ARAMA SONUÇLARI

Toplam 187 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Manyetik sıvılı bir sönümleyicide akış kanalının performansa etkilerinin sayısal yönteme incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2019
CEREN GENÇ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Traktör soğutma pompasının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile optimum tasarımı ve analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2015
FERHAT KOCA
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yağlı tip bir vidalı kompresörün tasarım optimizasyonu ve HAD analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2020
AHMET AYDIN
Tahsin Engin Tez Doktora Tamamlandı
Bir manyeto-reolojik damperin manyetik alan simülasyonu, akış analizi ve deneylerle karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2007
ŞEVKİ ÇEŞMECİ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Araç kliması buharlaştırıcısının ısıl ve hidrodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2014
MURAT VONAL
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Radyal tipteki bir çamur pompası optimizasyonu ve analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2013
MEHMET SALİH CELLEK
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gövde borulu tip ısı değiştiricilerin optimizasyonu ve CFD analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2014
AHMET AYDIN
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İki çıkışlı bir santrifüj pompanın tasarımı ve CFD ile optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2015
MUAZ KEMERLİ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yarı açık çarklı merkezkaç fanların aralık kayıplarının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile simülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2006
ZAFER ATLI
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Traktörde kullanılan devir daim pompa ünitesinin tasarımı,imalatı ve testinin yapılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2008
SIDIKA UZUN TAŞÖZ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Depreme yönelik olarak yarı-aktif kontrollü manyetik damper tasarımı ve uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2020
MUAZ KEMERLİ
Tahsin Engin Tez Doktora Tamamlandı
Gövde borulu ısı değiştiricilerin yeni nesil perdeli olarak optimum tasarımı, prototip imalatı ve testi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2020
NİHAT BİÇER
Tahsin Engin Tez Doktora Tamamlandı
Sakarya Havzası'nın yüksek çözünürlüklü hidrolojik modelinin yapılandırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SALİM YAYKIRAN
Alpaslan Ekdal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinde ilçe belediyelerinin rolü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
İPEK SAKARYA
Aslı Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sakarya ve Batı Karadeniz akarsu havzaları için taban akışı ayırma modeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
GÖKHAN KAYAN
Hafzüllah Aksoy Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tekstil endüstrisi biyolojik atıksu arıtma tesisi mikrobiyolojik karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2010
İPEK SANAL
Süleyman Övez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Riva Deresi su kalitesinin belirlenmesi ve istatistiksel analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2012
HALİL İBRAHİM UZUN
Süleyman Övez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sakarya nehri alt havzasının taşkın riski analizinin uzaktan algılama ve CBS ile belirlenmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
ORKAN ÖZCAN
Nebiye Musaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analysis of a prey-predator dynamics with a modified holling-tanner model and delay effect
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
SEMİH SAKARYA
Cihangir Özemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sakarya zonunun orta kesiminde yer alan jura öncesine ait temelin özellikleri ve kökeninin belirlenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ALİ YETKİN EGİ
Gürsel Sunal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930