PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Prostat kanseri en sık go¨ru¨len kanser tu¨rlerinden olup, erkeklerde kanserden dolayı o¨lu¨mlerde ikinci sırada yer almaktadır. Prostat kanseri tedavisinde gu¨ncel olarak kullanılan en etkili ilac¸ enzalutamid moleku¨lu¨du¨r. Enzalutamid prostat kanserinin bu¨yu¨mesinin ve gelis¸mesinin en o¨nemli etkenlerinden biri olan Androjen resepto¨ru¨ne bagˆlanarak bu hastalıgˆın ilerlemesini engellemektedir. Fakat son yapılan c¸alıs¸malarda Androjen resepto¨ru¨ u¨zerinde olus¸an bazı amino asit mutasyonları sonucunda enzalutamidin prostat kanseri tedavisi ic¸in etkili olmadıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu projede enzalutamide kars¸ı gelis¸en bu ilac¸ direncinin sebepleri moleku¨ler seviyede incelenmis¸tir. Androjen resepto¨ru¨nu¨n yabani tip ve c¸es¸itli amino asit mutantlarının enzalutamid ile olan etkiles¸imleri klasik ve hızlandırılmıs¸ moleku¨ler dinamik simu¨lasyonları ile incelenerek, ilac¸ direncine sebep olabilecek yapısal degˆis¸iklikler aras¸tırılmıs¸tır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.