ARAMA SONUÇLARI

Toplam 25 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

L-tipi Kalsiyum Akımı Dinamiğinin Zaman Sabitine Olan Bağlılığı
15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 7 Mayıs 2017
HÜNER METİN
Metin Hüner Özet Bildiri
En iyi sözlü sunum ikincilik ödülü
8. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2009
En iyi sözlü sunum birincilik ödülü
6. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2007
Heidegger kuralı göz önünde bulunan amaç değerdir
12. Ulusal Sinirbilim Kongresi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 77, No. 1, 28 Mayıs 2014, s. 25-26, ISSN: 1305-6441
OKATAN MURAT
Analyzing and decoding neural ensemble spiking activity using a multivariate point process likelihood model
5. Ulusal Sinirbilim Kongresi Neuroanatomy, Zonguldak/TÜRKİYE, Vol. 5, 1 Nisan 2006, s. 16-16, ISSN: 1303-1775
OKATAN MURAT,WILSON MATTHEW,BROWN EMERY
Pekiştirmeli öğrenme sırasında görevle ilgili ödül ve diğer bilgilere ilişkin olarak hipokampusun CA1 bölgesinde görülen eylem potansiyeli dizileri
8. Ulusal Sinirbilim Kongresi Türk Nöroloji Dergisi, Bolu/TÜRKİYE, No. 15 (EK-1), 3 Nisan 2009, s. 139, ISSN: 1301-062X
OKATAN MURAT,CULLEN OWENS,KOMOROWSKİ ROBERT,EİCHENBAUM HOWARD
Kırpma eşikleri’ni kullanarak sinirsel kayıtlardan bilgi çıkarımlama:yeni bir paradigma
16. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 12, No. Sup1, 20 Mayıs 2018, s. 17-17, ISSN: 1307-8798
OKATAN MURAT
What does learning related hippocampal neural activity tell us about hippocampal information processing
Ulusal Sinirbilim Kongresi, Vol. 6, No. 6 - Ek, 1 Nisan 2007, s. 6
OKATAN MURAT
Konum bilgisi taşıyan hipokamp nöronlarının etkinliği serbest dolaşan sıçanların gelecekteki konumlarıyla ilintilidir
Ulusal Sinirbilim Kongresi, No. 30-Ek, 28 Nisan 2013, s. 100, ISSN: 2636-865X
OKATAN MURAT
Nöral farklılaşmayı düzenleyen transkripsiyon faktörü NFIB anlatımının CRISPR/Cas9 ile baskılanması
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 12, No. Supplement, 20 Mayıs 2018, s. 80, ISSN: 1307-8798
OĞUZ İBRAHİM,KUMBASAR ASLI
Aslı Kumbasar Özet Bildiri
Nükleer Faktör I transkripsiyon faktörlerinin beyin gelişiminde ve kanserlerinde rolü
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 12, No. Supplement, 20 Mayıs 2018, s. 8-9, ISSN: 1307-8798
KUMBASAR ASLI
Aslı Kumbasar Özet Bildiri
Gelişim sırasında nöral ata hücrelerinin regülasyonu ve NFI Transkripsiyon Faktörleri
XI. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 28 Nisan 2013, s. 56-56
KUMBASAR ASLI
Aslı Kumbasar Özet Bildiri
Nöral farklılaşma sırasında NFIX transkripsiyon faktörünü hedefleyen miRNAların araştırılması
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Vol. 12, No. Supplement, 20 Mayıs 2018, s. 79, ISSN: 1307-8798
ÇAĞDAŞ ECE,CESUR GÖKÇE,KUMBASAR ASLI
Aslı Kumbasar Özet Bildiri
Striatal Ortaboy Dikensi Hücrelerin dinamik davranışının nokta nöron modeli ile incelenmesi. Modeling dynamic behavior of striatal medium spiny neurons with point neuron models.
15.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 7 Mayıs 2017
ÇAKIR YÜKSEL
Yüksel Çakır Özet Bildiri
Obtaining the frequency-input characteristics of the medium spiny neurons with a computational model
15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 7 Mayıs 2017
ELİBOL RAHMİ,ŞENGÖR NESLİHAN SERAP
Neslihan Serap Şengör Özet Bildiri
Doğal zekâ ile yapay zekâ problemlerine bakış: örüntü temsiline dair vuru üreten hücre modeli
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 20 Mayıs 2018
ŞENGÖR NESLİHAN SERAP,ELİBOL RAHMİ,METİN SELİN
Neslihan Serap Şengör Özet Bildiri
The Effect of D2 type Medium Spiny Neurons in the Striatum
18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 6 Kasım 2020
ELİBOL RAHMİ,ŞENGÖR NESLİHAN SERAP
Neslihan Serap Şengör Özet Bildiri
Bazal çekirdek devresinin bilişsel süreçlerdeki rolünü kavramak için farklı araçlar: matematik ve hesaplama
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 20 Mayıs 2018
ŞENGÖR NESLİHAN SERAP
Neslihan Serap Şengör Özet Bildiri
İlk Vuru Gecikmesinin Potasyum Ve Sodyum Iletkenliğine Olan Bağlılığı
16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 20 Mayıs 2018, ISSN: 1307-8798
HÜNER METİN
Metin Hüner Özet Bildiri
Şizofreninin Genetik Etmenleri: WFS1, HNF1B, FTL ve MECP2’deki Yanlış AnlamlıMutasyonların Hastalık Patojenitesiyle İlişkisi
18. ULUSAL SINIRBİLİM KONGRESİ, 6 Kasım 2020
SOYTÜRK HAYRİYE,BİTERGE SÜT BURCU,ÖNAL CANSU
Burcu Biterge Süt Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930