ARAMA SONUÇLARI

Toplam 15 adet sonuçtan 15 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Sualtı araçlarından yayılan titreşim kaynaklı gürültünün sonlu eleman-sınır eleman metoduyla analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
BURAK ÜSTÜNDAĞ
Bahadır Uğurlu Tez Doktora Tamamlandı
Sualtı araçlarından yayılan titreşim kaynaklı gürültünün sonlu eleman-sınır eleman metoduyla analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
BURAK ÜSTÜNDAĞ
Ahmet Ergin Tez Doktora Tamamlandı
Winkler zeminine oturan viskoelastik Timoshenko kirişlerinin karışık sonlu eleman yöntemi ile dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
UĞUR BURAK YÜKSELOĞLU
Abdullah Gedikli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düşük elastisite modüllü cam lifli polimerle sargılanmış düşük dayanımlı betonun eksenel yükler altında davranışı ve sonlu eleman metodu ile analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
KORHAN DENİZ DALGIÇ
Abdullah Gedikli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eğri eksenli çubukların analizi için kesin çözüm yöntemi ile sonlu eleman formülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
UĞURCAN EROĞLU
Ekrem Tüfekci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İki eksende daralan ankastre kirişlerin sonlu eleman yöntemi ile serbest titreşim analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
MEHMET AKTAŞ
Ekrem Tüfekci Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
HAYATİ ÜNSAL ÖZER
Ahmet Duran Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Birleştirilmiş sonlu eleman ve sınır eleman metoduyla gerilme analizi ve düz dişli çarklara uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
MUZAFFER BARIŞ YAVUZ
Cevat Erdem İmrak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Influence of Track Variables and Product Design on Insulated Rail Joints
Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington, DC/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 10 Ocak 2016
SÖYLEMEZ EMRECAN,CİLOGLU KORHAN
Düşük elastisite modüllü lifli polimer ile sargılanmış betonun eksenel basınç altındaki davranışı ve sonlu eleman yöntemi ile analizi
Betonarme Yapılar Semineri 2010, Prof. Dr. İlhan Eren, Prof. Dr. Antonio Luigi Trupia ve Prof. Dr. Melike Altan Onuruna, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 13 Ekim 2010
DALGİC KD, ISPİR M, GEDİKLİ A, VE ILKİ A
Medine İspir Arslan Tam metin bildiri
Dairesel Agregalı Model Boşluklu Betonların Dinamik Davranışının Sonlu Eleman Yöntemi ile Analizi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol. 22, No. 3, Aralık 2017, ISSN: 2148-4147
AĞAR ÖZBEK AYDA ŞAFAK,WEERHEİJM JAAP,VAN BREUGEL KLAAS
Ayda Şafak Ağar Özbek Özgün Makale
Büyük çökme problemi ve plak zemin etkileşimi için karışık sonlu eleman analizi
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa/TÜRKİYE, No. 432, 26 Ağustos 2013, s. 427
KUTLU AKİF,OMURTAG MEHMET HAKKI
Akif Kutlu Tam metin bildiri
Donatısız Beton Perde Duvarlı Yapıların Yanal Yük Dayanımlarının Doğrusal Olmayan Sonlu-Eleman Analizi ile Tesbiti
16. Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri/TÜRKİYE, 22 Haziran 2009
GÜNEŞ BURCU, GÜNEŞ OĞUZ, SÖZENOĞLU İSMET
Burcu Güneş Tam metin bildiri
Düzlem Kirişlerin Elastik Büyük Yer Değiştirmeleri için Yeni Bir Şekil Değiştirme Alanı ve Sonlu Eleman Analizi
18. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, MANİSA/TÜRKİYE, 26 Ağustos 2013, s. 678-688
YILMAZ MURAT
Murat Yılmaz Tam metin bildiri
Tabakalı kompozit Mindlin plağının karışık sonlu eleman yöntemi ile geometrik doğrusal olmayan analizi
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Vol. 31, No. 3, Eylül 2013, s. 298-306, ISSN: 1304-7205 (2004)
KUTLU AKİF,OMURTAG MEHMET HAKKI
Akif Kutlu Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930