ARAMA SONUÇLARI

Toplam 49 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Einstein-Cartan-Dirac theory in (12)-dimensions
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Vol. 73, No. 1, Ocak 2013, ISSN: 1434-6044
DERELİ DÜNDAR TEKİN,ÖZDEMİR NEŞE,SERT ÖZCAN
Neşe Özdemir Özgün Makale
m-Quasi Einstein Spacetime and Its Applications
Mathematical Days in Sofia (MDS), Sofya/BULGARİSTAN, 10 Temmuz 2017
GÜLER SİNEM, ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
Hyper Generalized Quasi Einstein Manifolds Satisfying Certain Ricci Conditions
International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul/TÜRKİYE, 8 Haziran 2015
ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN,GÜLER SİNEM
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
On Some Classes of Generalized Quasi Einstein Manifolds
XVIII. Geometrical Seminar, 25 Mayıs 2014
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
On Conformally Flat Generalized Quasi Einstein Manifolds
International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, İstanbul/TÜRKİYE, 2 Haziran 2013
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
On some generalized Einstein metric conditions
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
İLKER TUNÇ
Zerrin Şentürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Semi-simetrik metrik konneksiyonlu Einstein uzayları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
TONGUÇ ÇAĞIN
Elif Canfes Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Viscosity predictions of fayalite slags by modified quasichemical model and Einstein-Roscoe equation route
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FARUK KAYA
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Conformal mappings preserving the Einstein tensor of Weyl spaces
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
MERVE GÜRLEK
Gülçin Çivi Bilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
A Study of Generalized Quasi Einstein Spacetimes with Applications in General Relativity
International Journal of Theoretical Physics, Vol. 55, No. 1, Ocak 2016, s. 548-562, ISSN: 0020-7748
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özgün Makale
On Some Classes of Generalized Quasi Einstein Manifolds
Filomat, Vol. 29, No. 3, 2015, s. 443-456, ISSN: 0354-5180
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özgün Makale
On Ricci Symmetric Generalized Quasi Einstein Spacetimes
Miskolc Mathematical Notes, Vol. 16, No. 2, 2015, s. 853-868, ISSN: 1787-2405
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özgün Makale
Conformal mappings preserving the Einstein tensor of Weyl manifolds
The Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 41, No. 2, 2015, s. 463-475
ÇİVİ GÜLÇİN,MERVE GÜRLEK
Gülçin Çivi Bilir Özgün Makale
On almost Pseudo Ricci symmetric generalized Quasi Einstein manifolds
The 13th International Conference of Tensor Society on Differential Geometry and Its Applications, and İnformatics besides, 2 Eylül 2013
KIRIK BAHAR, ZENGİN ÖZEN FÜSUN
Füsun Zengin Özet Bildiri
Generalized Quasi Einstein manifolds admitting special vector fields
Joint Events of Colloquium on Differential Geometry and Its Applications and IX-th International Conference on Finsler Extensions of Relativity Theory, 25 Ağustos 2013
KIRIK BAHAR, ZENGİN ÖZEN FÜSUN
Füsun Zengin Özet Bildiri
Generalized Einstein Tensor for L Weyl spaces
APLIMAT, BRATİSLAVA/SLOVAKYA, Vol. 1, No. 1, 5 Şubat 2013, s. 518-530
ÖZDEMİR FATMA,TÜRKOĞLU MUSTAFA DENİZ
On Quasi-Einstein Weyl manifolds
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 14, No. 09, Eylül 2017, s. 1750122, ISSN: 0219-8878
GÜL İLHAN,CANFES ELİF
Elif Canfes Özgün Makale
Conformally Flat Special Generalized Quasi Einstein Spacetimes
The 13th International Conference of Tensor Society on Differential Geometry and Its Applications, and Informatics Besides, 3 Eylül 2013
ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN,GÜLER SİNEM
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
Genelleştirilmiş Yarı Einstein Manifoldlarının Bazı Özellikleri
7. Ankara Matematik Günleri, Ankara/TÜRKİYE, 31 Mayıs 2012
GÜLER SİNEM,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
On the structure of Ricci solitons on gradient Einstein-type manifolds
2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van/TÜRKİYE, 11 Eylül 2018, s. 52-52
ATASEVER MERVE,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930