ARAMA SONUÇLARI

Toplam 31 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Covid-19 Pandemisinde İstihdamdakilerin Durumu İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar
Afyonkarahisar/TÜRKİYE, 2023, s. 275-286, Yaz Yayınları
HIZIROĞLU AYGÜN AYSUN, UYSAL KOLAŞİN GÖKÇE, KÖKSAL SELİN
Pandeminin Gör Dediği: Kentin Hücresel Erişilebilirliğinde Mahalle Birimi Tasarımının Geleceği
Mimarlık, Vol. 57, No. 416, Kasım 2020, s. 8-9, ISSN: 1300-4212
ÇILGIN ÇALIŞ KUMRU,OLGUN İNCİ,DİNÇ SERİM
Structuring the Urban Planning Curricula in the Pandemic For A Zero-Emission and Sustainable Community
Balkan Architectural Biennale: International Conference: Global Village – Shelter for Resilient Living, Belgrad/SIRBİSTAN, 9 Aralık 2021
KORAMAZ TURGAY KEREM, BELLİ BURAK
Pandemi Sürecinde Kentsel Mekânı ve Gündelik Yaşam Pratiklerini Ritimanaliz ile Okumak: İstiklal Caddesi Örneği
İdealkent, Vol. 12, Eylül 2021, s. 244-276, ISSN: 1307-9905
SOYGÜZELOĞLU BURCU, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
Pandemiyle Birlikte Değişen Mekânsal Hiyerarşi ve Eşik Mekânlar
29. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Pandemi Sürecinde Kentsel Tasarım Eğitim | Kamusal Mekân, İstanbul/TÜRKİYE, 27 Mayıs 2021, s. 193-201
SOYGÜZELOĞLU BURCU, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
İsmail Eren Kürkçüoğlu Tam metin bildiri
Pandemi Döneminde Medikal Turizm Engelleri Analizi
TASARIM, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ - JOURNAL OF DESİGN, ARCHİTECTURE & ENGİNEERİNG (DAE), Vol. 1, No. 1, Ocak 2021, s. 10-20, ISSN: 2757-9093
KARADAYI USTA SALİHA, SERDAR ASAN ŞEYDA
Şeyda Serdar Asan Özgün Makale
Pandemi Sürecinde İkincil Konut Kalıcı Konut Haline Mi Geldi?
Tasarım + Kuram, Vol. 18, No. 35, Mart 2022, s. 99-115, ISSN: 1302-2636
TOY BETÜL, PULAT GÖKMEN GÜLÇİN, BÜYÜKTOPCU ERENALP
Erenalp Büyüktopcu Özgün Makale
Covid-19 Nedeniyle Uygulanan Uzaktan Eğitim ile Yüz Yüze Eğitimin Karşılaştırılması: İki Mimarlık Teknolojisi Dersindeki Öğrenci Görüşleri
PANDEMİ SÜRECİNDE GÜNCEL GELİŞMELER VE GELECEĞE DÖNÜK YAKLAŞIMLAR: TASARIM EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Ankara/TÜRKİYE, 29 Mart 2021, s. 11-30
ALTUN MEHMET CEM,ARTUĞ SÜHAN
Pandemi Koşullarında Müzik Prodüksiyonu: Beethoven Eastern Variatons Projesi
MAÇKA MÜZİK TEKNOLOJİLERİ GÜNLERİ - V - ÇEVRİMİÇİ, 18 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021
CAN KARADOĞAN, ULRİCH MERTİN, OĞUZ ÖZ
Can Karadoğan Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Müziğin Yalnızlığı Aşan İntra-Aktif Estetiği, Covid-19 Ajansı Olarak Post-İnsan PANDEMI VE YALNIZLIK
2021, Üsküdar Üniversitesi
GÜNBEK ZEYNEL, OĞUL FATMA BELMA
Fatma Belma Oğul Bilimsel KitapKitap Bölümü
T- Covıd-19 Pandemi Sürecindeki Sahte ve Yalan Haberlerin Bir Getirisi: İnfodeminin Türkiye Bağlamında İncelenmesi A Return of Fake and Hoaxed News in the Covid-19 Pandemia Process: Examination of Infodem in the Context of Turkey
Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Vol. 4, No. 7, Ocak 2021, s. 135-151, ISSN: 2667-4173
BOZKURT FUNDA
Funda Bozkurt Saygı Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930