ARAMA SONUÇLARI

Toplam 223 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

KİLLİ KAYALARDA İLERLEYİŞ GÖSTEREN YENİLME MEKANİZMALARININ ÜÇ-BOYUTLU AYRIK MODELLEME YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23 Nisan 2018
DİNÇ GÖĞÜŞ ŞAZİYE ÖZGE,SCHOLTES LUC
Fırtına baskın bir şelfteki fasiyes ve süreçler Çorum Lütesyen havzası Orta Anadolu
Türkiye jeoloji Bülteni, Şubat 1996
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Orhaniye Güvenç KB Ankara karasal çökellerinin Paleosen Erken Eosen sedimanter evrimi
Türkiye Jeoloji Bülteni, Nisan 1995
OCAKOĞLU FARUK,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Jeolojik kaynaklarda radyoaktivite ve etkileri
Uluslararası Katılımlı 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 12 Kasım 2015
ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Davetli konuşmacı
Türkiye nin jeolojik yapısı açısından radon 222Rn dağılımı ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi
Uluslararası Katılımlı 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 12 Kasım 2015, s. 21-22
NİLGÜN ÇELEBİ,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,TAŞKIN HALİM,BERNA ÖZÇINAR,ALBAYRAK N
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Türkiye kömürlerinin sağlık açısından değerlendirilmesi Uluslararası Katılımlı
Uluslararası Katılımlı 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 12 Kasım 2015, s. 123-124
TOPRAK SELAMİ,ERARSLAN CEMİLE,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Yüksek fon radyasyonlu alanlarda yeraltı sularının radyonüklid içeriği ve ilişkili radyolojik sağlık risklerine ilişkin ilk bulgular, Ayvacık örneği, Çanakkale
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 24 Mayıs 2021, s. 991-995
TOP GÜLCAN, ERARSLAN CEMİLE, ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL, KARACIK ZEKİYE, DEMİROĞLU MUHTEREM
Yüksel Örgün Tutay Tam metin bildiri
Orhaneli Bursa Topuk Krom Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Rezerv Hesabı
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13 Nisan 2013
AKÇA FEHMİ AŞAN,KOCATÜRK HÜSEYİN,SENDİR HÜSEYİN
Hüseyin Kocatürk Özet Bildiri
. Orhaneli (Bursa) Topuk Krom Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Rezerv Hesabı
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2013
AKCA F.A., KOCATURK H., SENDIR H., SARIIZ K.
Tıbbi Jeoloji jeolojik Ortamların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Ankara/TÜRKİYE, 2011, MATEK Matbaası
ARIK FETULLAH,BABA ALPER,BAYRAK DURSUN,ÇELİK BALCI NURGÜL,ÇELİK KARAKAYA MUAZZEZ,DEMİREL ÜMİT,GÜNDÜZ ORHAN,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,YÜCE GALİP
Yüksel Örgün Tutay Kitap Tercümesi
Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması
jEOLOJİ Mühendisliği Dergisi, Vol. 44, No. 1, Haziran 2020, s. 79-98, ISSN: 1016-9172
DEMİROĞLU MUHTEREM,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özgün Makale
Menteş Havzası Yeraltı sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri (Yahyalı- Kayseri)
Türkiye Jeoloji Bülteni, Vol. 59, No. 3, Ocak 2016, s. 275-297, ISSN: 1016-9164
DEMİROĞLU MUHTEREM,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özgün Makale
Kentsel Planlamada Jeokimyasal Unsurların Önemi
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019
YILMAZ ŞAHİN SABAH,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,AYSAL NAMIK
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Kırsal alanda jeolojik ortamın ev içi radon seviyesine etkisi: Ezine (Çanakkale) örneği (effect of geologıcal envıronment on ındoor radon level ın rural area: ezine (Çanakkale) example)
Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 23 Nisan 2018, s. 923-926
ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,ALTINSOY NESRİN,YILMAZ ŞAHİN SABAH,ATAKSOR BERNA,ÇELEBİ NİLGÜN
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
İstanbul’un tıbbı jeolojik risk zonları: ön çalışma (Medıcal geologıcal risk zones of İstanbul: Key study)
Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 23 Nisan 2018, s. 845-846
ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,ERARSLAN CEMİLE
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Taşkısığı ve Çaltıçak köylerinde (Adapazarı) kullanılan suların brom (br) içeriği, kökeni ve sağlık etkisi ( The bromıne (Br) rati in water used in Taşkısığı and Çaltıçak villages (Adapazarı, Sakarya), origın and health effect)
Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 23 Nisan 2018, s. 863-866
AKIN CAN,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL
Yüksel Örgün Tutay Özet Bildiri
Description of Kinematic of The Central Part of North Anatolian Fault with Using Geodetic Measurements
62. Türkiye Uluslararası Jeoloji Kurultayı, 13 Nisan 2009
YAVAŞOĞLU HAKAN,TARI ERGİN,TÜYSÜZ OKAN,ÇAKIR ZİYADİN,ALTIN MEHMET UĞUR,TARI UFUK
Hasan Hakan Yavaşoğlu Özet Bildiri
Şeyl Türü Tekirler Nallıhan Ankara Kayaçlarının Organik Jeokimyasal İncelemeleri
35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Konya/TÜRKİYE, 4 Ekim 2010
DÖNER ZEYNEP, SARI ALİ, KOCA DERYA
Zeynep Döner Özet Bildiri
Marmara Denizi'nde TAMAM (Turkish American Marmara Multichannel) ve SoMAR (Southern Marmara) projeleri
Uluslararası katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 11 Nisan 2022
ATGIN ORHAN, ÇİFCİ GÜNAY, DONDURUR DERMAN, OKAY GÜNAYDIN SEDA, ÖZEL ÖZKAN, GÜRÇAY SAVAŞ, SORLİEN CHRİSTOPHER, STECKLER MİCHAEL, SEEBER LEONARDO, SHİLLİNGTON DONNA, KURT HÜLYA, İMREN CANER, BARIN BURCU, SARITAŞ HAKAN, KÜÇÜK MERT
Caner İmren Özet Bildiri
İstanbul Metrosu Sanayi İstasyonu Kuzey Yolcu salonu duvarlarında oluşan deformasyonların değerlendirilmesi
Mühendislik Jeoloji Bülteni, Vol. 30, Ocak 2010, s. 35-52
MAHMUTOĞLU YILMAZ,KİMENÇE BAHATTİN
Bahattin Kimençe Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930