ARAMA SONUÇLARI

Toplam 37 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Karayolu inşaatında iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi: Türkiye için risk abağı önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ÖMER SABUNCU
Adem Faik İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zigana Karayolu Tünelinde şaft açma işleminde, kayaç özelliklerinin pilot delgi verimlilik parametrelerine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
PELİN KOÇAK
Ömür Acaroğlu Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de karayolu taşıtları kaynaklı emisyonların azaltılması için stratejiler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÖZAY USLU
Abdullah Hilmi Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karayolu güvenliği: iki şeritli kırsal yollarda güvenlik değerlendirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
BARAN ZENCİRKIRAN
Adem Faik İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark fırını cürufunun karayolu esnek üstyapı bitümlü temel tabakasında agrega olarak değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CEM MUTLUGELDİ
Adem Faik İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile karayolu ulaşımı için uygun gürültü perdesi yerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CİHAN ÖZBEK
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul karayolu yolcu taşımacılığında elektrikli araç kullanımının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
SERKAN VAROL
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lojistik sektörü karayolu taşımacılığında dinamik fiyat tahmin sisteminin tasarlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
AYŞENUR BUDAK
Alp Üstündağ Tez Doktora Tamamlandı
Karayolu tünellerinin projelendirilmesi aşamasında kullanılan kayaç parametreleri ile kaya sınıflama sistemleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
FURKAN ATALAY
Hakan Tunçdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı cürufunun yapay agrega olarak karayolu inşaatı dolgu ve granüler tabakalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ÖZGÜR HASANÇEBİOĞLU
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark fırını cürufunun karayolu esnek üst yapı aşınma ve binder tabakalarında agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ONUR DEMİR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karayolu ve Demiryolu Ulaşım Gürültülerinin ATO ve YTOnına bağlı olarak saptanması ve karşılaştırılması
İTÜ Dergisi, Vol. 50, No. 3, 2016, s. 9296
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
Karayolu ve Raylı Taşın Sistemlerinde Kaliteyi ve Yolcunun Seçimini Etkileyen Bazı Önemli Faktörler
İTÜ Dergisi, Vol. 49, No. 3, 1991, s. 24-32
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
Environment-Friendly School Bus Routing Problem With Heterogeneous Fleet: A Large-Scale Real Case
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2020, s. 1-11, ISSN: 1524-9050
HÜLAGÜ SELİN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Environment-Friendly School Bus Routing Problem With Heterogeneous Fleet: A Large-Scale Real Case
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2020, s. 1-11, ISSN: 1524-9050
HÜLAGÜ SELİN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Ulaştrıma altyapı projelerinin finansmanında Kamu-Özel İşbirliği - KÖİ: Genel bir değerlendirme ve oyun kuramı temelli bir öneri
Karayolu 4. Ulusal Kongresi, KGM Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2018
AKTİ SERCAN,SİLGU MEHMET ALİ,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Sercan Akti Tam metin bildiri
Ulaştrıma altyapı projelerinin finansmanında Kamu-Özel İşbirliği - KÖİ: Genel bir değerlendirme ve oyun kuramı temelli bir öneri
Karayolu 4. Ulusal Kongresi, KGM Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2018
AKTİ SERCAN,SİLGU MEHMET ALİ,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Hilmi Berk Çelikoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930