ARAMA SONUÇLARI

Toplam 414 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİZİMKÖY MİMARİ PROJE YARIŞMASI
Mimarlık, No. 413, Mayıs 2020, s. 48-51, ISSN: 1300-4212
GAYRETLİ MELİS ÖZGE
Umut Almaç Özet
Depremlerin Kültür Varlıklarına Etkileri ve Korumaya ilişkin Gözlemler
Mimarlık, No. 431, Mayıs 2023, s. 15-19, ISSN: 1300-4212
ALMAÇ UMUT
Muş: Risk Altındaki Mimari Miras
İstanbul/TÜRKİYE, 2022, KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği)
AKÇAÖZ MUSTAFA, HANÇER ELMON, ALMAÇ UMUT, DİNLER MESUT, ŞARLAK EVANGELİA, TOPALOĞLU SÜREYYA, ÖZKAYA YAVUZ, DEMİRLİ MURAT, PONTİOĞLU ALİN
Umut Almaç Bilimsel Kitap
Paşalimanı Şaraphanesi Güney Marmara Adaları: Risk Altındaki Mimari Mirası
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, s. 145-153, KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği)
ALMAÇ UMUT, PAPACHRİSTOU IOANNİS
Umut Almaç Bilimsel KitapKitap Bölümü
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE KIRSAL DİNİ MİMARİNİN MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ: SEYİTGAZİ ÖRNEĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ, No. 99, Eylül 2021, s. 317-340, ISSN: ISSN: 1306-8253 / e-ISSN: 2147-9895
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Turan Numune Mektebi/Cumhuriyet Tarihi Müzesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri
4.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu, Tekirdağ/TÜRKİYE, 22 Eylül 2017
ÖZASLAN NURAY, EKİMCİ BETÜL GELENGÜL, UÇAR ÖZLEM, KANDEMİR ÖZGE
Betül Gelengül Ekimci Özet Bildiri
Materyal-Söylemsel Bir Dolanıklık Olarak Mimari Tasarım: Faillik ve Hesap Verebilirlik Meselelerine Çizim Üzerinden Bir Yaklaşım
III. ULUSAL LİSANSÜSTÜ MEKÂNSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Ekim 2022, s. 89-91
ADIGÜZEL ELİF NUR, ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Özet Bildiri
Seyitgazi’de Kentsel Doku Bağlamında İkiçeşme, Derebenk ve Yunus Mahallelerinin İncelenmesi: Çarşıiçi, Hamamyolu, Eskişehir Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Önerisi
TMMOB Mimarlar Odası , Cemal Sami Yılmaztürk Anısına, 5. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, iSTANBUL/TÜRKİYE, 27 Eylül 2019
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL,ELMAS HATİCE
Betül Gelengül Ekimci Özet Bildiri
Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, İdrisyayla Köyü’nde Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi
ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2019 Yılı Etkinlikleri – Kırsal Mimari Miras Sempozyumu, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 26 Nisan 2019
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL
Betül Gelengül Ekimci Özet Bildiri
Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, ankara/TÜRKİYE, Vol. 33, No. 1, Haziran 2016, s. 147-167, ISSN: 02585316
KUBAN NURDAN,KAHYA YEGAN
Yegan Kahya Sayar Özgün Makale
Taarla ITU Architectural Design Research Laboratory Works Projections on Istanbul Taarla İTÜ Mimari Tasarım Araştırma Laboratuarı Çalışmaları İstanbul için Öngörüler
İstanbul/TÜRKİYE, 2014, İTÜ Vakfı
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN,ŞENTÜRER AYŞE,PAKER KAHVECİOĞLU NURBİN,BERBER ÖZLEM
Sıdıka Aslıhan Şenel Bilimsel Kitap
Haritalama: Bir Anlama, Eleştirme ve Tasarlama Eylemi Taarla ITU Architectural Design Research Laboratory Works Projections on Istanbul Taarla İTÜ Mimari Tasarım Araştırma Laboratuarı Çalışmaları İstanbul için Öngörüler
İstanbul/TÜRKİYE, 2014, s. 26-33, İTÜ Vakfı
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Bilimsel KitapKitap Bölümü
Mimari Tasarımın Erken Evresinde Karma Gerçeklik Mecrası Kullanımının Uzman Değerlendirmesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 28 Haziran 2021, s. 363-374
GÜL LEMAN FİGEN, ALAÇAM SEMA, HALICI SÜHEYLA MÜGE
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimari Çizimin Fourier Serisi ile Matematiksel Çözümlenmesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 28 Haziran 2021, s. 2-13
EYCE NİHAT, ALAÇAM SEMA
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Trakya’da Tarihi Bir Kasaba: Kaynarca Geleneksel Yerleşme Dokusu Üzerine Ön Çalışmalar Mimari ve Kentsel Koruma: Prof. Dr. Nur Akın’a Armağan
2013, s. 493-509, YEM Yayınları
POLAT PEKMEZCİ IŞIL, ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP, TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU MİNE
Işıl Polat Pekmezci Bilimsel KitapKitap Bölümü
16.Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler
İstanbul/TÜRKİYE, 1993, s. 125-156, YEKÜV Yay.
TANYELİ GÜLSÜM,TANYELİ ABDULLAH UĞUR
Gülsüm Tanyeli Bilimsel KitapKitap Bölümü
Tasarım yoluyla bilgi üretmek 6 Nokta Körler Vakfı Okulu ile İTÜ Mimarlık Bölümü Ortanca grubu arasında bir ortak çalışma
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
SÖNMEZ N ONUR,TÜRKKAN SEVGİ,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
Bireysellik ve kollektivite arasında Mimarlık eğitiminde müzakere biçimleri ile ilgili bir deney
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
TÜRKKAN SEVGİ,SÖNMEZ N ONUR,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Sayısal Ortamın İkilimleri Öğrenci Çalıştayları Üzerinden Bir Değerlendirme
Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 40. Yıl Anısına Ulusal Sempozyum, KONYA/TÜRKİYE, 25 Kasım 2010, s. 508-514
ALAÇAM SEMA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar Bütünleşik Tasarım Atölyesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu: Teknolojiler, Yöntemler ve Bilgi Yönetimi, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2010
SÖKMENOĞLU SOHTORİK AHU,ALAÇAM SEMA,GÜRBÜZ YILDIRIM ESRA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Sema Alaçam Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930