ARAMA SONUÇLARI

Toplam 12 adet sonuçtan 12 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Farklı Sepiyolit Numunelerinin Kedi Kumu Sektöründe Kullanılabilirliği
XIII. Kil sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 1 Ağustos 2007, s. 228-238
KAPTAN A,KAPTAN AYŞENUR,BOYLU FERİDUN,KARAGÜZEL CENGİZ,ÇELİK MEHMET SABRİ
Anyonik reaktiflerin sepiyolit tarafından adsorplanma mekanizması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
MUSTAFA ÇINAR
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Toksik ağır metal iyonlarının sepiyolit üzerine adsorpsiyon mekanizması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
MUSTAFA KARA
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Sepiyolit kiline kuvaterner amin surfaktanlarının adsorpsiyonunun deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DENİZ KARATAŞ
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çimento esaslı yapıştırıcı harçlarda sepiyolit katkılı malzeme geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi, 2016
GAFURE ERSEVER ANGUR
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Sepiyolit/epoksi nanokompozit üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
MUHAMMED FATİH CAN
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Diatomit,sepiyolit ve mikalı kum'un kuru zenginleştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ŞENEL TEMEL
Ayhan Ali Sirkeci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan poliakrilonitril/sepiyolit nanokompozitlerinin eldesi ve elyaf özelliklerinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ELİF AKŞİT
Nesrin Köken Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sepiyolit kiline kuvaterner amin surfaktanlarının adsorpsiyonunun deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DENİZ KARATAŞ
Adem Tekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sulu çözeltideki kurşun ve bakır iyonlarının sepiyolit ile adsorpsiyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EBRU ARAÇ
Ayşegül Meriçboyu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Colloidal Dispersions of Nano Fibrous Sepiolite and Their Use in Polysulfone PS membrane Physical Properties and Filtration Performances
15th International Mineral Processing Symposium, 19 Ekim 2016
BENLİ BİRGÜL,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,GÜÇLÜ SERKAN,KOYUNCU İSMAİL
SEPIYOLIT INORGANIK NANOFIBERLERLE HAZIRLANAN POLISÜLFON KOMPOZIT MEMBRAN ÜRETIM YÖNTEMI VE BU YÖNTEMLE ELDE EDILEN NANOKIL VE KOMPOZIT MEMBRAN
Patent No: TR 2018 11210 B, 2023
BİRGÜL BENLİ,İSMAİL KOYUNCU
Birgül Benli Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930