ARAMA SONUÇLARI

Toplam 37 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Karayolu yapımında geotekstil uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
REŞAT SAĞLAM
Adem Faik İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Jeomorfolojinin Karayolu Geçkisi Altyapı Yapım Maliyetine EtkisininÖrnek Kesimde İrdelenmesi
El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 5, No. 2, 2018, s. 298-309, ISSN: 2148-3736
ÖZTÜRK ONUR,BOZKURTOĞLU ERKAN
Comparative evaluation of macro and micro approaches to emission modeling using GPS data: a case study
Transportation Research Procedia, Vol. 52, Ocak 2021, s. 629-636, ISSN: 2352-1465
HÜLAGÜ SELİN, ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Çamlıca – Libadiye Karayolu Tüneli Tahkimat İşlerinin İncelenmesi
Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi, YER 2018, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 11 Haziran 2018
ÖZMEK EMİRCAN,TUNÇDEMİR HAKAN,ERDOĞAN CEMALETTİN
Karayolu ulaştırmasının çevresel etkilerinin azaltılmasında elektrikli araçlar ve Türkiye’xxdeki yeri
Karayolu 4. Ulusal Kongresi, KGM Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2018
HÜLAGÜ SELİN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Selin Hülagü Tam metin bildiri
Karayolu ulaştırmasının çevresel etkilerinin azaltılmasında elektrikli araçlar ve Türkiye’xxdeki yeri
Karayolu 4. Ulusal Kongresi, KGM Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2018
HÜLAGÜ SELİN,ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
Hilmi Berk Çelikoğlu Tam metin bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Karayolu Ulaşımı Erişilebilirlik Analizi
Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Ankara/TÜRKİYE, 28 Kasım 2018
DEMİREL HANDE,AKIN ÖMER
Hande Demirel Tam metin bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Karayolu Ulaşımı Erişilebilirlik Analizi
Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Ankara/TÜRKİYE, 28 Kasım 2018
DEMİREL HANDE,AKIN ÖMER
Ömer Akın Tam metin bildiri
Çamlıca – Libadiye Karayolu Tüneli Tahkimat İşlerinin İncelenmesi
Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi, YER 2018, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 11 Haziran 2018
ÖZMEK EMİRCAN,TUNÇDEMİR HAKAN,ERDOĞAN CEMALETTİN
Karayolu ve Demiryolunda Enerji Kullanımı Kirlilik İlişkisi
İTÜ Dergisi, Vol. 49, No. 4, 1991, s. 13-19
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
Otonom Kara Taşıtı: Otonobil
1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi, 26 Mayıs 2014
SEZER VOLKAN,GÖKAŞAN METİN
Volkan Sezer Tam metin bildiri
Sarıyer-Çayırbaşı karayolu tüneli elektrik sistemi harmonik analizi ve filtre tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AHMET UĞUR BAĞATIR
Ayşen Demirören Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı çelikhane cürufunun karayolu esnek üstyapı tabakalarında kullanımının ve karışım performansının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
FATİH YONAR
Murat Ergün Tez Doktora Tamamlandı
Türkiye'de karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığının Avrupa Anlaşması (ADR)'na geçiş kapsamında analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
BEKİR BAŞAR ÖZER
Dilay Çelebi Gonıdıs Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karayolu tasarımında CADD yazılımları ile yapılan görselleştirme yöntemleri ve uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2006
AKIN FİLİK
Ali Osman Atahan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karayolu yağmur drenaj kanallarının araç güvenliğine etkisinin dinamik analizler kullanılarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2012
AYHAN ÖNER YÜCEL
Ali Osman Atahan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çarpma yastıkları ve d-100 karayolu Avcılar – Pendik aksının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FETHİ YÜRÜR
Ali Osman Atahan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı çelikhane cürufunun farklı karayolu bitümlü sıcak karışım tabakalarında kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
RAHMİ SÜLEYMAN DEMİRCAN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karayolu projelerinde yeni teknolojilerin kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
EMRAH ERDEM ÖZLÜ
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik ark ocağı fırını cürufunun karayolu esnek üstyapısı aşınma tabakası için eğilme dayanımı üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BURAK YAR
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930