ARAMA SONUÇLARI

Toplam 27 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Quorum Quenching MBR Operation with Beads Having New Isolated QQ bacteria
6th International Workshop, MBR for the Next Generation, Antalya/TÜRKİYE, 11 Eylül 2014, s. 10-11
ERGÖN CAN TÜLAY, KÖSE MUTLU BÖRTE, TÜRKEN TÜRKER, LEE CHUNG HAK, KOYUNCU İSMAİL
Biofouling control based on bacterial quorum quenching with a new application: Rotary microbial carrier frame
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, Vol. 525, Ocak 2017, s. 116-124, ISSN: 0376-7388
ERGÖN CAN TÜLAY, KÖSE MUTLU BÖRTE, KOYUNCU İSMAİL, LEE CHUNG HAK
Quorum Quenching for Effective Control of Biofouling in Membrane Bioreactor: A Comprehensive Review of Approaches, Applications, and Challenges
Environmental Engineering Research, Vol. 24, No. 4, Aralık 2019, s. 543-558, ISSN: 1226-1025
KÖSE MUTLU BÖRTE,ERGÖN CAN TÜLAY,KOYUNCU İSMAİL,LEE CHUNG HAK
Development of a New Approach to Membrane Bioreactor Technology: Enhanced Quorum Quenching Activity
Turkish Journal of Engineering, Vol. 4, No. 2, Nisan 2020, s. 77-84, ISSN: 2587-1366
KÖSE MUTLU BÖRTE,ERGÖN CAN TÜLAY,AĞTAŞ MELTEM,HAK LEE CHUNG,KOYUNCU İSMAİL
Quorum quenching MBR operations for biofouling control under different operation conditions and using different immobilization media
DESALINATION AND WATER TREATMENT, Vol. 57, No. 38, Ocak 2016, s. 17696-17706, ISSN: 1944-3994
KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, KOYUNCU İSMAİL, LEE CHUNG HAK
Isolation and Identification of Quorum Quenching (QQ) Bacteria from Different Ecological Environments and QQ MBR Operation with New Isolates
International workshop on MBR/QQ-MBR, Seoul/GÜNEY KORE, 19 Kasım 2015, s. 11-12
GÜL BAHAR, KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, KOYUNCU İSMAİL
Assessment of new environmental quorum quenching bacteria as a solution for membrane biofouling
Process Biochemistry, Vol. 61, Ocak 2017, ISSN: 1359-5113
YAVUZTÜRK GÜL BAHAR, KOYUNCU İSMAİL
Bahar Yavuztürk Gül Özgün Makale
Applications of bacterial quorum quenching with Rhodococcus sp. BH4 for effective biofouling control in MBR
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BÖRTE KÖSE MUTLU
İsmail Koyuncu Tez Doktora Tamamlandı
Membran biyoreaktörlerde (MBR) tıkanmaların önlenmesi için yetersayı etkisinin azaltılması (Quorum quenching) mekanizmasının kullanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MELTEM AĞTAŞ
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Quorum quenchıng membran biyoreaktörlerde kullanılan immobilizasyon medyalarında malzeme tercihinin etkisinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
SEMANUR SOYLU
Börte Köse Mutlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Investigation of the Effect of Immobilization Media Materials in Quorum Quenching Membrane Bioreactors for Biofouling Control
Euromembrane 2022, 20 Kasım 2022
KORKUSUZ SEMANUR, ARDIÇ RABİA, YILMAZ MERVE, PEKGENÇ ENİSE, KÖSE MUTLU BÖRTE, KOYUNCU İSMAİL
Börte Köse Mutlu Özet Bildiri
New Quorum Quenching Vessel (QQ-Cell) Applications for Long-Term Operations
5th International Workshop, MBR for the Next Generation, Berlin/ALMANYA, 25 Haziran 2014, s. 45-46
KOYUNCU İSMAİL, KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, AĞTAŞ MELTEM, ÜRPER GÜLSÜM MELİKE, TÜRKEN TÜRKER, LEE CHUNG HAK
MBR Uygulamalarında Kullanılan Quorum Quenching (QQ) Bakterilerde Büyüme Fazının QQ Aktivitesine Etkisi
4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 7 Ekim 2015, s. 65-67
KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, LEE CHUNG HAK, KOYUNCU İSMAİL
Evaluation of QQ Bacteria Isolated from Marine Pond Saltern and Leachate and Biofouling Control with Bacillus sp. T5 in MBR
7th International Workshop, MBR for the Next Generation, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2016, s. 11-11
GÜL BAHAR, KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, KOYUNCU İSMAİL
The Use of the New Quorum Quenching Isolate of Bordetella hinzii S3 to Prevent Biofouling in Membrane Bioreactor Systems
Waste and Biomass Valorization, Vol. 11, No. 7, Mayıs 2019, s. 3513-3522, ISSN: 1877-2641
ERGÖN CAN TÜLAY,KÖSE MUTLU BÖRTE,KOYUNCU İSMAİL,LEE CHUNG HAK
A Novel Approach in Quorum Quenching MBR Applications
3rd International Workshop, MBR for the Next Generation, İstanbul/TÜRKİYE, 17 Ekim 2013, s. 5-6
KOYUNCU İSMAİL, KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, AĞTAŞ MELTEM, TÜRKEN TÜRKER, LEE CHUNG HAK
PVA Boncuklara İmmobilize Edilmiş Rhodococcus Sp. BH4 Quorum Quenching Bakterisinin Kullanımı ile Membran Biyoreaktörlerde Membran Biyotıkanmasının Engellenmesi
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 27, No. 2, Ocak 2015, s. 35-42, ISSN: 1308-9072
KÖSE MUTLU BÖRTE,ERGÖN CAN TÜLAY,HASAR HALİL,LEE CHUNG HAK,KOYUNCU İSMAİL
Quorum Quenching (QQ) Bakterilerilerinin Farklı Ekolojik Ortamlardan İzolasyonu, Tanılanması, QQ Potansiyellerinin Belirlenmesi ve MBR’de Uygulanması
4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 7 Ekim 2015, s. 83-84
YAVUZTÜRK GÜL BAHAR, KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, KOYUNCU İSMAİL
The Application of New Quorum Quenching Vessel for Long-Term Operation
4th International Workshop, MBR for the Next Generation and Waste-to-Energy Conversion, Gunsan/GÜNEY KORE, 13 Şubat 2014, s. 76-77
KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, AĞTAŞ MELTEM, ÜRPER GÜLSÜM MELİKE, TÜRKEN TÜRKER, LEE CHUNG HAK, KOYUNCU İSMAİL
Quorum Quenching MBR Studies at Different Situations
6th International Workshop, MBR for the Next Generation, Antalya/TÜRKİYE, Vol. 12, No. 12, 11 Eylül 2014
KÖSE MUTLU BÖRTE, ERGÖN CAN TÜLAY, AĞTAŞ MELTEM, TÜRKEN TÜRKER, LEE CHUNG HAK, KOYUNCU İSMAİL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930