ARAMA SONUÇLARI

Toplam 253 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Afete duyarlı planlama süreçleri ile yerbilimleri verilerinin bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri örnek çalışmaları
5. İstanbul Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 143-143
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Mekansal Risklerin Yönetiminde Jeolojik Verilerle Ekolojik Hassasiyetlerin Bütünleştirilmesi
Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, 23 Ekim 2018
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,UZUN OSMAN,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,YILMAZ KAYA MELEK,TURKAY ZEYNEP,GÜLER İPEK,KARA DİDEM,AYDIN BİLGE
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS ve ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ AHY İLE AFET YÖNETİMİ ODAKLI HARİTA ÜRETİMİ
8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, 19 Ekim 2016
KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN
Turan Erden Tam metin bildiri
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Risk Yönetimi
Resilience, Vol. 2, No. 1, Ocak 2018, s. 1-12, ISSN: 2602-4667
İLKKARACAN AJAS İPEK, OKAY NİLGÜN
İpek İlkkaracan Ajas Özgün Makale
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Prefabrik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Yöntemleriyle Doğal Afet Sonrası Kullanım Amaçlı Ucuz Hızlı ve Nitelikli Barınak için Uyarlanması
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2012 Ulusal Sempozyumu, Vol. 1, 18 Mayıs 2012, s. 102-110
REZOUG AMİNA, ÖZKAR MİNE
Mine Özkar Kabakçıoğlu Tam metin bildiri
Decision-Making Process in Disaster Management Cycle Phases
International Graduate Research Symposium - IGRS'22, İSTANBUL/TÜRKİYE, 1 Haziran 2022
İSKENDER BEGÜM, TRABZON LEVENT, İSKENDER HİKMET
Cbs Ve Ahy İle Afet Yönetimi Odaklı Harita Üretimi
8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 19 Ekim 2016, s. 2-10
KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN
Himmet Karaman Tam metin bildiri
Bridge Functionality in Istanbul after a Potential Earthquake
16th EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING, Selanik/YUNANİSTAN, 18 Haziran 2018, s. 1-15
KARAMAN HİMMET,ERGÜN KONUKCU BETÜL
Himmet Karaman Tam metin bildiri Afet Yönetimi
New Age of Crisis Management with Social Media Open Source Geospatial Science for Urban Studies
2021, s. 131-160, Springer Nature
GÜLNERMAN AYŞE GİZ,KARAMAN HİMMET,BASİRİ ANAHİD
Himmet Karaman Bilimsel KitapKitap Bölümü Afet YönetimiSosyal Medya Analizi
Adapting Charles Correa s Shelter Design to a Post Disaster Unit Design in Turkey
International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016, 2 Mart 2016
ALTINTAŞ MERİÇ,YAZICIOĞLU FATİH
Hospital Accessibility of Istanbul Following an Earthquake
FIG Congress 2018, İstanbul/TÜRKİYE, 6 Mayıs 2018, s. 1-13
KARAMAN HİMMET,BAKİOĞLU GÖZDE
Himmet Karaman Tam metin bildiri Afet Yönetimi
Accessibility of medical services following an earthquake: A case study of traffic and economic aspects affecting the Istanbul roadway
International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 31, Ekim 2018, s. 403-418, ISSN: 2212-4209
BAKİOĞLU GÖZDE,KARAMAN HİMMET
Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimlerinin Çocuk-Dostu Alanlar Olgusu Bakımından İrdelenmesi: Bir Literatür İncelemesi
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, kocaeli/TÜRKİYE, 11 Ekim 2023, s. 475-476
ÖZDEN OMUZLU SİBEL, GÜN AHMET
Ahmet Gün Özet Bildiri
Orta Yükseklikteki Hasar Görmüş Betonarme Bir Binanın Hasargörebilirliğinin İncelenmesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 2018, No. 2018, Nisan 2018, ISSN: 1300-1884
KARA FATMA İLKNUR,FAHJAN YASİN,ÇİFTÇİ ZEYNEP
Yasin Fahjan Özgün Makale Afet Yönetimi
AFET YÖNETİMİNDE OLASI DEPREMLERDE AFAD RED HASAR TAHMİN SİSTEMİNİN KULLANIMI
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir/TÜRKİYE, 14 Ekim 2015
FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,KARA FATMA İLKNUR,ERYILMAZ YAŞASIN,ERAVCI BENGÜ,BAYKAL MEHMET,GÜLER YENİLMEZ,YALÇIN DERYA,YANIK KENAN
Yasin Fahjan Tam metin bildiri
Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Vol. 1, No. 1-2, Temmuz 2015, s. 21-39
FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,ERYILMAZ YAŞASIN,KARA FATMA İLKNUR
Yasin Fahjan Özgün Makale
Adapting Charles Correa s Shelter Design to A Post Disaster Unit Design in Turkey
Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16, 2 Mart 2016
ALTINTAŞ MERİÇ,YAZICIOĞLU FATİH
Meriç Altıntaş Kaptan Tam metin bildiri
Afet Yönetiminde Olası Depremler İçin AFAD RED Hasar Tahmin Sisteminin Kullanımı
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14 Ekim 2015
FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,KARA FATMA İLKNUR,ERYILMAZ YAŞASIN,ERAVCI BENGİ,BAYKAL MEHMET,YENİLMEZ GÜLER,YALÇIN DERYA,YANIK KENAN
Yasin Fahjan Tam metin bildiri
Development Disaster Resilient Society An Example of Disaster Management Planning for PendikProvince Municipality in Istanbul TURKEY
FEMA Higher Educational Conference, 1 Haziran 2015
İSKENDER HİKMET,TRABZON LEVENT,KAHYA CEYHAN,YAMAN FATİH

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930