ARAMA SONUÇLARI

Toplam 76 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Farklı kil minerallerinin nanokompozitlere etkisi ve vermiküler/polimer nanokompozitlerinin özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
YAVUZ İŞÇİ
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MELTEM SUNGUR
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Binkılıç bölgesi manganez ocağı yakın çevresindeki kil ve kumların endüstriyel hammadde ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DAMLA ERDOĞAN
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hedefli kanser tedavisine yönelik kil katkılı nanopartikül üretimi ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
DENİZ KARATAŞ
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Atık sulardan bor gideriminde modifiye doğal kil minerallerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
PELİN BARAN
Gülhayat Saygılı Tez Doktora Tamamlandı
Pişmiş kil esaslı yapı tuğlasının korunmasına yönelik analitik bir yaklaşım
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
RUMEYSA TEMEL
Leyla Tanaçan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
GENLEŞTİRİLMİŞ CAM, GENLEŞTİRİLMİŞ KİL VE HİBRİT TAKVİYELİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALLERİN ÜRETİMİ, İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ENGİN KARAMAN
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Yumuşak kil zemin üzerine inşa edilen yol dolgularında EPS geofoam ve geogrid kullanımının dolgu deplasmanlarına etkisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
EKİN KENDAL DUMAN
Müge Balkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ GENLEŞTİRİLMİŞ KİL–ALÜMİNA TAKVİYELİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALİN ÜRETİMİ, İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN ANALİZİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
ALİ TUNÇER
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Barit ve Atık Kauçuk Agregalı Kireçtaşı-Kalsine Kil-Çimentolu (LC3) Malzemenin Ses İletim Kaybı Üzerine Bir Araştırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
BEGÜM SÖYEK ABAY
Leyla Tanaçan Tez Doktora Tamamlandı
GENLEŞTİRİLMİŞ KİL TAKVİYELİ AL 7075 MATRİSLİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALİN BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
İSMAİL CEM AKGÜN
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Hedefli kanser tedavisine yönelik kil katkılı nanopartikül üretimi ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
DENİZ KARATAŞ
Adem Tekin Tez Doktora Tamamlandı
Differentiating Styles of Alteration Within Kaolin Alunite Hydrothermal Deposits of Çanakkale NW Turkey
Clays and Clay Minerals, Vol. 64, No. 3, Haziran 2016, s. 245-274, ISSN: 00098604
ÜNAL ERCAN HATİCE,ECE ÖMER IŞIK,SCHROEDER PAUL,KARACIK ZEKİYE
Edirne-Lalapaşa (KB Trakya) Bölgesinde Eosen-İslambeyli Formasyonunun bentonit Karakterizasyonu
17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Muğla/TÜRKİYE, 4 Ekim 2017, s. 160-169, ISSN: 978-605-4397-62-4
EKİNCİ ŞANS BALA,ESENLİ RECEP FAHRİ
Recep Fahri Esenli Tam metin bildiri
Killerin fiziksel kimyasal ve mineralojik özelliklerinin plastikliğe olan etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
DURGUT EMRAH,YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Farklı mineralojik özelliklere sahip killerin seramik üretim prosesinde pişme davranışlarına etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,DURGUT EMRAH,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Şile bölgesi killerinin mineralojik özelliklerinin reolojik davranışlarına etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,DURGUT EMRAH,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Yumuşak Kil Zemin Üzerine Uygulanan Dolguların Stabilitesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL/TÜRKİYE, 16 Eylül 2004
İNCECİK METE,BALKAYA MÜGE,İYİSAN RECEP,AFATOĞLU HAKAN ANIL
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Yumuşak Kil Zemin Üzerine İnşa Edilen Yol Dolgularının Geosentetikler ve Taş Kolonlar ile Stabilizasyonu
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, TRABZON/TÜRKİYE, 7 Eylül 2006
İNCECİK METE,BALKAYA MÜGE,AFATOĞLU HAKAN ANIL
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Dünyadaki Bentonit Üretimi Tüketimi ve Türkiye deki Bentonit Yatakları İle Kullanım Alanlarının İrdelenmesi
VI. Ulusal Kil Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 8 Eylül 1993, s. 639-649
ÜNLÜ NECİP,BOZBIYIK ATAKAN,KESTİR ÇAĞATAY,ERUSLU MEHMET NİYAZİ
Necip Ünlü Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930