ARAMA SONUÇLARI

Toplam 66 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Doğu Akdeniz'de petrol kirliliğinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MUHİTTİN GÜNEŞ ONAY
Elif Pehlivanoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Toprak kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında petrol kirliliğinin tespiti ve giderimi için uygun yöntem araştırması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖYKÜM HIZ
Mustafa Sait Yazgan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Radyografik muayene yöntemi ile petrol boru hatlarındaki borularda kaynak dikişi ve diğer hataların incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CİHAN DELİGÖZ
Nilgün Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ağır Petrol Sahası Birimleştirmesi Üzerine Yapılan Bir Çalışma (A Study on the Unitization of a Heavy Oil Field
Turkey 4th Scientific and Technical Petroleum Congress, Virtual, 18 Kasım 2020
KORKMAZ BAŞEL EMİNE DİDEM, TÜREYEN ÖMER İNANÇ, SATMAN ABDURRAHMAN
Emine Didem Korkmaz Başel Tam metin bildiri
Gaz Başlıklı Doymuş Petrol Sahasında Yeraltı Gaz Depolaması
Symposium of Earth Sciences Engineering Projects and Exhibition of Graduate Design Projects- Yer 2017, 12 Haziran, ITU Faculty of Mines, Istanbul., İstanbul/TÜRKİYE, 12 Haziran 2017
RİDVAN MUKHAMAD,YILMAZ ALİ,TARHAN M ŞİRİN,KORKMAZ BAŞEL EMİNE DİDEM,TÜREYEN ÖMER İNANÇ,SATMAN ABDURRAHMAN
Emine Didem Korkmaz Başel Tam metin bildiri
Heavy Oil Field Development-Ağır Petrol Sahasının Geliştirilmesi
Symposium of Earth Sciences Engineering Projects and Exhibition of Graduate Design Projects- Yer 2017, 12 Haziran, ITU Faculty of Mines, Istanbul., 12 Haziran 2017
BADAY MELTEM,ALKIŞ ŞUAYİP,KORKMAZ BAŞEL EMİNE DİDEM,SATMAN ABDURRAHMAN,TÜREYEN ÖMER İNANÇ
Emine Didem Korkmaz Başel Tam metin bildiri
Maslak BP İstasyonu ndan Sızan Petrol Ürünlerinin Tünel Havası Üzerindeki Etkileri
Ulaşımda Yeraltı Kazıları 2. Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 15 Kasım 2007, s. 555-563
FİŞNE A., ÖKTEN G.
Abdullah Fişne Tam metin bildiri
Denizlerdeki petrol kirliliğinin sentetik açıklıklı radar görüntüleri değişim saptama yöntemleriyle tespiti
8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 7 Kasım 2014, s. 907-918
BAYINDIR CİHAN
Cihan Bayındır Tam metin bildiri
Uludağ Masifi’nin (Bursa) Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Yeni Bir Jeokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 21, No. 1, Aralık 2020, s. 45-66, ISSN: 2147-0308
PALABIYIK YILDIRAY, ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN, KARATAŞ ATİLLA
Yıldıray Palabıyık Özgün Makale
Suda Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Analizi ile Kızılırmak Grabeni’nin (Nevşehir) Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 7, No. 13, Aralık 2020, s. 115-136, ISSN: 2149-0309
ÖZDEMİR ADİL, PALABIYIK YILDIRAY, KARATAŞ ATİLLA, ŞAHİNOĞLU ALPEREN
Yıldıray Palabıyık Özgün Makale
Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol. 23, No. 2, Ağustos 2018, s. 13-28, ISSN: 2148-4147
KAYA RECEP,ÖZGÜN HALE,KOSE MUTLU BORTE,ERŞAHİN MUSTAFA EVREN,ALTINBAŞ MAHMUT,SAYİLİ SEMA,HOSHAN PELİN,ATAY DOGA,EREN ESRA,KINACI CUMALİ,KOYUNCU İSMAİL
Hale Özgün Erşahin Özgün Makale
Açık Deniz Petrol Platformu Modellemesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Journal of ETA Maritime Science, Vol. 1, No. 2, 2013, s. 1-8
MENTEŞ AYHAN,YETKİN MURAT,TÜRKOĞLU NAGİHAN,YALÇIN İSMAİL,AKYILDIZ HAKAN,HELVACIOĞLU İSMAİL HAKKI
Ayhan Menteş Özgün Makale
Açıkdeniz Petrol Platformları İçin Bulanık Tabanlı Risk Analizi
Journal of ETA Maritime Science, Vol. 2, No. 1, 2014, s. 1-10
TÜRKOĞLU NAGİHAN,MENTEŞ AYHAN
Ayhan Menteş Özgün Makale
PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİM ATIKSULARININBİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol. 23, No. 2, Şubat 2018, s. 13-28, ISSN: 2148-4147
KAYA RECEP,ÖZGÜN ERŞAHİN HALE,KÖSE BÖRTE,ERŞAHİN MUSTAFA EVREN,ALTINBAŞ MAHMUT,SAYILI SEMA,HOŞHAN PELİN,DOĞA ATAY,EREN ESRA,KINACI CUMALİ,KOYUNCU İSMAİL
Mahmut Altınbaş Özgün Makale
Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol. 23, No. 2, Ağustos 2018, s. 13-28, ISSN: 2148-4147
KAYA RECEP,ÖZGÜN HALE,KOSE MUTLU BORTE,ERŞAHİN MUSTAFA EVREN,ALTINBAŞ MAHMUT,SAYİLİ SEMA,HOSHAN PELİN,ATAY DOGA,EREN ESRA,KINACI CUMALİ,KOYUNCU İSMAİL
Mustafa Evren Erşahin Özgün Makale
KİMYA PETROL PLASTİK SEKTÖRLERİNDEKİ FİRMALARDA 1 ve 2 ULUSAL PAZAR AÇISINDAN ENTELEKTÜEL SERMAYE KULLANIM ETKİNLİĞİ ve PAZAR PERFORMANSI İLİŞKİSİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, Vol. 9, No. 3, Aralık 2014, s. 25-42, ISSN: 1306-6730
BAYRAKTAROĞLU AYŞE ELVAN,ÇALIŞIR FETHİ,BASKAK MURAT
Murat Baskak Özgün Makale
Thermal Well Test Analysis in Steam Injection Process
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 27 Mayıs 2015
AİAN ELNAZ GHAFOURİ,TÜREYEN ÖMER İNANÇ,SATMAN ABDURRAHMAN
Ömer İnanç Türeyen Özet Bildiri
Design Study of A Heavy Oil Field Development
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 27 Mayıs 2015
OKUYUCU İLKNUR,ÇALIŞKAN OĞUZ,AYHAN YUNUS,KORKMAZ BAŞEL EMİNE DİDEM,TÜREYEN ÖMER İNANÇ,SATMAN ABDURRAHMAN
Ömer İnanç Türeyen Özet Bildiri
Jeotermal Rezervuarlarda Doğal Beslenmenin Birimleştirmede Etkisi
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 27 Mayıs 2015
TÜREYEN ÖMER İNANÇ,SATMAN ABDURRAHMAN
Ömer İnanç Türeyen Özet Bildiri
Unitization of Oil Fİelds
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 27 Mayıs 2015
ŞENER SERCAN,DEMİR BURHANETTİN,KILIÇ AHMET,KORKMAZ BAŞEL EMİNE DİDEM,TÜREYEN ÖMER İNANÇ,SATMAN ABDURRAHMAN
Ömer İnanç Türeyen Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930