ARAMA SONUÇLARI

Toplam 72 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Uzaktan Algılama, Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Kentsel Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilirlik
2020, CİNİUS YAYINLARI
MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Akıllı kent Sıcak Nokta Ters Kentleşme Yaratıcı Kapasite Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, Ninova Yayınları
AKGÜN ALİYE AHU
Aliye Ahu Gülümser Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü
İşbirlikli Planlama ve Yönetişim: Sarıyer Pınar Mahallesi Örneğinde Modeller (2018-19 İTÜ Şehir Planlama Yüksek Lisans Projeleri Kolokyumu; Düzenleme Kurulu Üyesi)
Sarıyer Belediye Başkanlığı, 28 Mayıs 2019
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) ŞEHİR PLANLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, SARIYER BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İmge Akçakaya Waıte Jr Sanatsal Faaliyet Diğer
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Birsen Yayınları
OCAKÇI MEHMET,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Bilimsel Kitap
Kent Planlama ve CBS Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
İstanbul/TÜRKİYE, 2012, s. 199-201, Ninova Yayınları
TÜRKOĞLU HANDAN,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü
Tarihi çevre ve kültürel miras Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 418-419, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kentsel koruma kavramı ve politikaları Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 232-234, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Yeni liberal kentleşme kavramı ve politikaları Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, s. 492-495, Ninova
GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türkiye de Kentsel Tasarım ve Yarışmalar
Planlama Dergisi, No. 51, Ocak 2011, s. 37-40
E GARİP, S B GARİP
Seniye Banu Garip Özgün Makale
GÖRSEL ANALİZ TEKNİKLERİ KENTSEL PLANLAMA ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK
İSTANBUL/TÜRKİYE, 2012, s. 128-129, NİNOVA
AYATAÇ HATİCE
Hatice Ayataç Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü GÖRSEL ANALİZTEKNİKSÖZLÜK
Uluslararası Megaprojeler ve İstanbula Olası Etkileri İstanbulda Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri
Ankara/TÜRKİYE, 2019, s. 35-62, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
EREN FATİH
Fatih Eren Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı? Gaziantep’te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler
Ankara/TÜRKİYE, 2023, s. 47-67, NOBEL Bilimsel
EREN FATİH
Fatih Eren Bilimsel KitapKitap Bölümü
Flexibility in Urban Renewal Practices: The Case of Turkey
AESOP Annul Congress 2017, 11 Temmuz 2017
TARAKÇI SEZEN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Birsen Yayınları
OCAKÇI MEHMET,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,TERZİ FATİH
Şevkiye Şence Türk Bilimsel Kitap
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterleri
2017, Birsen Yayınevi
OCAKÇIM., TURK Ş Ş, TERZİF
Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması, 2.MANSİYON
ZONGULDAK Belediyesi, 2010
2. Mansiyon/Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması
ZONGULDAK Belediyesi, 2010
Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması_2. Mansiyon
Zonguldak
ZONGULDAK BELEDİYESİ
Seniye Banu Garip Sanatsal Faaliyet Diğer
Kentsel alanlarda planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerlerine etkisi İstanbul-Cendere bölgesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Okan Üniversitesi, 2016
ŞENAY ŞİMŞEK
Tahsin Yomralıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama yaklaşımının düzenleyici plan sistemine entegre edilmesi: Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki planlama çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
NEVRA GÜRSOY
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930