EDİTÖRLÜK

Türkiye de Mikotoksin Çalışmaları II Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Beril Yayınevi, İstanbul, TÜRKİYE
Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
23rd International ICFMH Symposium FoodMicro2012 Global Issues in Food Microbiology Abstract Book
-, İstanbul, TÜRKİYE
HEPERKAN ZEYNEP DİLEK,KARBANCIOĞLU GÜLER HATİCE FUNDA,DASKAYA DİKMEN CEREN
Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Editörlük Diğer Editörlüğü Editör