ARAMA SONUÇLARI

Toplam 31 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama









Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sanayide enerji verimliliği potansiyeli ve basınçlı hava sistemlerinde verimlilik
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MURAT KAYA
Ayşe Filiz Baytaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik güç sistemlerinde transformatörlerin yaşlanması koşulları altında verimlilik artışı amaçlı işletim koşullarının iyileştirilmesinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
BANU ÖZTÜRK UÇAR
Mustafa Bağrıyanık Tez Doktora Tamamlandı
Kombine çevrim santrallerinde verimlilik ve tasarruf olanaklarının belirlenmesi: Örnek bir tesisin incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
HALE ALTAY
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kazakistan inşaat sektöründe proje yönetimi ve verimlilik incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
YERBOL MOLDABEKOV
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zigana Karayolu Tünelinde şaft açma işleminde, kayaç özelliklerinin pilot delgi verimlilik parametrelerine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
PELİN KOÇAK
Ömür Acaroğlu Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Milenyum Çağında Envanter Verimliliğinin Firma Performansına Etkisi: Üretim Sektörü Ampirik Analizi
Verimlilik Dergisi, No. 3, Ocak 2019, s. 57-81, ISSN: 1013-1388
HANÇERLİOĞULLARI KÖKSALMIŞ GÜLŞAH, YILMAZ ÖMER
BİST BANKA ENDEKSİ\u2019NİN VERİ TABANLI MODELLER İLE ANALİZ EDİLMESİ
Verimlilik Dergisi, No. 3, Temmuz 2021, s. 147-163, ISSN: 1013-1388
SARI SALİM SERCAN, BAŞAKIN EYYUP ENSAR
Eyyup Ensar Başakın Özgün Makale
Enflasyon-Verimlilik-Faiz İlişkisinin Sistem Dinamiği Modeli İle İncelenmesi
Benzetimde İlerlemeler’xx92, İstanbul/TÜRKİYE, 6 Temmuz 1992, s. 33-45
ERKUT MEHMET HALUK,POLAT SEÇKİN,BOZDAĞ CAFER ERHAN,CEYLAN CEMİL,BAYRAKTAR CAHİT ALİ,AYAĞ ZEKİ
Kazakistan’da Proje Yönetimi ve Verimlilik İncelemesi
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
KURUOĞLU MURAT,MOLDABEKOV YERBOL,DOSTCAN SEVİM
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
KOMŞULUK PLANLAMASINDA EKO VERİMLİLİK AJANDALARI: ÖRNEKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol. 10, No. 3, Ocak 2022, s. 1443-1461, ISSN: 2148-2446
KIRKIK AYDEMİR KIYMET PINAR, KAZANCI ALTINOK GAMZE, KURNAZ AHMET
Gamze Kazancı Altınok Özgün Makale
Pandemi Etkisi ile Uzaktan Çalışma ve Verimlilik Artışı
International Engineering And Technology Management Summit, 16 Eylül 2021
ASLAN TUBA NUR, AKSOY BAŞAR, GÜNEY RAMAZAN, İNSEL RABİA, CAMGÖZ AKDAĞ HATİCE
Hatice Camgöz Akdağ Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930