ARAMA SONUÇLARI

Toplam 51 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Eti Maden Kırka Sarıkaya ocağında patlatma kaynaklı parçalanmanın değerlendirilmesi ve çok sıralı patlatma tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ENVER FERAH
Türker Hüdaverdi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir Bakır Madeninin Delme ve Patlatma Performanslarının Veri Entegrasyonuyla İncelenmesi
VIII. Delme - Patlatma Sempozyumu, ISTANBUL/TÜRKİYE, 19 Kasım 2015
KAHRAMAN MUHAMMET MUSTAFA
Muhammet Mustafa Kahraman Tam metin bildiri
Eti Maden Kırka Ocağı İçin Bilgisayar Destekli Patlatma Tasarımı
8. Delme-Patlatma Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 19 Kasım 2015, s. 85-97
FERAH ENVER,HÜDAVERDİ TÜRKER
Türker Hüdaverdi Tam metin bildiri
Drilling fluid advances for core drilling
VI. Delme Patlatma Sempozyumu, 4 Kasım 2010
VASSİLİOS KELESSİDİS,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının Değerlendirilmesinde Katılık Oranı ve Ayna Durumunun İncelenmesi / Investigation of Stiffness Ratio and Bench Face Condition For Evaluation of Blast Induced Ground Vibrations
Proceedings of the 10th International Drilling and Blasting Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 25 Kasım 2021, s. 255-262
HÜDAVERDİ TÜRKER, AĞAN YAŞAR, AKYILDIZ ÖZGE
Basamak patlatmasında tasarım parametrelerinin patlatma verimliliği ve çevresel etki açısından değerlendirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ÖZGE AKYILDIZ
Türker Hüdaverdi Tez Doktora Tamamlandı
Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı tahmininde uyarlamalı bulanık çıkarım sistemi (ANFIS), destek vektör makineleri (SVM) ve gauss süreç regresyonu (GPR) tekniklerinin kullanımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
YAŞAR AĞAN
Türker Hüdaverdi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kumtaşı ocaklarında patlatma faaliyetlerinde parçalanma modellerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZGE AKYILDIZ
Türker Hüdaverdi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Patlatma kaynaklı yer sarsıntısının farklı regresyon modelleri ve yapay sinir ağı ile kestirimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
TAYLAN ÖZKAN
Türker Hüdaverdi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
KBİ Karadeniz bakır işletmesi Murgul ocakları için patlatma faaliyetlerindeki büyük atımların optimum çalışma şartlarının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
TÜRKER HÜDAVERDİ
Cengiz Kuzu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Parçalanmanın iyileştirilmesine yönelik patlatma tasarımlarının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TÜRKER HÜDAVERDİ
Cengiz Kuzu Tez Doktora Tamamlandı
Melen Projesi kapsamında cendere I, cendere II ve kağıthane tünelleri açımında hidrolik kırıcı ve delme-patlatma yöntemi performanslarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
DARKHAN IMANBEKOV
Cengiz Kuzu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının ANFIS ve Destek Vektör Makineleri İle Tahmin Edilmesi / Prediction of Blast-Induced Ground Vibrations by ANFIS and Support Vector Machines
10th International Drilling Blasting Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 25 Kasım 2021, s. 141-148
AĞAN YAŞAR, HÜDAVERDİ TÜRKER, AKYILDIZ ÖZGE
Basamak patlatmaları için kaya savrulması tahmin modellerinin geliştirilmesi / Development of flyrock prediction models for bench blasting
13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 26 Mayıs 2022, s. 143-147
HÜDAVERDİ TÜRKER, AĞAN YAŞAR
BİR TAŞOCAĞINDA PATLATMA KAYNAKLI ÇEVRESEL ETKİLER VE FARKLI FORMASYONLAR AÇISINDAN ÜRETİM OPTİMİZASYONU
ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, MUĞLA/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 27 Eylül 2017, s. 275-284
BAŞÇETİN ATAÇ,ADIGÜZEL DENİZ,TÜYLÜ SERKAN,EKER HASAN
Ataç Başçetin Tam metin bildiri
Açık İşletmelerde Optimum Rotari Delme Parametreleri ve Matkap Seçimi- Tipik Bir Uygulama
4. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 20 Temmuz 2000, s. 37-46
BİLGİN NUH, ERGİN HASAN, KUZU CENGİZ, TUNÇDEMİR HAKAN, BALCI CEMAL
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Atım Büyüklüğü ve Şeklinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı Açısından Değerlendirilmesi
IMCET 2019, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya/TÜRKİYE, 16 Nisan 2019, s. 247-255
HÜDAVERDİ TÜRKER, AKYILDIZ ÖZGE, KARADOĞAN ABDULKADİR, BOZKURTOĞLU ERKAN
Galeri Patlatmaları için Yakın Mesafe Parçacık Hızı Tahminine Dayanan Bir Modelleme
5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 5 Haziran 2023, s. 613-620
HÜDAVERDİ TÜRKER, AĞAN YAŞAR
YERDEN KUMANDALI HAVA ARAÇLARININ (DRONE) PATLATMA VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI
9.ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİSİ KONGRESİ, İzmir/TÜRKİYE, 13 Eylül 2023, s. 260-267
HÜDAVERDİ TÜRKER, AĞAN YAŞAR
Açık İşletmelerde Optimum Rotari Delme Parametreleri ve Matkap Seçimi- Tipik Bir Uygulama
4. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 20 Temmuz 2000, s. 37-46
BİLGİN NUH, ERGİN HASAN, KUZU CENGİZ, TUNÇDEMİR HAKAN, BALCI CEMAL
Hakan Tunçdemir Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930