ARAMA SONUÇLARI

Toplam 129 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fonksiyonel hale getirilmiş PVC esaslı adsorban ile sulu çözeltilerden bor giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ALİM SERHAT USLU
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
A parametric design proposal for multi-story residential buildings to enhance daylight performance
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
HAKAN OĞUZ BOR
Sema Alaçam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tiyenotiyofen ve bor içeren floresans materyallerin sentez ve karakterizasyonları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SEBAHAT TOPAL
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ditiyeno[3,2-b;3′,2′-d]tiyofen (DTT)–bor içeren donör akseptör sistemlerin sentezleri ve özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EMİNE BİLLUR SEVİNİŞ
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektronik ve optoelektronik uygulamalar için siyanofenil tiyenotiyofen ve bor içeren materyaller
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
RECEP İŞÇİ
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor içeren donör-akseptör (D-A) organik materyallerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ONUR ŞAHİN
Turan Öztürk Tez Doktora Tamamlandı
Organik ışık yayan diodlar ve güneş pili uygulamaları için tiyenotiyofen ve bor türevli moleküllerin sentezi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
PELİN ULUKAN
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tiyenotiyofen ve bor içeren OLED materyallerinin sentez ve karakterizasyonları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GAREN SUNA
Turan Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tungsten borür/tungsten karbür kompozit tozlarının tungsten oksit ve yerli bor oksit hammaddelerinden katı hal sentezleme yöntemi ile üretimi
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2019
BERK ŞENYURT
Duygu Ağaoğulları Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Jeotermal sulardan bor giderimi için yenilikçi hidrofobik membran distilasyonu membranlarının üretilmesi ve proses geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, 2019
BAHAR ÖZBEY ÜNAL
İsmail Koyuncu Tez Doktora Tamamlandı
Yakıt pili yardımıyla bor bileşiklerinden güç üretiminin parametrik araştırılması ve termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, 2005
MURAT AY
Adnan Midilli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hava boşluklu / vakum membran distilasyonu prosesleri kullanılarak jeotermal sulardan bor giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ELİFNUR GEZMİŞ YAVUZ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Takım çeliğinin KRTD-bor yöntemi ile borlanması ve süreçlerinin optimizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
HAMİT YÜCE
Güldem Kartal Şireli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor karbür katkılı PMMA (polimetil metakrilat) polimerkompozitlerin ATRP metodu ile sentezi ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
DUYGU TULUK TÜRKMANİ
Cüneyt Arslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
TiB2 coating on different substrates via dual process: CAPVD and CRTD-Bor
MEHRAN KARİMZADEHKHOEİ
Güldem Kartal Şireli Tez Doktora Tamamlandı
Vites dişli çeliğinin KRTD-bor yöntemi ile borlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ALAADDİN CEM OK
Güldem Kartal Şireli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katodik redüksiyon-termal difüzyon yöntemi ile metallerin borlanması (KRTD-bor) ve süreçlerin optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÜLDEM KARTAL
Servet İbrahim Timur Tez Doktora Tamamlandı
AISI 304l paslanmaz çeliğin KRTD-BOR yöntemi ile borlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MERVE SERT
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Grafen nano partikül ilavesinin akımsız nikel bor kaplamaya etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÇAĞDAŞ ÇAY
Turgut Gülmez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Potasyum bor hidrür (KBH4) hidrolizinin çeşitli katalizörler varlığında farklı parametrelere bağlı olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019
MEHMET SALİH KESKİN
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930