ARAMA SONUÇLARI

Toplam 133 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bor doplu CVD grafen üretimi ve yakıt pili performansı
BOR DERGİSİ, Vol. 4, No. 3, Ocak 2019, s. 141-147, ISSN: 2149-9020
YAZICI MEHMET SUHA
Sodyum bor hidrürden hidrojen eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2006
MEHMET SAİT İZGİ
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor karbür ve titanyum tozlarından hareketle spark plazma sinterleme tekniği ile bor karbür esaslı kompozit üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
UFUK ŞAHİN
Filiz Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor karbür / bor karbür silisyum tabakalı kompozitlerin spark plazma sinterleme tekniği ile üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ELA ÇAĞLAR
Filiz Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor karbür/alüminyum kompozitlerinin üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
ÖZGÜR ÖZDEMİR
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Su/atıksulardan bor giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BAHRİYE ERYILDIZ
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor karbür tozlarının tane boyutunun oksidasyon özelliği kullanılarak küçültülmesi
7th International Metallurgy and Materials Congressand Exhibition
GOLLER G, TOY C, UNAL E, TEKİN A
Gültekin Göller Özet Bildiri
Bor Karbür Titanyum Borür Seramiklerinin Spark Plazma Sinterleme SPS Metoduyla Üretimi ve Karakterizasyonu
IMMC’15, International Metallurgy & Materials Congress
UYGUN B, GOLLER G, YUCEL O, SAHİN F
Gültekin Göller Tam metin bildiri
Meşe Palamudundan Üretilen Tanen ile Atık Sulardan Bor Giderimi
13.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van/TÜRKİYE, 3 Eylül 2018
ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
Pektin ve bor bileşikleri içeren hidrojel yara örtüsü tasarımı ve prokain salımı.
EurosianBiochem,, Ankara/TÜRKİYE, 1 Mart 2020
İYİSAN NERGİSHAN, KOCAAĞA AYŞE BANU, GÜNER FATMA SENİHA
Ayşe Banu Kocaağa Özet Bildiri
improving service performance of gear steel via CRTD-Bor
19.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongres, 25 Ekim 2018
KARTAL ŞİRELİ GÜLDEM,OK ALAADDİN CEM,TİMUR SERVET İBRAHİM
Servet İbrahim Timur Tam metin bildiri
TiB2 coating on different substrates via dual process: CAPVD and CRTD-Bor
MEHRAN KARİMZADEHKHOEİ
Güldem Kartal Şireli Tez Doktora Tamamlandı
Vites dişli çeliğinin KRTD-bor yöntemi ile borlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ALAADDİN CEM OK
Güldem Kartal Şireli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akımsız nikel fosfor/nikel bor dubleks kaplamaların korozyon ve aşınma dirençlerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
GÖKÇE DİL
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fonksiyonel hale getirilmiş PVC esaslı adsorban ile sulu çözeltilerden bor giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ALİM SERHAT USLU
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sülfonamid esaslı N-metil-D-glukamin fonksiyonlu polimerik sorbentle sulu çözeltilerden bor giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
GÜMRAH GİRAY
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
N-(2-hidroksietil) amidlerin bor esterleri üzerinden 2-oksazolinlerin sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
BARIŞ İLKGÜL
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor esterleri üzerinden alkil sülfatların sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CEM EMRE AKBAŞ
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Maden kırıcılarda kullanılan beyaz dökme demirlerde bor katkısının ve ısıl işlemin mekanik özelliklere etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÜRKAN KAZDAL
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ditiyeno[3,2-b;3′,2′-d]tiyofen (DTT)–bor içeren donör akseptör sistemlerin sentezleri ve özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EMİNE BİLLUR SEVİNİŞ
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930