ARAMA SONUÇLARI

Toplam 272 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yüzey Suyu ve Yeraltısuyu Hidrolojisi ve Hidrolojik Bilanço Elemanlarının Değerlendirilmesi 2 Hidrojeoloji Kursu
Ankara/TÜRKİYE, 2008, TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası
YOLCUBAL İRFAN
İrfan Yolcubal Ders KitabıKitap Bölümü
Türkiye güncel buzulları ve buzul çökelleri
Türkiye Jeoloji Bülteni, Şubat 2003
ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Afetlerde Zarar Azaltma ve İyileştirme Planlaması
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kent ve Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Tam metin bildiri
ALTIN ÇEKİÇ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, 2004
Altın Çekiç
TMMOB Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, 2008
En iyi makale ödülü
Jeoloji Mühendisleri Odası, 2016
İstanbul paleozoyik istifinde açılan tünellerde karşılaşılan problemler – çamlıca tünelleri örneği
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 Mayıs 2017
TAZ FEYAT,ÜNDÜL ÖMER,DENEK HASAN
Ömer Ündül Özet Bildiri
Farklı dayanım ve deformasyon özellikleri olan dayk ve yan kayaların etkileşiminin değerlendirilmesi
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 Mayıs 2017
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Deniz Tumaç Tam metin bildiri
Basınçlı akiferlerde depolama katsayısının tahmini Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni sayı 11 sayfa 70 73 Ankara Türkiye
Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Ankara/TÜRKİYE, No. 11, 1 Mart 1996, s. 70-73
ORHAN DUMLU,BOZKURTOĞLU ERKAN
Erkan Bozkurtoğlu Tam metin bildiri
Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Davranışının Sorgulanması
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019
ERGİNTAV SEMİH,ÖZARPACI SEDA,ŞENTÜRK SELVER,ÖZDEMİR ALPAY,DOĞAN UĞUR,ÇAKIR ZİYADİN,KARABULUT HAYRULLAH,ŞAROĞLU FUAT
Afete duyarlı planlama süreçleri ile yerbilimleri verilerinin bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri örnek çalışmaları
5. İstanbul Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 143-143
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Metallerin Çözünmesini ve Taşınmasını Etkileyen Biyojeokimyasal Prosesler Örnek bir Çalışma İTÜ Maslak Göletininin Biyojeokimyasal Özellikleri 1 Tıbbi Jeoloji Çalıştayı
1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Nevşehir/TÜRKİYE, 30 Ekim 2009
GÜL-KARAGÜLER NEVİN
Nevin Gül Karagüler Tam metin bildiri
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Hanifi Çopur Tam metin bildiri
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Cemal Balcı Tam metin bildiri
Karadeniz de Son Dokuz Bin Yıldaki Paleo iklimsel Çökel Kayıtları
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 16 Nisan 2007
SANCAR ÜMMÜHAN SADET,ÇAĞATAY MEMET NAMIK
Ümmühan Sadet Sancar Tam metin bildiri
Balya Balıkesir Pb Zn Madeni Atık Sahasının Biyojeokimyası ve Asidik Maden Drenajı Oluşumuna Etkileri
Türkiye Jeoloji Bülteni, 2014
GÜL-KARAGÜLER NEVİN
Nevin Gül Karagüler Özgün Makale
PIONEERS IN OUR GEOLOGICAL CULTURAL HISTORY
71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 Nisan 2018
OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Özet Bildiri Bilim tarihi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930