ARAMA SONUÇLARI

Toplam 224 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Afetlerde Zarar Azaltma ve İyileştirme Planlaması
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kent ve Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Tam metin bildiri
Türkiye güncel buzulları ve buzul çökelleri
Türkiye Jeoloji Bülteni, Şubat 2003
ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
En iyi makale ödülü
Jeoloji Mühendisleri Odası, 2016
ALTIN ÇEKİÇ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, 2004
Altın Çekiç
TMMOB Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, 2008
Afete duyarlı planlama süreçleri ile yerbilimleri verilerinin bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri örnek çalışmaları
5. İstanbul Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 143-143
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Deniz Tumaç Tam metin bildiri
Basınçlı akiferlerde depolama katsayısının tahmini Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni sayı 11 sayfa 70 73 Ankara Türkiye
Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Ankara/TÜRKİYE, No. 11, 1 Mart 1996, s. 70-73
ORHAN DUMLU,BOZKURTOĞLU ERKAN
Erkan Bozkurtoğlu Tam metin bildiri
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Hanifi Çopur Tam metin bildiri
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Farklı dayanım ve deformasyon özellikleri olan dayk ve yan kayaların etkileşiminin değerlendirilmesi
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 Mayıs 2017
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul paleozoyik istifinde açılan tünellerde karşılaşılan problemler – çamlıca tünelleri örneği
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 Mayıs 2017
TAZ FEYAT,ÜNDÜL ÖMER,DENEK HASAN
Ömer Ündül Özet Bildiri
Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Davranışının Sorgulanması
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019
ERGİNTAV SEMİH,ÖZARPACI SEDA,ŞENTÜRK SELVER,ÖZDEMİR ALPAY,DOĞAN UĞUR,ÇAKIR ZİYADİN,KARABULUT HAYRULLAH,ŞAROĞLU FUAT
İstanbul’da Metro Tünellerinde Kullanılan Kazı Makinelerinin Tarihçesi, Seçimi, ve Sonuçlarının Jeoloji Açısından Önemi
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu V (Kent ve Jeoloji), İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 34-40
BALCI CEMAL,BİLGİN NUH,ÇOPUR HANİFİ,TUMAÇ DENİZ
Cemal Balcı Tam metin bildiri
Metallerin Çözünmesini ve Taşınmasını Etkileyen Biyojeokimyasal Prosesler Örnek bir Çalışma İTÜ Maslak Göletininin Biyojeokimyasal Özellikleri 1 Tıbbi Jeoloji Çalıştayı
1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Nevşehir/TÜRKİYE, 30 Ekim 2009
GÜL-KARAGÜLER NEVİN
Nevin Gül Karagüler Tam metin bildiri
Türkiye nin Akdeniz Sahillerindeki yalıtaşlarının Holosen deniz düzeyi oynamaları ve tektonizma açısından önemi
Türkiye Jeoloji Bülteni, 2009
ÇİNER TAHSİN ATTİLA,DESRUELLES STEPHANE,ERİC FOUACHE,KOŞUN ERDAL,DALONGEVİLLE REMİ
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Fırtına baskın bir şelfteki fasiyes ve süreçler Çorum Lütesyen havzası Orta Anadolu
Türkiye jeoloji Bülteni, Şubat 1996
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Orhaniye Güvenç KB Ankara karasal çökellerinin Paleosen Erken Eosen sedimanter evrimi
Türkiye Jeoloji Bülteni, Nisan 1995
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Ayrışmanın İstanbul daki Kayaçların Mühendislik Özelliklerine Etkisi
İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyalti Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı, 29 Ocak 2010
TUĞRUL ATİYE,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930