ARAMA SONUÇLARI

Toplam 34 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Jeomorfolojinin Karayolu Geçkisi Altyapı Yapım Maliyetine EtkisininÖrnek Kesimde İrdelenmesi
El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 5, No. 2, Ocak 2018, s. 298-309, ISSN: 2148-3736
ÖZTÜRK ONUR, BOZKURTOĞLU ERKAN
Karayolu ulaştırmasının çevresel etkilerinin azaltılmasında elektrikli araçlar ve Türkiye’xxdeki yeri
Karayolu 4. Ulusal Kongresi, KGM Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2018
HÜLAGÜ SELİN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Hilmi Berk Çelikoğlu Tam metin bildiri
Çamlıca – Libadiye Karayolu Tüneli Tahkimat İşlerinin İncelenmesi
Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi, YER 2018, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 11 Haziran 2018
ÖZMEK EMİRCAN,TUNÇDEMİR HAKAN,ERDOĞAN CEMALETTİN
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Karayolu Ulaşımı Erişilebilirlik Analizi
Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Ankara/TÜRKİYE, 28 Kasım 2018
DEMİREL HANDE,AKIN ÖMER
Hande Demirel Tam metin bildiri
Comparative evaluation of macro and micro approaches to emission modeling using GPS data: a case study
Transportation Research Procedia, Vol. 52, Ocak 2021, s. 629-636, ISSN: 2352-1465
HÜLAGÜ SELİN, ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Karayolu ve Demiryolunda Enerji Kullanımı Kirlilik İlişkisi
İTÜ Dergisi, Vol. 49, No. 4, 1991, s. 13-19
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
Otonom Kara Taşıtı: Otonobil
1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi, 26 Mayıs 2014
SEZER VOLKAN,GÖKAŞAN METİN
Volkan Sezer Tam metin bildiri
Karayolu tünellerinin projelendirilmesi aşamasında kullanılan kayaç parametreleri ile kaya sınıflama sistemleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
FURKAN ATALAY
Hakan Tunçdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
OECD ÜLKELERİ VE ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN KARAYOLU TRAFİK KAZALARININ İNCELENMESİ VE SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
GÜLFEM ATASAYAR
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Türkiye'de karayolu taşıtları kaynaklı emisyonların azaltılması için stratejiler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÖZAY USLU
Abdullah Hilmi Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Amasya – Aydınca Karayolu Tüneli yapımında karşılaşılan mühendislik jeolojisi problemlerinin değerlendirilmesi ve maliyetlere etkilerinin araştırılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2021
RECEP KARATAŞ
Ömer Ündül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zigana Karayolu Tünelinde şaft açma işleminde, kayaç özelliklerinin pilot delgi verimlilik parametrelerine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
PELİN KOÇAK
Ömür Acaroğlu Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı çelikhane cürufunun karayolu esnek üstyapı tabakalarında kullanımının ve karışım performansının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
FATİH YONAR
Murat Ergün Tez Doktora Tamamlandı
Karayolu projelerinde yeni teknolojilerin kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
EMRAH ERDEM ÖZLÜ
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lojistik sektörü karayolu taşımacılığında dinamik fiyat tahmin sisteminin tasarlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
AYŞENUR BUDAK
Alp Üstündağ Tez Doktora Tamamlandı
Elektrik ark ocağı cürufunun yapay agrega olarak karayolu inşaatı dolgu ve granüler tabakalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ÖZGÜR HASANÇEBİOĞLU
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark fırını cürufunun karayolu esnek üst yapı aşınma ve binder tabakalarında agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ONUR DEMİR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı fırını cürufunun karayolu esnek üstyapısı aşınma tabakası için eğilme dayanımı üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BURAK YAR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı çelikhane cürufunun farklı karayolu bitümlü sıcak karışım tabakalarında kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
RAHMİ SÜLEYMAN DEMİRCAN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının Avrupa Anlaşması (ADR)'na geçiş kapsamında analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
BEKİR BAŞAR ÖZER
Dilay Çelebi Gonıdıs Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930