ARAMA SONUÇLARI

Toplam 15 adet sonuçtan 15 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türk inşaat sektöründe ana yüklenici firma seçimi için bütünleşik çok kriterli karar verme yaklaşımı : Bir vaka analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
UMUR ÖZDEN
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yazılım seçiminde küresel bulanık topsıs yöntemi ile çok kriterli karar verme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MERVE CANPOLAT
Cengiz Kahraman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dağıtım şebeke yatırım planlamasında çok kriterli karar verme yönteminin kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
İSMAİL ŞAHİN
Mustafa Bağrıyanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok kriterli karar verme ve bilgi difüzyonu yöntemleri yardımıyla, taşkın risk analizi yazılımının gerçekleştirilmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AYBİKE SARAL
Nebiye Musaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Su tahsisi planlamasında çok kriterli karar verme teknikleri: Seyhan Havzası örnek çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
GÜNDÜZ SİNEM KOCABAŞ SİRKECİ
Hüseyin Erdem Görgün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasıyla küçük ölçekli bir yüklenici firma için proje seçim önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
İLAYDA DEMİRLİ
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı hedef pazarlarının çok kriterli karar verme teknikleriyle belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BARIŞ ÇARIKCI
Cafer Erhan Bozdağ Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Evaluation of research proposals for grant funding usinginterval valued intuitionistic fuzzy sets
SOFT COMPUTING, Vol. 124, No. null, Temmuz 2015, s. 429-438, ISSN: 1432-7643
ÖZTAYŞİ BAŞAR,ÇEVİK ONAR SEZİ,GÖZTEPE KERİM,KAHRAMAN CENGİZ
Reuse of Effluent Water Obtained in Different Textile Finishing Processes
AUTEX RESEARCH JOURNAL, Vol. 12, No. 1, Mart 2012, s. 23-28, ISSN: 1470-9589
ERDUMLU NAZAN,ÖZİPEK OSMAN BÜLENT,YILMAZ GONCAGUL,TOPATAN ZIYNET
Taşkın Risk Analizinde Hidrolojik Modelleme ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi
TUFUAB V. Teknik Sempozyumu, ANKARA/TÜRKİYE, 4 Şubat 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Kent Akademisi, Vol. 10, No. 2, Haziran 2017, s. 255-267, ISSN: 2146-9229
AYYILDIZ ERTUĞRUL,MURAT MİRAÇ
Miraç Murat Özgün Makale
Player Selection for a NationalFootball Team using FuzzyAHP and Fuzzy TOPSIS
JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, Vol. 32, No. 5-6, Mayıs 2019, s. 369-405, ISSN: 1542-3980
YAPICI PEHLİVAN NİMET,ÜNAL YENER,KAHRAMAN CENGİZ
Çok Kriterli Karar Verme Metodolojilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ve Depo Yer Seçim Problemine Uygulanması
VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 24 Ekim 2008, s. 255-266
ÖZCAN TUNCAY,ÇELEBİ NUMAN,ESNAF ŞAKİR
Tuncay Özcan Tam metin bildiri
Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı
Alphanumeric Journal, Vol. 6, No. 1, Ocak 2018, s. 1-12, ISSN: 2148-2225
ÖZCAN TUNCAY
Tuncay Özcan Özgün Makale
Player Selection for a National Football Team using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS
Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 32, No. 5-6, Mayıs 2019, s. 369-405, ISSN: 1542-3980
YAPICI PEHLİVAN NİMET,ÜNAL YENER,KAHRAMAN CENGİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930