ARAMA SONUÇLARI

Toplam 268 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çamlıca Cami Ulaşım Tünellerinde Meydana Gelen Sorunların Mühendisilk Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi.
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5 “Kent ve Jeoloji”, 12 Mayıs 2017
TAZ FEYAT,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
Çokal Baraj Yerinin Gelibolu Sıvılaşma Riski Değerlendirmesi
55.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Mart 2002
ÜNDÜL ÖMER,OKAY GÜRPINAR
Ömer Ündül Özet Bildiri
Türkiye nin Doğal Agrega Kaynakları
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 Nisan 2003
OKAY GÜRPINAR,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul Bati Yakasindaki Karbonifer YaşliKayaçlarin Dayanim Özellikleri
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 Nisan 2014
ÜNDÜL ÖMER,AYSAL NAMIK
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, Aralık 2018, ISSN: 1016-9172
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA,TAZ FEYAT
Ömer Ündül Özgün Makale
Sülfatça Zengin Killi Kayaların Dayanım ve Deformasyon Özellikleri ile Gevrek Kırılma Süreçleri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2015
ÜNDÜL ÖMER,AMANN FLORİAN,KAİSER PETER
Ömer Ündül Özgün Makale
Gökçeada’da Yüzeylenen Andezit ve Riyodasit Bileşimli Kayaların İçyapı Özelliklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerine Etkileri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2016
ÜNDÜL ÖMER,AYSAL NAMIK
Ömer Ündül Özgün Makale
Jeolojik kaynaklarda radyoaktivite ve etkileri
Uluslararası Katılımlı 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 12 Kasım 2015
ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Davetli konuşmacı
YÜZEY SULARI VE SEDİMANLARDA ARSENİĞİN DAĞILIMINI VE BOLLUĞUNU ETKİLEYEN JEOMİKROBİYOLOJİK SÜREÇLER BALIKESİR BALYA SAHASI ÖRNEĞİ
2.Tibbi Jeoloji Sempozyumu, Vol. 3, No. 56, 12 Kasım 2015
ÇELİK BALCI NURGÜL,SARI EROL,SERRA GÜL,DEMİREL CANSU
Nurgül Çelik Balcı Özet Bildiri
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
Güncel Acıgöl sedimanlarının karbon ve oksijen izotoporanları ve karbonat çökelim mekanizmaları açısındandeğerlendirilmesi /
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
ÇELİK BALCI NURGÜL,DEMİREL CANSU,SÖNMEZ MEHMET ŞEREF,KURT MEHMET ALİ
Nurgül Çelik Balcı Özet Bildiri
Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında Jeomekanik Davranış Modellerinin Önem
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 10 Nisan 2017
BOZKURTOĞLU ERKAN,OKAY NİLGÜN,ŞANS GÖKHAN,EYÜBOĞLU RAHMİ
Taşkısığı ve Çaltıçak köylerinde (Adapazarı) kullanılan suların brom (br) içeriği, kökeni ve sağlık etkisi ( The bromıne (Br) rati in water used in Taşkısığı and Çaltıçak villages (Adapazarı, Sakarya), origın and health effect)
Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 23 Nisan 2018, s. 863-866
AKIN CAN,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
istanbul Beylikdüzü Grpınar Bölgesi Kıyı Heylanlarının (Pekmez, Göl, Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,DELİBAY ANIL,KARAOĞLAN GÜLÇİN,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
Gökhan Şans Özet Bildiri
Türkiye kömürlerinin sağlık açısından değerlendirilmesi Uluslararası Katılımlı
Uluslararası Katılımlı 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 12 Kasım 2015, s. 123-124
TOPRAK SELAMİ,ERARSLAN CEMİLE,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Batı Anadolu’nun Son 320 Bin Yıllık Yüksek Çözünürlüklü İklim Ve Çevre Kayıtları: Acıgöl Çökel Kayıtları
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 10 Nisan 2017
AKÇER ÖN SENA,ÖN ZEKİ BORA,AKKİRAZ MEHMET SERKAN,HELVACI CAHİT,ÇAĞATAY MEMET NAMIK,SAKINÇ MEHMET,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,ACAR DURSUN,GÜNDOĞAN İBRAHİM,WULF SABİNE,SANCAR ÜMMÜHAN SADET,VEİGAS JAVİER GARCİA,BÜYÜKMERİÇ YEŞİM,DANLADİ ILİYA BAUCHİ,SALİHOĞLU RANA,ŞEN ÖMER LÜTFİ,ÖZDOĞAN NEHMET,APPELT OONA
Kürşad Kadir Eriş Özet Bildiri
Salda Gölü (B. Anadolu) Çökel Kayıtlarinda Orta-Geç Holosen Yüksek Çözünürlüklü İKli̇m Kayıtları
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
AKÇER ÖN SENA,ÖN ZEKİ BORA,ÇAĞATAY MEMET NAMIK,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,SAKINÇ MEHMET,WULF SABİNE,HELVACI CAHİT,ACAR DURSUN,GÜNDOĞAN İBRAHİM,AKKİRAZ MEHMET SERKAN,SANCAR ÜMMÜHAN SADET,VEİGAS JAVİER GARCİA,DANLADİ ILİYA BAUCHİ,SALİHOĞLU RANA,BÜYÜKMERİÇ YEŞİM,OONA APPELT,ŞEN ÖMER LÜTFİ,ÖZDOĞAN MEHMET
Kürşad Kadir Eriş Özet Bildiri
LAMİNALI SEDİMANLARI BOZMADAN ALABİLENDENENMİŞ YENİ BİR HİBRİD GRAVİTE-ÇEKİÇKAROTİYER
70. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, ANKARA/TÜRKİYE, No. 132, 10 Nisan 2017, s. 98-99
ACAR DURSUN,MEYDAN AYŞEGÜL FERAY,BİLTEKİN DEMET,SARI EROL,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,AKÇER ÖN SENA,ARSLAN TUĞÇE NAGEHAN,ÇAĞATAY MEMET NAMIK
Kürşad Kadir Eriş Özet Bildiri
Gemlik Körkezi, Marmara Denizi Geç Pleyistosen-Holosen Deniz seviyesi ve İklim Değişimleri Çoklu Parametre Verilerinden Bulgular
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
FİLİKÇİ BETÜL,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,ÇAĞATAY MEMET NAMIK,POLONİA ALİNA,SABUNCU ASEN
Kürşad Kadir Eriş Özet Bildiri
TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA POLEN OLMAYAN FOSİLPALİNOMORFLAR: GEÇ HOLOSEN PALEOÇEVRESELDEĞİŞİMLERİNİN YORUMLANMASINDA BİR GÖSTERGE
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 Nisan 2017
BİLTEKİN DEMET,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,ÇAĞATAY MEMET NAMIK,AKÇER ÖN SENA,ÜLGEN UMUT BARIŞ,DAMCI EMRE,ARSLAN TUĞÇE NAGİHAN,ACAR DURSUN
Kürşad Kadir Eriş Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930