PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ryanodin reseptörü 2 (RyR2) üzerinde gelişen çeşitli mutasyonlar birçok kalp hastalığına sebep olmaktadır. Hali hazırda RyR2’yi hedefleyen klinikte kullanılabilen bir ilaç molekülü bulunmamaktadır. Ryanodin reseptörü 1 (RyR1) inhibitörü olan dantrolen molekülü, RyR2 inhibitörü de olmakla birlikte düşük çözünürlük ve ciddi yan etkileri nedeniylekalp hastalıklarının tedavisinde kullanılamamaktadır. Bu projede öncelikle dantrolenin RyR2 bağlanma mekanizması incelenmiş daha sonra öğrenilen bilgiler ile hesaplamalı ilaç tasarımı metotları kullanarak yeni aday inhibitör moleküller belirlenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Prostat kanseri en sık go¨ru¨len kanser tu¨rlerinden olup, erkeklerde kanserden dolayı o¨lu¨mlerde ikinci sırada yer almaktadır. Prostat kanseri tedavisinde gu¨ncel olarak kullanılan en etkili ilac¸ enzalutamid moleku¨lu¨du¨r. Enzalutamid prostat kanserinin bu¨yu¨mesinin ve gelis¸mesinin en o¨nemli etkenlerinden biri olan Androjen resepto¨ru¨ne bagˆlanarak bu hastalıgˆın ilerlemesini engellemektedir. Fakat son yapılan c¸alıs¸malarda Androjen resepto¨ru¨ u¨zerinde olus¸an bazı amino asit mutasyonları sonucunda enzalutamidin prostat kanseri tedavisi ic¸in etkili olmadıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu projede enzalutamide kars¸ı gelis¸en bu ilac¸ direncinin sebepleri moleku¨ler seviyede incelenmis¸tir. Androjen resepto¨ru¨nu¨n yabani tip ve c¸es¸itli amino asit mutantlarının enzalutamid ile olan etkiles¸imleri klasik ve hızlandırılmıs¸ moleku¨ler dinamik simu¨lasyonları ile incelenerek, ilac¸ direncine sebep olabilecek yapısal degˆis¸iklikler aras¸tırılmıs¸tır.

Konu

Stapled peptides have gained high interest recently due to their increased membrane permeability and decreased proteolytic degradation properties. In peptide stapling, two amino acids of a peptide are covalently joined with a linker molecule. This enables peptides to maintain their functionally related conformations, mostly alpha helical structures. Peptide stapling is a very promising method in the peptide therapeutics field. Determining a linker molecule that successfully leads to alpha helical stapled peptides is very important in saving time, money and efforts spent during the development of stapled peptides. In this project, we aimed to establish a protocol in which we can predict if a given linker would give rise to alpha helical stapled peptides. in the peptide therapeutics field. Determining a linker molecule that successfully leads to alpha helical stapled peptides is very important in saving time, money and efforts spent during the development of stapled peptides. In this project, we aimed to establish a protocol in which we can predict if a given linker would give rise to alpha helical stapled peptides. In the following paragraphs, we describe the objectives to accomplish our goal and the progress made during the first six month of the project.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.