ARAMA SONUÇLARI

Toplam 43 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Uçucu kül ile stabilize edilen yumuşak zeminlerin CBR sonuçlarının değerlendirilmesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM10-Onuncu Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, 16 Eylül 2004
ŞENOL AYKUT,EDIL TUNCER
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Metal cürufunun yol altlarında temel malzemesi olarak kullanımı
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM12-Onbirinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 16 Ekim 2008
EROL B,ŞENOL AYKUT
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Bentonitin mukavemet ve şişme özelliklerine öğütülmüş gazbetonun etkisi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM16-Onaltıncı Ulusal Kongresi, 13 Ekim 2016
ALPYÜRÜR MEHMET,ŞENOL AYKUT
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Çimento enjeksiyon model deneyleri
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM4-Dördüncü Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, 21 Ekim 1992
CEREN İ,İNCECİK MEHMET METE,ŞENOL AYKUT,İYİSAN RECEP
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Doygun ve doygun olmayan zemin mekaniği kavramları ile sığ temellerin taşıma gücü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
FEYZULLAH GÜLŞEN
Aykut Şenol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şev stabilitesi analizinde geri hesap yöntemi kullanılarak bir vaka analizi: Göktürk kayması
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM13-Onüçüncü Ulusal Kongresi,İKÜ, İstanbul, 30 Eylül 2010
AKÇAKAL Ö,ŞENOL AYKUT,ÖZTOPRAK SADIK,DURGUNOĞLU T
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Suya doygun olmayan sıkıştırılmış zeminlerde modifiye -metodu ile kazık taşıma gücü hesabı
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM14-Ondördüncü Ulusal Kongresi, SDÜ, Isparta, 4 Ekim 2012
KUTLU ZEHRA NİL,ŞENOL AYKUT,VANAPALLI SK
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Zeminlerin emme özelliklerinin laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Antalya, 24 Nisan 2014
GÜLŞEN FEYZULLAH,ŞENOL AYKUT
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Silt boyutu ve dane şekli özelliklerinin siltli kumların sismik sıvılaşmasına etkisi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM16-Onaltıncı Ulusal Kongresi, 13 Ekim 2016
MONKUL MEHMET MURAT,ETMİNAN EHSAN,ŞENOL AYKUT
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Statik yükleme etkisinde sıvılaşma ve hacimsel sıkışma katsayısı,
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM15-Onbeşinci Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, 16 Ekim 2014
MONKUL MEHMET MURAT,ETMİNAN EHSAN,ŞENOL AYKUT,LADE P V
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Donma çözülme çevrimlerine maruz kalmış killerde şişme basıncı davranışındaki değişimlerin belirlenmesi
ZMGM17 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onyedinci Ulusal Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Eylül 2018
ASLAN EFE,YALÇIN DAYIOĞLU ASLI,ŞENOL AYKUT
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Sülfat içeriği ve sıkıştırma su muhtevasinin killi zeminlerin kireç stabilizasyonuna etkisi
ZMGM17 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onyedinci Ulusal Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Eylül 2018
CAN BERKAY,ŞENOL AYKUT,BOZBEY İLKNUR,SARIKAYA NEŞET,YILDIRIM HASAN
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Düşük plastisiteli killerin önkonsolidasyon basıncının çeşitli yöntemlerle belirlenmesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM11-Onbirinci Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, 7 Eylül 2006
ŞENOL AYKUT,HATİPOĞLU MUSTAFA,ÖZÜDOĞRU TOLGA YILMAZ,KUTLU ZEHRA NİL
Aykut Şenol Tam metin bildiri
Grovak birimlerde yapılan ankrajlı derin kazılarda oluşan yatay deplasmanlar
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği ZM13-Onüçüncü Ulusal Kongresi, İKÜ, İstanbul, 30 Eylül 2010
ÇINAR A,ŞENOL AYKUT,PEKARUN O
Aykut Şenol Tam metin bildiri
KAZIKLI RADYE TEMELLERİN OTURMA ESASLI OPTİMİZASYONU
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Uulusal Kongresi, ERZURUM/TÜRKİYE, 13 Ekim 2016, s. 529-538
ALVER OZAN,ÖZDEN GÜRKAN,ERGİNAĞ UĞUR CAN
AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ-TEMEL SİSTEMLERİNİN TASARIM VEANALİZLERİ İLE ÜLKEMİZİN YAKIN GELECEKTEKİ POTANSİYELİ
17. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh. Konferansı, 26 Eylül 2018
ÜLKER MEHMET BARIŞ CAN
Mehmet Barış Can Ülker Tam metin bildiri
Düşük Plastisiteli Killerin Önkonsolidasyon Basıncının Çeşitli Yöntemlerle Belirlenmesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 7 Eylül 2006, s. 476-481
ŞENOL AYKUT,HATİPOĞLU MUSTAFA,ÖZÜDOĞRU TOLGA YILMAZ,KUTLU ZEHRA NİL
Tolga Yılmaz Özüdoğru Tam metin bildiri
Kayma Dalgası Hızının PS Logging Yöntemi ile Belirlenmesi
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Ekim 2016, s. 301-310
İYİSAN RECEP,ÇEVİKBİLEN GÖKHAN,HATİPOĞLU MUSTAFA,ÖZÜDOĞRU TOLGA YILMAZ
Tolga Yılmaz Özüdoğru Tam metin bildiri
Zeminin Statik ve Dinamik Yükler Altında Davranışını Belirlemede Analitik ve Nümerik Analizlerin Karşılaştırılması Bir Vaka Analizi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi ZM15, 16 Ekim 2014
BALCIOĞLU ÖZLEM,BAYAT ESRA ECE
Esra Ece Bayat Tam metin bildiri
Geri Dönüştürülmüş Beton Agregaların Geoteknik Mühendisliğinde Kullanımı
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, istanbul/TÜRKİYE, 26 Eylül 2018
AKBAŞ MERVE, YALÇIN DAYIOĞLU ASLI, HATİPOĞLU MUSTAFA, İYİSAN RECEP
Merve Akbaş Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930