PROJELER

Konu

Son yıllarda tüketiciler, sağlık üzerine olumlu etkileri olan, hastalık riskini azaltıcı ve/veya yaşam süresini arttırmaya yönelik gıdaları tercih etmektedir. Bu duruma bağlı olarak, fizyolojik etkilere sahip doğal gıda bileşenlerinin elde edilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar önem kazanmaktadır. Kan basıncının düzenlenmesinde etkili olan anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ADE) inhibisyonu hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı hastalıkların kontrolünde rol oynamaktadır. ADE inhibitör peptidleri içeren bazı fonksiyonel gıdaların hipertansiyonun tedavisinde alternatif olarak veya ilave etki sağlamada kullanılabileceği de gösterilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda daha çok enzimatik hidroliz ile ADE inhibitörü biyoaktif peptid üretimi üzerinde çalışılmış olup bunların üretimi ve karakterizasyonu üzerinde durulmuştur. Bu projede, mikrobiyal fermantasyon ile mayalardan ADE inhibitörü biyoaktif peptid üretimi hedeflenmektedir. Bu amaçla mayaların ADE inhibitör madde üretim potansiyellerinin incelenmesi, üretici kültürlerin belirlenmesi, ADE inhibitör maddelerin üretilmesi ve biyoaktif peptidlerin saflaştırılması planlanmaktadır. Böylece doğal kaynaklı antihipertansif özellikte ADE inhibitör etkili metabolitlerin eldesi mümkün olacaktır. Projenin özgünlüğü üç farklı açıdan ortaya konabilir; ilk olarak mayalardan doğrudan mikrobiyal fermantasyon ile elde edilmesi planlanan ADE inhibitörü peptidler ile ilgili ülkemizde henüz kapsamlı bir çalışma ortaya konulamamıştır. İkinci olarak, ADE inhibitörü madde üretim potansiyeline sahip yerel izolatların tanımlanacak olması önemlidir. Üçüncü olarak yerel izolatların ürettiği ADE inhibitör peptidlerin gıdalarda fonksiyonel bileşen olarak kullanılması için spesifik, kolay ve ucuz bir şekilde üretiminin amaçlanması çalışmayı özgün kılmaktadır. Sonuç olarak, dışa bağımlılığın azaltılması ile ülke ekonomisine katkı sağlanması ve büyük ölçekte doğal ADE inhibitörü madde üretimi için önemli bir adım atılması planlanmaktadır.

Konu

Fermente gıdalardan izole edilen mikroorganizmaların antibakteriyel etkisinin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.