ARAMA SONUÇLARI

Toplam 223 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı.
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Afete duyarlı planlama ve risk azaltma
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2013
OKAY N, AKMAN N, TEZER A
Nilgün Okay Bildiri
Afete duyarlı planlama ve risk azaltma
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2013
OKAY N, AKMAN N, TEZER A
Nilgün Okay Bildiri
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı.
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
PIONEERS IN OUR GEOLOGICAL CULTURAL HISTORY
71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 Nisan 2018
OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Özet Bildiri Bilim tarihi
Afete duyarlı planlama ve risk azaltma
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2013
OKAY N, AKMAN N, TEZER A
Nilgün Okay Bildiri
Creation and destruction of travertine monumental stones by earthquake faulting at Hiearapolis, Turkey, Volcanoes, Earthquakes and Archaeology.
2010, eological Society
HANCOCK PAUL,CHALMERS RHONA,ALTUNEL ERHAN,ÇAKIR ZİYADİN
Ziyadin Çakır Bilimsel KitapKitap Bölümü Jeoloji
Çamlıca Cami Ulaşım Tünellerinde Meydana Gelen Sorunların Mühendisilk Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi.
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5 “Kent ve Jeoloji”, 12 Mayıs 2017
TAZ FEYAT,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
Ayrışmanın İstanbul daki Kayaçların Mühendislik Özelliklerine Etkisi
İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyalti Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı, 29 Ocak 2010
TUĞRUL ATİYE,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
Orhaneli Ofiyolitinin CO2 Depolama Potansiyeline İlişkin Öncel Bulgular
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Nisan 2022
GÖÇMENGİL GÖNENÇ, ÜNAL ERCAN HATİCE, GÜLMEZ YILDIRIM FATMA, TOPKAFA MUSTAFA, ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul Dayklarının Dayanım ve Deformasyon Özellikleri.
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5 “Kent ve Jeoloji”, 12 Mayıs 2017
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, Aralık 2018, ISSN: 1016-9172
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA,TAZ FEYAT
Ömer Ündül Özgün Makale
Sülfatça Zengin Killi Kayaların Dayanım ve Deformasyon Özellikleri ile Gevrek Kırılma Süreçleri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2015
ÜNDÜL ÖMER,AMANN FLORİAN,KAİSER PETER
Ömer Ündül Özgün Makale
Gökçeada’da Yüzeylenen Andezit ve Riyodasit Bileşimli Kayaların İçyapı Özelliklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerine Etkileri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2016
ÜNDÜL ÖMER,AYSAL NAMIK
Ömer Ündül Özgün Makale
Çokal Baraj Yerinin Gelibolu Sıvılaşma Riski Değerlendirmesi
55.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Mart 2002
ÜNDÜL ÖMER,OKAY GÜRPINAR
Ömer Ündül Özet Bildiri
Türkiye nin Doğal Agrega Kaynakları
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 Nisan 2003
OKAY GÜRPINAR,ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul Bati Yakasindaki Karbonifer YaşliKayaçlarin Dayanim Özellikleri
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 Nisan 2014
ÜNDÜL ÖMER,AYSAL NAMIK
Ömer Ündül Özet Bildiri
Yerbilimleri Mekansal Bilgi Sistemi Tasarımı: JeoBİS
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 13 Nisan 2009
GÜNEY CANER,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Caner Güney Özet Bildiri
Türkiye nin Akdeniz Sahillerindeki yalıtaşlarının Holosen deniz düzeyi oynamaları ve tektonizma açısından önemi
Türkiye Jeoloji Bülteni, 2009
ÇİNER TAHSİN ATTİLA,DESRUELLES STEPHANE,ERİC FOUACHE,KOŞUN ERDAL,DALONGEVİLLE REMİ
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930