ARAMA SONUÇLARI

Toplam 276 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Elektrik ark ocağı çelikhane cürufunun farklı karayolu bitümlü sıcak karışım tabakalarında kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
RAHMİ SÜLEYMAN DEMİRCAN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik dağıtım şebekeleri için CBS tabanlı kesinti analiz sistemi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
YASEMİN BÜŞRA KARAKAŞ
Zaide Duran Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik enerjisi nakil hattı projelerinde irtifak hakkı değer tespitinde kullanılacak bir model önerisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
MUSTAFA YILMAZ
Reha Metin Alkan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark fırını cürufunun karayolu esnek üst yapı aşınma ve binder tabakalarında agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ONUR DEMİR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark fırını cürufunun yapay agrega olarak esnek üst yapılarda çimento bağlayıcılı granüler temel tabakasında kullanılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
IRMAK SEMA SEREN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı cürufunun yapay agrega olarak karayolu inşaatı dolgu ve granüler tabakalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ÖZGÜR HASANÇEBİOĞLU
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Esnek üstyapıların aşınma tabakasında elektrik ark fırını cürufunun agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AHMET OZAN KAYA
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taş mastik asfaltta elektrik ark fırını cürufunun agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması ve doğal agrega ile karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FERHAT ALTAN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı fırını cürufunun karayolu esnek üstyapısı aşınma tabakası için eğilme dayanımı üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BURAK YAR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de elektrik santralleri ve rüzgar enerjisi: Üretim ve arazi kullanımı ilişkilendirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MERT ANAMERİÇ
Şinasi Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir elektrik tahrikli otomobilin modellenmesi ve simulasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ABDULHAMİT SAN
Salman Kurtulan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Medya sektöründe elektrik enerji kalitesinin harmonik yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
İLTER CON
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Orta ölçekli bir otelin elektrik enerjisinin hibrit sistemler ile modellenmesi ve optimizasyonu
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MEHMET ERCAN DİNÇSOY
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde evsel elektrik ihtiyacının çatı üstü fotovoltaik sistemler ile karşılanmasının ekonomik analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYTEN ÖZKÖK
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik motorlarında enerji verimliliği mevzuatının türkiye pazarına etkisinin analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SERDAR BÜYÜK
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik talebi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
EDA BOLTÜRK
Başar Öztayşi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik üretiminde kullanılan gaz türbinlerinin incelenmesi ve benzetimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
BİROL ÇİFTKAYA
Ayşen Demirören Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gökçeada'da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
UĞUR YILMAZ
Ayşen Demirören Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sarıyer-Çayırbaşı karayolu tüneli elektrik sistemi harmonik analizi ve filtre tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AHMET UĞUR BAĞATIR
Ayşen Demirören Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akıllı sayaç kullanımının Türkiye'de konutlarda elektrik tüketimi ve harcamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HÜSEYİN KARAKAŞ
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930