ARAMA SONUÇLARI

Toplam 51 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Birinciliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 1998
Türkiye’xxye yağış getiren siklonların yörüngeleri
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
BOZBURA MERİH,EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Ömer Lütfi Şen Tam metin bildiri
Bölgesel iklim modeli projeksiyonlarına göre Etezyen Rüzgarların değerlendirilmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Ömer Lütfi Şen Tam metin bildiri
Sayısal Zenit Kamera Sistemi İle Astro-Jeodezik Gözlemler
Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
ALBAYRAK MÜGE,HALICIOĞLU KEREM,BAŞOĞLU BURAK,ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Trakya da genç volkanik kayaçlar üzerinde yapılan paleomanyetik çalışma sonuçları
JEOFİZİK, Vol. 9, 1995, s. 213-218
TAPIRDAMAZ CENGİZ,YALTIRAK CENK
Cenk Yaltırak Özgün Makale
Türkiye’xxye yağış getiren siklonların yörüngeleri
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
BOZBURA MERİH,EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Yasemin Ezber Tam metin bildiri
Bölgesel iklim modeli projeksiyonlarına göre Etezyen Rüzgarların değerlendirilmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Yasemin Ezber Tam metin bildiri
Gemlik Körfezi deniz seviyesi değişimlerinin jeofizik yöntemlerle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ASEN SABUNCU
Kürşad Kadir Eriş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gemlik Körfezi holosen çökellerinde sedimentolojik ve jeofizik araştırmalar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ASLI ÖZMARAL
Caner İmren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Antarktika Kıtası Güney Shetland Şelf Alanının Morfotektonik Özelliklerinin ve Yeraltı Akışkan Hareketlerinin Jeofizik Yöntemler ile Araştırılması
İTÜ PolReC 2. Kutup Bilimleri Çalıştayı, 12 Eylül 2018
OCAKOĞLU GÖKAŞAN NESLİHAN,DOĞAN DOĞA,GÖRÜM TOLGA,ALTAN ZEHRA,ÜNER SERKAN,TİNİVELLA UMBERTA,GİUSTİNİANİ MİCHELA
BATI ANADOLU’DAKİ GÜNCEL BLOK HAREKETLERİNİN JEODEZİK, JEOFİZİK VE JEOLOJİK VERİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TUJK 2018, 1 Kasım 2018
SÖZBİLİR HASAN,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,ÖZKAYMAK ÇAĞLAR,SOLAK HALİL İBRAHİM,YAVAŞOĞLU HASAN HAKAN
Hasan Hakan Yavaşoğlu Özet Bildiri
Van Gölü ve civarındaki Miyosen-Kuvaterner Volkaniklerini Paleomanyetik İncelemesi
Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018, s. 58-61, ISSN: 978-605-82558-8-3
KAYIN SERCAN,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Tam metin bildiri
Konya-Çumra Gömülü Ofiyoliti
Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018, s. 104-107
AYDIN NEDİM GÖKHAN,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Tam metin bildiri
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI’NAAİT SİS OLUŞUMU İLE İLGİLİ SİNOPTİK DURUM ARAŞTIRMASI
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2018, s. 225-228
DENİZ ALİ,YAVUZ VELİ,ÖZDEMİR EMRAH TUNCAY
GÜVENLİ UÇUŞ VE EKONOMİK KAYIPLARIN MİNİMİZEEDİLMESİ İÇİN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASIHAVALİMANI’NA AİT FOGSİ İNDEKSİ KULLANILARAK SİSANALİZİ
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
YAVUZ VELİ,DENİZ ALİ,ÖZDEMİR EMRAH TUNCAY
27 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul üzerinde meydana gelen dolu olayının WRF simülasyonu performansı
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
TOKER EMİR,EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Ömer Lütfi Şen Tam metin bildiri
Isparta Bölgesinde Üst Mantoda SKS Anizotropisinin Varlığının İncelenmesi
S.D.Ü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeofizik Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 13 Mayıs 2003, s. 61
ŞAPAŞ ASLİHAN, YOLSAL SEDA, GÜNEY AYSUN BOZTEPE
Seda Yolsal Çevikbilen Sözlü Bildiri
26 Aralık 2004 Kuzey Sumatra Endonezya Depremi Kırılma Yırtılma Süreçleri ve Tsunami Oluşumu
İTÜ Maden Fakültesi , Jeofizik Mühendisliği Bölümü Semineri, İstanbul/TÜRKİYE, 23 Şubat 2005
TAYMAZ TUNCAY, TAN ONUR, YOLSAL SEDA
Seda Yolsal Çevikbilen Davetli konuşmacı
Simetrik Koordinat Dönüşümünün Jeodezik Çalışmalara Katkısı: İki Boyutlu Örnekler Üzerinden Bir İrdeleme
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018, s. 160-163
UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,AYDIN CÜNEYT,AKYILMAZ ORHAN
Orhan Akyılmaz Tam metin bildiri
Rapid earthquake hazard and loss assessment for Euro Mediterranean region
Acta Geophysica, Vol. 58, No. 5, Ocak 2010, s. 855-892, ISSN: 1895-7455
ERDİK MUSTAFA,ŞEŞETYAN KARİN,DEMİRCİOĞLU MİNE BETÜL,HANCILAR UFUK,ZÜLFİKAR ABDULLAH CAN,ÇAKTI ESER,KAMER YAVER,YENİDOĞAN CEM,TÜZÜN CÜNEYT,ZEHRA ÇAĞNAN,EBRU HARMANDAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930