ARAMA SONUÇLARI

Toplam 41 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Zeolit Tane Büyüklüğünün Zeolit Katkılı Polimerik Membranların Gaz Ayırma Özelliklerine Etkisi
UKMK4: Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliğ Kongresi (2000), İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, 4 Eylül 2000, s. 637-642
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Zeolit Katkılı Polimerik Gaz Ayırma Membranlarında Zeolit/Polimer Arayüzeyinin İncelenmesi
UKMK6: Altıncı Ulusal Kimya mühendisliği Kongresi (2004), İzmir/TÜRKİYE, 7 Eylül 2004
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Doğal Zeolitten Kristalizasyon Yoluyla Zeolit A Kaplamaları Hazırlanması
UKMK12 :Onikinci Ulusal Kimya Mühendisliği Konferansı (2016), İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Hydrothermal Synthesis of Composite Zeolite a and X Coatings
Aiche Annual Meeting 2016, San Fransisco/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 13 Kasım 2016
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Zeolit Katkılı Polimerik Gaz Ayırma Membranları
UKMK1:Birinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (1994), Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Eylül 1994, s. 469-481
BÜLBÜL İSMAİL,ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE
Zeolit Katkılı PDMS Membranlarda Moleküler Elek Mekanizmasının Etkinliğinin Belirlenmesi
UKMK3: Üçüncü Ulusal Kimya Kongresi (1998), Erzurum/TÜRKİYE, Vol. 1, 1 Eylül 1998, s. 311-313
ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE,YILMAZ LEVENT
Atık Sulardan Demir İyonlarının Doğal Zeolit ile Uzaklaştırılması
12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Nalan Erdöl Aydın Özet Bildiri
Nano boyutlu zeolit A sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
AHMET BURAK İLGÜN
Ahmet Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürekli karıştırmalı tank reaktöründe zeolit A sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
AYTÜL KÖYOĞLU
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit RHO katkılı matrimid® 5218 membranlarla gaz ayırımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
BETÜL GAMZE ERTEKİN SURAL
Çiğdem Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
DEMİRCİ (MANİSA) BÖLGESİNDEKİ PİROKLASTİKLERLE İLİŞKİLİ ZEOLİT OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
NİMET COŞKUN
Bala Ekinci Şans Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
DEMİRCİ (MANİSA) BÖLGESİNDEKİ PİROKLASTİKLERLE İLİŞKİLİ ZEOLİT OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
NİMET COŞKUN
Recep Fahri Esenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit A Katkılı silikon kauçuk membranlarla N-parafinli parafin ayrımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
LORA ŞENORKYAN
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit ZSM-S katkılı silikon kauçuk membranlarda N-parafin/i-parafin ayrımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
NİSO KALAONRA
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit katkılı polimerik gaz ayırma membranlarında taşınım mekanizmalarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÇİĞDEM ATALAY ORAL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Doktora Tamamlandı
Polimer-zeolit nanokompozit gaz ayırma membranlarında arayüzeyin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
IŞIK AĞIL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit katkılı poliimid membranlar ile doğalgazın saflaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ENVER ERPEK
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit benzeri metal organik kafes (Rho-ZMOF) sentezi ve CO2/CH4 ayırma amaçlı karışık matrisli membran hazırlamada kullanım potansiyeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GÖZDE IŞILAY ÖZYURT
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
FEYZA KETENCİ
Recep Fahri Esenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğal zeolit ve sentetik zeolitin ılık karışım asfalt katkısı olarak kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SELCEN TEMEL
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930