ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Dairesellikten kaçıklığın silindirik kabuk yapıların burkulma basıncına etkilerinin incelenmesi ve denizaltı mukavim teknesi burkulma analizi tatbiki
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
BAYCAN TOPTAŞ
Ahmet Ergin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Burkulma esnasındaki dış yük davranışının hesaba katıldığı değişken kesitli dairesel çubukların taşıma matrisi yöntemiyle düzlem içi burkulma yükü hesabı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
ÖZGÜR ÖZÇIKRIKÇI
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dikdörtgen ve Daire Kesitli Yığma Narin Kolonların Burkulma Yüklerinin Karşılaştırılması
Journal of Polytechnic, Vol. 24, No. 1, Ocak 2021, s. 131-142, ISSN: 1302-0900
GÜREL MUHAMMET ARİF, İZOL RABİA, İPEKYÜZ BEYHAN, BÜYÜKTAŞKIN HALET ALMILA, PEKGÖKGÖZ RECEP KADİR
FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ KÜRESEL KABUKLARIN BURKULMA SONRASI DAVRANIŞLARI
TUMTMK, 15. Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, Turkey., Isparta/TÜRKİYE, 3 Eylül 2007, s. 811-815
GÜNEŞ RECEP,APALAK MUSTAFA KEMAL,TAŞDEMİR HACI ABDULLAH
Winkler Zeminine Oturan Dikdörtgen Plakların Yarı Sayısal Burkulma Analizi
XII Ulusal Mekanik Kongresi, 12 Eylül 2001
GEDİKLİ ABDULLAH,KİMENÇE BAHATTİN,ERGÜVEN MUAMMER ERTAÇ
Bahattin Kimençe Tam metin bildiri
Çapraz tabakalı kompozit doğru eksenli kirişlerin burkulma analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÖKHAN ÖZKAN
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elastik çubuk ve çerçeve sistemlerin burkulma yüklerinin varyasyonel türev ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ARİF GÜRSOY
Nihal Eratlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden üretilen plakların mekanik ve ısıl yükler altındaki burkulma analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
İBRAHİM UTKU AKTAŞ
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişken açılı elyaf kompozitlerin uygulanabilirlik açısından yeni bir tasarım yaklaşımı ve diferansiyel evrim ile burkulma yükü optimizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
UMUT BEYAZGÜL
Zahit Mecitoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişken açılı elyaf kompozitlerin uygulanabilirlik açısından yeni bir tasarım yaklaşımı ve diferansiyel evrim ile burkulma yükü optimizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
UMUT BEYAZGÜL
Demet Balkan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çelik kafes kirişli köprülerde bayrak levhası burkulma davranışının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
NURGÜL KAYA
Ömer Tuğrul Turan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eğik kiriş-kolon yapıların farklı sınır şartları altında diferansiyel dönüşüm metodu kullanarak burkulma analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
AYŞE ÖZKAN
İbrahim Özkol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişken kesitli dairesel eksenli çubuklarda başlangıç değerler yöntemiyle burkulma yüklerinin bulunması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
SERDAR GÜVENÇLİ
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon nanotüplerin burkulma yüklerinin hesabı için yaklaşık yöntem
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ALİ ŞAHİN
Reha Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yerel olmayan Timoshenko çubuklarında burkulma probleminin başlangıç değerleri yöntemiyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
EROL DEMİRKAN
Reha Artan Tez Doktora Tamamlandı
İnce cidarlı silindirik kompozit kabukların eksenel yükleme durumunda burkulma davranışlarının analitik ve sonlu eleman yöntemleri ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
RAZI KALANTARI OSGOUEI
Ekrem Tüfekci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnce cidarlı silindirik kompozit yapıların yanal basınç altında burkulma davranışlarının analitik ve sonlu eleman yöntemleriyle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MURAT EMRE ÖZTÜRK
Ekrem Tüfekci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ELASTİK ZEMİNLE ETKİLEŞEN NİSPETEN KALIN PLAĞIN KARIŞIK SONLU ELEMANLARLA BURKULMA ANALİZİ
21. Ulusal Mekanik Kongresi, Niğde/TÜRKİYE, 2 Eylül 2019, s. 774-780
KUTLU AKİF, OMURTAG MEHMET HAKKI
Akif Kutlu Tam metin bildiri
ELASTİK ZEMİN ÜZERİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞLERİN YAYILI YÜK ETKİSİ ALTINDA BURKULMA ANALİZİ
21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, 2 Eylül 2019
DOĞRUOĞLU ALİ NURİ,KÖMÜRCÜ SEDAT
Sedat Kömürcü Tam metin bildiri
Buckling Analysis of Nanobeams Based on Nonlocal Timoshenko Beam Model by the Method of Initial Values
International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 19, No. 04, Nisan 2019, s. 1950036, ISSN: 0219-4554","1793-6764
DEMİRKAN EROL,ARTAN REHA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930