLEM, ERTEKİN ÖZHAN, EYÜBOĞLU ENGİN, OĞUZ MELİS, AKBULUT AYŞE, SANDIKÇI NAMIK, KANTEMİR MURAT
Özhan Ertekin Tam metin bildiri
Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Psiko-Mekânsal Etki Değerlendirmesi
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, I. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Mersin/TÜRKİYE, 22 Ekim 2015, s. 486-509
KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN, OCAKÇI MEHMET
Mekân Organizasyonunda Üretken Tasarım Üzerine Parametrik Bir Yöntem Önerisi
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 3 Mayıs 2021, s. 727-743
ÖZEN MERVE, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
Kent Morfolojisi ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişki: Ankara Yol Ağı Tasarımı Üzerinden Modelleme
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018, s. 369-380
ÖZÜDURU BURCU HALİDE,YÜCESOY EDA
Kentsel Faaliyetler ve Yol Ağı Morfolojisi: İstanbul’da karşılaştırmalı örnek çalışma
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018, s. 145-159
YÜCESOY EDA,ÖZÜDURU BURCU HALİDE
Eda Yücesoy Tam metin bildiri İstanbul
Kevseroğlu, Ö., Ayataç, H. & Baturayoğlu Yöney, N. 2021. Hafıza Peyzajlarının Kültürel Haritalamalarının Morfolojik Olarak Karşılaştırılması: Kayseri Derevenk, Gesi ve Koramaz Vadi Köyleri Örneği. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, Mayıs 3-5, 2021 Ankara, Türkiye
III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu “KENT MORFOLOJİLERİ”: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar,, 3 Ocak 2021
KEVSEROĞLU ÖZLEM, AYATAÇ HATİCE, YÖNEY NİLÜFER
Hatice Ayataç Tam metin bildiri
Türkiye’de Kırsal Morfoloji ve Değişen Doku Tipolojilerinin Çözümlenmesi
II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 31 Ekim 2018
AKGÜN ALİYE AHU,KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN,AKAY MERT
Aliye Ahu Gülümser Tam metin bildiri
Sokak isimlerinin Kent Morfolojisindeki değişimle ilgisi İstanbul Kıyı Meydanları için bir karşılaştırma
II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018
AYATAÇ HATİCE,TURHAN TÜLAY
Kentlerdeki Değişimlerin Kentsel Bellek ve Kullanıcı Algısına Etkileri: Galataport Projesi Örneği
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 31 Ekim 2018
BOZ MELİKE,KORAMAZ TURGAY KEREM
Turgay Kerem Koramaz Tam metin bildiri
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, 3.Kentsel Morfoloji Sempozyumu "Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar"
ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Çevrimiçi Sempozyum), 3 Mayıs 2021 - 5 Mayıs 2021
CÂNÂ BİLSEL (EŞ-YÜRÜTÜCÜ), OLGU ÇALIŞKAN (EŞ-YÜRÜTÜCÜ), PINAR AYKAÇ, SİBEL YILDIRIM ESEN, ELİF BEKAR, EREN EFEOĞLU, SİMAY CANSU EKİCİ, SELEN KARADOĞAN, ECEM KUTLAY, EREN KÜRKÇÜOĞLU, YASEMİN SARIKAYA LEVENT, NERİS PARLAK TEMİZEL, GÖKHAN OKUMUŞ, MERVE ÖZTÜRK, BEGÜM SAKAR, SEZİN SARICA, EBRU ŞEVİK, ELİF GÖKÇEN TEPEKAYA, FEYZA TOPÇUOĞLU
İsmail Eren Kürkçüoğlu Sanatsal Faaliyet Diğer
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, 2.Kentsel Morfoloji Sempozyumu "DeğişKent - Değişen Kent, Mekân ve Biçim"
İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla, İstanbul, 31 Ekim 2018 - 2 Kasım 2018
AYŞE SEMA KUBAT (YÜRÜTÜCÜ), EREN KÜRKÇÜOĞLU, EZGİ KÜÇÜK, GÖRSEV ARGIN, İREM KURTULUŞ, KAHRAMAN ESKİDEMİR, MEHMET TOPÇU, MERT AKAY, M. CEMİL ARSLAN, ÖZGE ÇELİK, SİNAN BURAT, TOLGA ÜNLÜ, TÜLİN SELVİ ÜNLÜ, ZEYNEP GÜNAY
İsmail Eren Kürkçüoğlu Sanatsal Faaliyet Diğer
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, 1.Kentsel Morfoloji Sempozyumu "Temel Yaklaşımlar ve Teknikler"
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Akdeniz Kent Ataştırmaları Merkezi, 22 Ekim 2015 - 23 Ekim 2015
TOLGA ÜNLÜ (YÜRÜTÜCÜ), EREN KÜRKÇÜOĞLU, MEHMET TOPÇU, OLGU ÇALIŞKAN, SEDA SAKAR, SİNAN BURAT, TUBA AKAR, TÜLİN SELVİ ÜNLÜ, YENER BAŞ, ZÜLEYHA SARA BELGE
İsmail Eren Kürkçüoğlu Sanatsal Faaliyet Diğer
Mikrobiyolojik görüntülerin incelenmesi: Bilgisayar destekli sperm tespiti ve morfoloji analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022
MECİT YÜZKAT
Nizamettin Aydın Tez Doktora Tamamlandı
Demiryollarının Kent Formu Gelişimine Etkisi: Mudanya Bursa Demiryolu Hattı Örneği
IV. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 1 Haziran 2023, s. 393-403
YILMAZ ALİ, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
Ali Yılmaz Tam metin bildiri Kent Morfolojisi
Geleneksel Kent Dokusunun Korunmasına Yönelik Sayısal Yöntem Önerisi: Ordu, Taşbaşı Örneği
4. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 31 Mayıs 2023, s. 295-309
KAYA HASAN SERDAR, ERDEM KAYA MELTEM, ÇİÇEK MİNE, SERDAR SAFİYE ELİF, DURAN DUYGU
Meltem Erdem Kaya Tam metin bildiri
Kentsel Sokak Dokularının Okunabilirliğinde Mekânsal Aşinalık-Kullanıcı İlişkisi
IV. Kentsel Morfoloji Sempozyumu "MORFOLOJİNİN EVRİMİ: Geçmişten Geleceğe, Teoriden Pratiğe", Konya/TÜRKİYE, 31 Mayıs 2023, s. 714-725
ÖZDEMİR MİNE, AYATAÇ HATİCE
Hatice Ayataç Tam metin bildiri
GELENEKSEL KENT MERKEZİ ÇEPERİNDE DÖNÜŞÜM TARSUS ÖRNEĞİ
türkiye kentsel morfoloji sempozyumu, mersin/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 5, 21 Ekim 2015, s. 247-264
TÜTER RUKİYE,SABAN ÖKESLİ FAZİLET DUYGU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930