ARAMA SONUÇLARI

Toplam 70 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MELTEM SUNGUR
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hedefli kanser tedavisine yönelik kil katkılı nanopartikül üretimi ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
DENİZ KARATAŞ
Adem Tekin Tez Doktora Tamamlandı
Pişmiş kil esaslı yapı tuğlasının korunmasına yönelik analitik bir yaklaşım
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
RUMEYSA TEMEL
Leyla Tanaçan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı kil minerallerinin nanokompozitlere etkisi ve vermiküler/polimer nanokompozitlerinin özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
YAVUZ İŞÇİ
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sondaj çamuru uygulamaları için kil-polimer etkileşimlerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EREN KARGI
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aljinat/kil biyopolimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
FİLİZ TEZCAN
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Biyopolimer-kil nanokompozitlerinden kontrollü protein salımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
HAKAN KAYGUSUZ
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Binkılıç bölgesi manganez ocağı yakın çevresindeki kil ve kumların endüstriyel hammadde ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DAMLA ERDOĞAN
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Atık sulardan bor gideriminde modifiye doğal kil minerallerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
PELİN BARAN
Gülhayat Saygılı Tez Doktora Tamamlandı
GENLEŞTİRİLMİŞ KİL TAKVİYELİ AL 7075 MATRİSLİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALİN BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
İSMAİL CEM AKGÜN
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
GENLEŞTİRİLMİŞ CAM, GENLEŞTİRİLMİŞ KİL VE HİBRİT TAKVİYELİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALLERİN ÜRETİMİ, İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ENGİN KARAMAN
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Düvertepe Balıkesir Kaolin Alunit Oluşumlarının Jeolojik Mineralojik ve Jeokimyasal İncelemesi
14. Ulusal Kil Sempozyumu, TRABZON/TÜRKİYE, 1 Ekim 2009, s. 106-118
EKİNCİ BALA,ECE ÖMER IŞIK,ESENLİ RECEP FAHRİ,ÖZDAMAR ŞENEL
Şenel Özdamar Tam metin bildiri
Fatsa Ordu Güneyindeki Çaltumar Ve Hoylu Bentonit Oluşumlarinin Kristobalit Yapisindaki Düzenlilik Açisindan Karşilaştirilmasi
10. Ulusal Kil Sempozyumu, KONYA/TÜRKİYE, 19 Eylül 2001, s. 221-227
UZ BEKTAŞ,ESENLİ RECEP FAHRİ,ÖZDAMAR ŞENEL
Şenel Özdamar Tam metin bildiri
Şile Bölgesi Domali Doğancili Avcikoru Arasi Kömüralti Killerinin Mineralojik Fiziksel Özelikleri Ve Kullanim Alanlar
9. Ulusal Kil Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 43, No. 49, 15 Eylül 1999
UZ BEKTAŞ,ESENLİ RECEP FAHRİ,ÖZDAMAR ŞENEL,YAVUZ ORHAN
Şenel Özdamar Tam metin bildiri
Killerin fiziksel kimyasal ve mineralojik özelliklerinin plastikliğe olan etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
DURGUT EMRAH,YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Farklı mineralojik özelliklere sahip killerin seramik üretim prosesinde pişme davranışlarına etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,DURGUT EMRAH,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Şile bölgesi killerinin mineralojik özelliklerinin reolojik davranışlarına etkisi
16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2 Eylül 2015
YILDIRIM YILDIZ,YİĞİT PALA ÇİĞDEM,DURGUT EMRAH,KAYACI KAĞAN,ERGİN HASAN
Hasan Ergin Tam metin bildiri
Vermiküler / PVB nanokompozitleri: 2. Polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmış
17. Ulusal kil sempozyumu, 4 Ekim 2017
İŞÇİ TURUTOĞLU SEVİM,İŞÇİ YAVUZ
Sevim İşçi Turutoğlu Özet Bildiri
Vermiküler / PVB nanokompozitleri: 1. Çözeltilerin birleştirilmesi yöntemi ile hazırlanmış
17.Ulusal kil sempozyumu, 4 Ekim 2017
İŞÇİ TURUTOĞLU SEVİM,İSCİ YAVUZ
Sevim İşçi Turutoğlu Özet Bildiri
ODTABr NaE PP Kompositlerinin Reolojik Elektrokinetik ve Spektral Karakterizayonu
12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van/TÜRKİYE, 5 Eylül 2005
İŞÇİ TURUTOĞLU SEVİM,ÜNLÜ CÜNEYT HÜSEYİN,ATICI OYA,GÜNGÖR NURFER,ECE ÖMER IŞIK
Cüneyt Hüseyin Ünlü Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930