ARAMA SONUÇLARI

Toplam 208 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

TUTGA, Depremler ve Büyük Ölçekli Çalışmalar
TUJK 2002 Bilimsel Toplantısı - Tektonik ve Jeodezik Ağlar, Bursa/TÜRKİYE, 10 Ekim 2002
ALİOSMANOĞLU ŞEBNEM,ÇELİK RAHMİ NURHAN,ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Kesiti Kademeli Değişen Kirişlerin Büyük Genlikli Titreşimleri
V. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Bursa, 1991
ALAEDDİN ARPACI, EKREM TUFEKCİ
Mehmet Alaittin Arpacı Tam metin bildiri
Kirişlerin Büyük Genlikli Titreşimlerine Dönme Eylemsizliğinin Etkisi
IV. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Yalova,1990
ALAEDDİN ARPACI, EKREM TUFEKCİ
Mehmet Alaittin Arpacı Tam metin bildiri
Kirişlerin Büyük Genlikli Titreşimleri
IV. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Yalova,1990
ALAEDDİN ARPACI, EKREM TUFEKCİ
Mehmet Alaittin Arpacı Tam metin bildiri
Büyük Ölçekli Ulaşım Yatırımlarına Yönelik Hukuksal Süreçlerin İncelenmesi
2017, Isparta Üniversitesi Yayını
İNCE EC, TURK Ş Ş
Açık alanda bulunan büyük objelerin 3 boyutlu modellenmesi Güncel Geomatik Mühendisliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması
8.Ulusal Mühendislik Öçlmeleri Sempozyumu, 19 Ekim 2016
SEREN AYCAN,DEMİREL HANDE
Hande Demirel Tam metin bildiri
Büyük Ölçekli Yüzer Yapıların (BYY) Hidroelastik Analizi
20. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa/TÜRKİYE, 5 Eylül 2017
TUNCA ENES,UĞURLU BAHADIR
Enes Tunca Tam metin bildiri
Kirişlerin Büyük Genlikli Titreşimlerine Dönme Eylemsizliğinin Etkisi
IV. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 12 Eylül 1990
ARPACI MEHMET ALAİTTİN,TÜFEKCİ EKREM
Ekrem Tüfekci Tam metin bildiri
Kirişlerin Büyük Genlikli Titreşimleri
IV. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İstanbul-Yalova/TÜRKİYE, 12 Eylül 1990
ARPACI MEHMET ALAİTTİN,TÜFEKCİ EKREM
Ekrem Tüfekci Tam metin bildiri
Şekil Bellek Alaşımı ile Kısmi olarak Gömülü Plakaların Büyük Isısal Çökmesi ve Titreşim Analizi
Kayseri Havacılık Sempozyomu, 13 Mayıs 2004
DOĞAN VEDAT ZİYA,KARADAS MUCAHİT,KONYA ZEHRA
Vedat Ziya Doğan Tam metin bildiri
Arap Milliyetçilik Hareketlerine Farklı Bir Bakış: Basra Vilayeti Örneği ve Seyyid Talib el-Nakib (1908- 1914)
Medeniyetler Merkezi ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu, 6 Nisan 2018
KURT BURCU
Burcu Kurt Tam metin bildiri
Bir Büyük Mimar ve Bir Mimar Ya da Mimarlık Ciddi İştir
Mimarlık Dekorasyon, Temmuz 1991
ŞENER SİNAN MERT
Sinan Mert Şener Özgün Makale
STİFNERLİ PANELLERİN ELASTİK BÜYÜK DEFORMAYON ANALİZİ
XX. Ulusal Mekanik Kongresi, 5 Eylül 2017
ÖZDEMİR MURAT,ERGİN AHMET
Ahmet Ergin Tam metin bildiri
Büyük Ölçekli Yüzer Yapıların (BYY) Hidroelastik Analizi
20. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa/TÜRKİYE, 5 Eylül 2017
TUNCA ENES,UĞURLU BAHADIR
Bahadır Uğurlu Tam metin bildiri
Romanca Çalmanın Ustünlüğü: Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası
porte akademik, Ocak 2010, ISSN: 2146-2453
İNCEDERE ZEYNEP GONCA
Zeynep Gonca İncedere Özgün Makale
çanakkale geçilmez, atatürk ve çanakkale destanı
itü büyük toplantı salonu, 25 Kasım 1994
CENK ÖZTÜRK, SERDAR ÖZTÜRK
Cenk Öztürk Sanatsal Faaliyet SERGİ
Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri
AASSM Büyük Salon, 25 Eylül 2017
DOKUZ EYLÜL SENFONİ ORKESTRASI, HAKAN ŞENSOY, İDİL BİRET
Ahmet Hakan Şensoy Sanatsal Faaliyet SERGİ
Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri
AASSM Büyük Salon, 20 Mart 2017
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ODA ORKESTRASI, HAKAN ŞENSOY
Ahmet Hakan Şensoy Sanatsal Faaliyet SERGİ
Le Dıvas, Levent Gündüz Konseri
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon, 28 Şubat 2017
FLARMONİA İZMİR, HAKAN ŞENSOY
Ahmet Hakan Şensoy Sanatsal Faaliyet SERGİ
Güle Güle Müzikli Oyunu - Orijinal Müzik Bestesi
Profilo AVM - Büyük Salın, 10 Şubat 2016 - 17 Şubat 2016
Recep Gül Sanatsal Faaliyet Diğer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930