ARAMA SONUÇLARI

Toplam 4 adet sonuçtan 4 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Amasya civarı Geç Kretase yaşlı ultrapotasik volkaniklerinde farklılaşma süreçleri
MTA Dergisi, No. 151, 2015, s. 153-172
GÜLMEZ FATMA,GENÇ ŞENGÜL CAN
Şengül Can Genç Özgün Makale
DIFFERENTIATION PROCESSES in LATE CRETACEOUS ULTRAPOTASSIC VOLCANICS AROUND AMASYA
Bulletin of the Mineral Research and Exploration, Aralık 2015, ISSN: 0026-4563
GÜLMEZ YILDIRIM FATMA, GENÇ ŞENGÜL CAN
Ultrapotassic Volcanism from the Waning Stage of the Neotethyan Subduction a Key Study from the Izmir Ankara Erzincan Suture Belt Central Northern Turkey
JOURNAL OF PETROLOGY, 2016, ISSN: 0022-3530
GÜLMEZ FATMA,GENÇ ŞENGÜL CAN,PRELEVİC DEJAN,TÜYSÜZ OKAN,KARACIK ZEKİYE,RODEN MİCHAEL,BİLLOR ZEKİ
Ankara Erzincan Kenedi Boyunca Gelişmiş olan Geç Kretase Yaşlı Ultrapotasik Magmatik Kuşağın Jeoloji Petroloji ve Petrojenezi
İstanbul Üniversitesi’nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Ekim 2015, s. 27-28
GENÇ ŞENGÜL CAN,GÜLMEZ FATMA,KARACIK ZEKİYE,TÜYSÜZ OKAN,DEJAN PRELEVİC,MİCHAEL RODEN,ZEKİ BİLLOR,HAMES WE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930