ARAMA SONUÇLARI

Toplam 21 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Zamana Bağlı Heyelan Sürekliliği ve Dağılımına Bağlı Heyelan Tehlike Değerlendirmesi
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018, s. 52-54
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
KELKİT ÇAYI VADİSİNDE (UMURCA-KOYULHİSAR ARASI) HEYELAN RİSKİNİN BELİRLENMESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2018
MEHMET EMİN CİHANGİR
Tolga Görüm Tez Doktora Devam Ediyor
Kelkit Çayı vadisinde (Umurca-Koyulhisar arası) heyelan riskinin belirlenmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2018
MEHMET EMİN CİHANGİR
Tolga Görüm Tez Doktora Tamamlandı
Doğu Karadeniz bölgesi (Rize, Trabzon, Giresun) heyelan-yağış ilişkisinin incelenmesi ve minimum eşik değerlerinin belirlenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
HAKKI BALTACI
Mehmet Karaca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
CBS ortamında gerçeğe yakın zamanlı heyelan tahmini-Rize örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
EMİN YAHYA MENTEŞE
Ergin Tarı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Hopa Sel Taşkınları ve Alınabilecek Kontrol Önlemleri
Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 27 Nisan 2016, s. 25-26
ÇELİK HÜSEYİN EMRULLAH,KADIOĞLU MİKDAT,CIĞIZOĞLU HİKMET KEREM,KURDOĞLU OĞUZ,İNAN MUHİTTİN,KURT TAYFUN
Mikdat Kadıoğlu Özet Bildiri
Ambarlı Liman Bölgesinde Heyelan İzleme Çalışmalarında Son Durum
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 4. Mühendislik Ölçmeleri S, TRABZON/TÜRKİYE, 14 Ekim 2009, s. 152-163
KALKAN YUNUS,ALKAN REHA METİN,BİLGİ SERDAR
Serdar Bilgi Tam metin bildiri
Jeomorfoloji Temelli Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirilmesi
V. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Elazığ/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 12 Ekim 2017, s. 96-96
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
Heyelan tetikleyici faktörlerine bağlı mekânsal hassasiyet değerlendirmesi
Türk Coğrafya Dergisi, No. 70, Mayıs 2018, s. 133-142, ISSN: 1302-5856
CİHANGİR MEHMET EMİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özgün Makale
Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarindaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği
TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, Vol. 1, 21 Mayıs 2015, s. 48-51
TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,ORHAN SELÇUK
Tolga Görüm Tam metin bildiri
Türkiye Ölümcül Heyelan Arşiv Envanteri (1929-2018)
International Disaster Resilience Congress (IDRC), Eskişehir/TÜRKİYE, 26 Haziran 2019, s. 1109-1110
FİDAN SEÇKİN,GÖRÜM TOLGA
Tolga Görüm Özet Bildiri
Çok Zamanlı Heyelan Aktivitesinin Belirlenmesinde Jeomorfolojik Bir Yaklaşım
TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, No. 65, Ocak 2015, s. 47-58, ISSN: 1308-9773
GÖRÜM TOLGA,NEFESLİOĞLU HAKAN AHMET
Tolga Görüm Özgün Makale
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
SİİRT MADENKÖY AÇIK OCAK İŞLETMESİNDE MEYDANAGELEN KÜTLE HAREKETİNİN, SONLU ELEMANLARYÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 2018, Ankara/TÜRKİYE, 11 Ekim 2018
KORKUT MEHMET,ŞANS GÖKHAN,YAVUZ ENVER VURAL
İstanbul-Beylikdüzü, Gürpınar Bölgesi Kıyı Kesiminde Görülen Heyelanların (Pekmez, Gölyaka ve Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirmesi
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 28 Ocak 2019
ŞANS GÖKHAN,KARAOĞLU GÜLÇİN,DELİBAY ANIL,KARAGÜZEL REMZİ,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKGÜN GÜRKAN
İstanbul Büyükçekmece Heyelanının Mühendislik Jeolojisi ve Sismik Tetikleme Duraylılıklarının İncelenmesi
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 24 Mayıs 2021, s. 547-551
ŞANS GÖKHAN, KARAGÜZEL REMZİ, MAHMUTOĞLU YILMAZ
Doğu Karadeniz bölgesi heyelan-yağış ilişkisinin incelenmesi ve minimum eşik değerlerinin belirlenmesi
ULUSLARARASI KATLIMLI 1. METEOROLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara/TÜRKİYE, 27 Mayıs 2010, s. 49-62
BALTACI HAKKI,ŞEN ÖMER LÜTFİ,KARACA MEHMET
Ömer Lütfi Şen Tam metin bildiri
Şevlerin Uzun Süreli Stabilite Analizleri İçin Kayma Mukavemeti Parametrelerinin Belirlenmesi
Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 24 Ekim 2013, s. 285-291
İYİSAN RECEP, BAYIN SARIAHMETOĞLU AYŞEGÜL, ÇEVİKBİLEN GÖKHAN, HATİPOĞLU MUSTAFA
Gökhan Çevikbilen Tam metin bildiri
Şiddet-Sıklık-Süre Eğrilerinin Farklı Yığışımlı Olasılık Fonksiyonları Kullanılarak Çıkartılması ve Karşılaştırılması: Sarıyer Örneği
Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, TRABZON/TÜRKİYE, 24 Ekim 2013
GÜÇLÜ YAVUZ SELİM,ŞİŞMAN EYÜP
Yavuz Selim Güçlü Tam metin bildiri
Heyelan Envanter Bilgilerinin Toplanmasında İHA ve Mobil CBS Entegrasyonunun Kullanılması
TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 23 Ekim 2019
ÖZTÜRK OZAN, BİLGİLİOĞLU SÜLEYMAN SEFA, ŞEKER DURSUN ZAFER
Ozan Öztürk Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930